Øresvik skole

Tilbake

Tidligere navn: Indre Sørfjord skole (Næringkalender 1952/53).  I samme katalog for årene 1958/59 er navnet Øresvik skole.

Div

2012

Elever

Ifølge Meløyavisa 27.09.2012 starter en kun en elev i første klasse. Det er en jente fra stedet som går sammen med 2. og 3. klasses elever. Skolen her dekker hele søndre del av kommunens fastland - Sørfjorden og den kretsen hvor skolen ligger.

1995

Klipp fra hefte: Velkommen til Rødøy - Skole _barnehage. Utgitt av skolestyrekontoret ca. 1995. Klipp: © RLA.

1995 forts
Klipp fra hefte: Velkommen til Rødøy - Skole _barnehage. Utgitt av skolestyrekontoret ca. 1995. Klipp: © RLA.

1963

RM 1963 (6399).

1954

1954 forts

1954

1954

1953

NA 20. februar 1953. Klipp ©RLA.

Siste åra i privathus - frem til 1954

Sverre Arnold Erichsen

I dette huset i Indre Sørfjord var skolen fra ca 1931 til 1954, i september 1954 ble skola i Øresvika tatt i bruk
Fjesboka: Gamle og nye Rødøy, 13.3.2017.