Noe om legetjenesten

Sider under

Legene

Kommuneoverlege

Distriktslegene 2

Distriktslegene 1

Legekontorene

Rødøyfjord I og II

De legeskyssbåtene som ble drevet av Rødøy trygdekasse...

EYR Myken

Den nye "ambulansebåten" - som drives av Redningsselskapet. Har legekontor ombord.

2017

2017

NÅ - generell situasjon 2017

«Rekruttering er veldig utfordrende og har vært det over tid. Det er ekstra utfordrende nå, siden vi må ha lege under spesialisering eller spesialist utdannet for å få refusjoner fra Helfo. Vi har for øyeblikket ingen fast ansatte leger. De stillinger som har vært utlyst og er lyst ut nå, er det liten søkermasse til. Hvis det er kvalifiserte søkere, har de gjerne for høyt lønnskrav. Samtidig forlanger de for mye fri i tillegg til ferie, permisjoner etc. Dessverre er det slik at de som rammes av hyppige utskiftninger av leger, er kronikerne. Det tar tid for legen å sette seg inn i sykdombildet til hver enkelt pasient når de kun vikarierer for et kort tidsrom. Vi får også store utfordringer med legevakten. Den nye forskriften er vanskelig å imøtekomme uten et formelt samarbeid med andre kommuner. Det vil være svært fordyrende for kommunene å ha lege i bakvakt, som kanskje er dyrere enn legen som har vakt. Vi er ikke i mål med rekrutteringen av leger. Vi skal lyse ut på nytt nå.»
– Petter Tindvik
Helse- og omsorgssjef

2017

Endringer juni 2017

Drift av helsetjenesten
Publisert 21.06.2017
På grunn av utfordringer med bemanning og sykdom i helsetjenesten den senere tid blir det gjort noen endringer i forhold til drift av tjenesten. For å få oppfølging og oversikt, og best mulig tilrettelegge helsesekretærenes og legenes behov for et godt arbeidsmiljø, flyttes stasjoneringen for legene midlertidig til Kila.

Kontordager i kretsene på land og i båten opprettholdes som tidligere: Legekontoret i Kila blir åpent alle dager, unntatt fredager. Kontordag på Rødøy blir mandager, og kontordager i ambulansebåten går som normalt. Tilsyn med omsorgssentrene vil også gjennomføres som vanlig.

Endringen vil bestå i at legene vil ha vakt ut fra Kila i stedet for Rødøy. Hvordan dette skal løses rent praktisk med tanke på utrykning, pasienter som skal inn til lege, etc. blir avklart med Helgelandssykehuset og legevaktformidlingen som er informert.

Det er for tiden leiet inn vikarleger over hele sommerperioden, og en jobber samtidig med rekruttering av leger til faste stillinger.

Petter Tindvik
Helse- og omsorgssjef

2016 Juli

Legetjenesten

Tittel
Navn
Kommuneoverlege Olav Kornelius Ovaa
Kommunelege Hedda Herder Nilssen
Kommunelege (engasjement) Siv Gyda Aanes
Legesekretær May Britt Olsen
Legesekretær Reidun Å. Anbakk Pedersen
Legesekretær Randi Urskog Abelsen

VED ØYEBLIKKELIG HJELP RING 113

Legevakt: tlf 116 117 (hastesituasjoner, ikke livstruende)
Legevakt i Rødøy 75 09 61 03 

Legekontor: tlf 75 09 88 50 (timebestilling, råd, resepter)

Telefonen er betjent fra kl 9:00-13:00 mandag-torsdag. Fredag stengt.

Timebestilling for konsultasjoner og blodprøver er nødvendig. Oppmøte uten timebestilling bare ved øyeblikkelig hjelp.

Kontordager og -steder mandag til torsdag ca kl 09:00-15:00.

  • Mandag - Rødøy
  • Tirsdag - Kila/Tjongsfjord
  • Tirsdag - Nordnesøy, Storselsøy, Myken i oddetallsuker *)
  • Tirsdag - Kilboghavn, Sørfjorden, Melfjorden i partallsuker *)
  • Onsdag - Gjerøy, Selsøyvik, Sundøy i oddetallsuker *)
  • Onsdag - Jektvik i partallsuker *)
  • Torsdag - Kila/Tjongsfjord
  • Fredag - stengt

*) Disse kontordagene avvikles på ambulansebåten EYR Myken. Dersom ingen har bestilt time på forhånd vil ikke kontordagen avvikles ved aktuell kai.