Retur

Mye sært i fjæsboka!

En liten "titt" på FJÆSBOKA i "Rødøybasenget" og fastlandet med....

 

Rødøy debatt

Rødøy politisk debatt.

Noe av skribentene på denne siden:

Kos med kritikk - ingenting er "politisk arbeid" - alt er bare intriger, maktmisbruk, korupsjon og alt av annet "fanskap" man kan tenke seg.  Bruk av sterke uttrykk så alle forstår at nettopp DU er veldig sint på alt og alle - særlig de som er offenlig ansatte.  De er fritt "vilt" - og kan skytes med masse stygge ord... de er nesten for "kriminelle" å regne - i utganspunktet.

At disse og de som er valgt til verv - arbeider til alles beste i hele kommunen - må du aldri tenke på.  Nei, det vil være forstyrrende for deg i din deltagelse i "Debatten".

Det som skjer fra noen her er ikke "debatt" eller "politisk debatt". Det er en stygg utskjelling av personer og steder i Rødøy....

Disse burde lage sin egen side; RØDØY EKSTREM DEBATT.

Heldigvis er det et lite mindretall som opptrer som beskrevet her - bare en håndfull personer...

Her er også mye som skrives anonymt i avisene.  At mye av det er "stygge" saker - mener jeg avisa Nordland også har skylden for.  De har ikke trengt å å gå så "hardt" ut som de gjør - for å oppfylle informasjonsplikten sin.  Av og til et skalkeskjul for trakasering når noe har gått så beklagelig galt.

 

Debattsidene her har mange medlemmer, for mange etter min mening da man kan se på disse åpne sidene uten å være medlem og i noen grad medansvarlig for det som skrives...

Selv om det er mange medlemmer, er det veldig få av dem - ja veldig få som lider av denne kritikksyken. En svært liten menighet med andre ord, og bra er det.

 

Råd til enkelte rødøyfjerdinger...

 Skrevet av "Gunvor" - en helt grei og OK lege i Rødøy....(Juli 2016),

E du lei av Cæsar og såpe-serie
Og ellers har dautid no når det e ferie
E du trøtt av å ligg i sola helt naken
Så læs om Rødøy og legesaken!

Vesst du lika å dørk dett mismot på nett
Og lika bæst å bruk minst mulig vett
Så husk å bruk kraftige adjektiv 
Før da e vesstnok helt greit når man skriv.

Om du mein at de som du stemt på e tåpen
Og bruka blant ainna facebook som våpen
Så husk - den idioten som enda opp som størst
E den som påsto nån ainner va da først...

Ja, hun kan få sagt det - på vers - ho Elisabeth på Tjong Øvre.

28. aug, 2016

Gretne gamle gubber - ja det er jo de denne siden handler om

Rødøy fellesliste
2 t ·
Demokrati i Rødøy
Vi snakker stadig om at vi er glad for å leve i et fritt og demokratisk land, men det siste året har fått oss i Rødøy fellesliste til å undre oss over om i hvor stor grad lokaldemokratiet i det hele tatt fungerer. Dersom demokrati faktisk handler om at folket selv skal ha makten, så er det en del viktige spørsmål som må stilles, for å se om det faktisk er folket i Rødøy som sitter med makten i kommunen. Valget i Rødøy kommune har i generasjoner vært et rent kretsvalg. Den/de kretsene som har flest folk får også flest inn i kommunestyret. Hvem som kommer inn har svært liten sammenheng med om de er kompetente politikere som vil det beste for HELE Rødøy kommune, mens bostedsadressen betyr veldig mye for hvem som får navnet sitt krysset av på listene. Men problemet med lokaldemokratiet begynner ikke der. Når man skal sette opp partilister i Rødøy kommune møter man på to store utfordringer. 1. Folk som man mener man har som politiske meningsfeller, og som man gjerne skulle sett stå på samme liste som en selv, sier de ikke tør å stå på listen fordi da kommer de til å bli latterliggjort i sin egen krets. 2. Unge engasjerte politikere tør ikke å stå på listene fordi de er bekymret for å bli hengt ut i media/sosiale media. Det siste punktet gjelder etter vår erfaring spesielt unge damer som har mye å bidra med når framtiden i Rødøy kommune skal bygges. Mens det generelt sett er gretne gamle gubber som sitter å sprer eder og galle, og ikke minst kommer med svært personlige angrep på enkeltpersoner i sosiale media. Så spørsmålet vårt er, fungerer lokaldemokratiet slik vi vil når gretne gamle gubber formelig jager kompetente unge damer bort fra alt som ligner på engasjement? Når journalisten blir brukt som nikkedukker for å herje med politikere og ansatte slik at de skal stikke hodet ned i sanden, for så å latterliggjøre de samme personene for at de står med hodet i sanden? Når lokalutvalgsmøter dreier seg om å finne på de groveste og mest fantasifulle konspirasjonsteoriene om kommunen og om mennesker som jobber daglig med at vi alle skal ha det så bra som mulig i Rødøy kommune? Når høringer fra fylkeskommunen stort sett er høringer på saker som forlengst er avgjort? Når PSU ikke tør å ansette, og rådmannen ikke får lov til å ansette personene som skal drive kommunen videre? Når opposisjonspolitikerne blir hudflettet for at de samarbeider for godt med posisjonen? Når politikere blir kritisert for at de skifter bosted? Vet dere hva? Det er på tide å ta makta fra de gretne gamle gubbene og plassere den tilbake hos folket i Rødøy kommune. Men da må også Rødøyfjæringene være villige til å samarbeide, være konstruktive, kommunisere, engasjere, skape, utvikle, framsnakke og stå sammen om å bygge framtiden i kommunen.

Kreativ utskjelling av folkevalgte og administrasjon...

Mest fra "sørlandet".

Her skal det "forskes" på kreativiteten i utskjellingen som skjer av våre tillidsvalgte.  Det rammer jo også tillitsvalgte i hele kommunen - da det jo stort sett er enighet i alle saker som behandles... Dette dokumenterer godt hvor lavt nivået i "diskusjonen" på sidene er. Tror det som står nedenfor bare er starten - det destruktige språk er rikt på svada:

-  en tann- og/eller balleløs politisk ledelse...

"overgrep" og "tyveri."

 - manipulering,

 - bifall til "overgrep",

 - korrupsjonstendenser,

 - unnfallenhet og fortielser,

 - er det "Nordlandets" fornøyelige og egoistiske holding,

 - med påfallende blåøydhet,

 - skyggelapper og tunellsyn,

- flere års "vanstyre",

kan denne "unnfallenhet ", føles som et svik mot folk og forvaltning, og bør rettes opp snarest.

 ..."Hvis de ikke har vært så opptatt med å "holde hodet over toppen" av egen handlingsvegring, handlinger og feilgrep".

28.7.2016

Helgeland Blad leder skriver om "Rot på bakrommet" - og solstikk blant ledelsen i Rødøy. Med mer kjennskap til forholdene kunne de ha skrevet om et "Nedbrent bakrom" og "3 grads forbrenninger" . Men når sommerferien avsluttes er vel, "de ypperste" og Nordlandets "fanebærere", klare for nye feilgrep, overtramp og kalking av blodige vegger.

5.8.2016:

Dagens omtale i AN bør også være en

hilsen/vekker/advarsel til naive, partiske- eller handlingslammede politikere i begge leirer.

25.8.2016 (Rødøy polistisk debatt):

Og du (x-politiker) forsøker, som før, på din flåsete- og påtatt uvitende måte, å late som om at alt i Rødøy er i skjønneste orden. Men, Du og dine lever vel i håp om at ikke flere bobler sprekker?

31.08.2016 (Rødøy politisk debatt):

 Ka e da me deg (X) Glømsk eller bare ?????????. Rødøy Sp og FL har unnlatt å følge opp gamle / nye vedtak og unnlatt å legge til rette for gode løsninger som ikke bare gagner dem selv.

De har brukt administrasjonen,

politisk ledelse og fryktkulturer til å føre og forfekte en politikk/ regime som savner sidestykke her til lands.

De har unnlatt å ta inn over seg, at alle kretser er sårbare og at hensynet til en hele befolkningens behov må komme først. Og sist, men ikke minst ,

"VÅR" ordfører, formannskap og administrasjon har til dels opptrådt

partisk,

kameradisk,

hemmelig,

handlingsvegrende, overgrepaktig

og samlet sett til de grader mistillitsvekkende.

På tross av alle fordekte og åpne "handlinger" i kommunen,

så har verken partiledelsene i SP eller FL, eller opposisjonen for den saks skyld, funnet det på sin plass å komme med pressemeldinger som omtaler forholdene og hva som gjøres for avslutte dem, og gjenreise tillit, respekt og omdømme til Rødøy kommune.

 

10.7. 2016 - Sleng ut påstand om tyveri...

og skriv det så manger ganger at folk begynner å tro det er sant, men det er det jo ikke....

Fjesboka - politisk debatt:

Unnlatelser fra reformutvalget og flere politikere, har i prosessen hatt en påfallende tendens til å u-synliggjøre de innbyggere som uansett resultat, ønsker grensejustering. Det virker jo ekstra merkverdig, der hvor / når opposisjon i årevis, har vist til Nordlandets "overgrep" og "tyveri."

8.7.2016 - om Nordnesøy

Den 11.jan. vedtok Nordnesøy lokalutvalg i en sammenheng at. sitat:" Nesøya bør i sin helhet, tilhøre en og samme kommune ", sitat slutt. Imidlertid viser det seg nå, at vedtaket ikke er overbrakt til Rødøy kommune, sentralt, eller etterspurt i formannskap og/eller kommunestyre, slik at det ble med i rådmannens sakspapirer før kommunestyrets behandling av kommunereformen og oversendelse til Fylkesmannen. For de som ønsker grensejustering på Nesøya og øvrige steder i kommunen, kan denne "unnfallenhet ", føles som et svik mot folk og forvaltning, og bør rettes opp snarest.

Kommentar:

Kanskje de på Nordnesøy ikke ønsker det lenger - og at vedtaket av januar er gått ut på dato...for Nordnesøy. At det er en god grunn for at det ikke ser sendt inn til kommunen. Tustervatn er jo øyas politisk valgte representant og har stemt for at Rødøy forblir uendret - både ved avstemming i formannskap og kommmunestyret.  Hun er også medlem av lokalutvalget på Nesøya.

Kritikkken av kommunen i denne anledning er helt malplassert - ja, utidig - fra en som ikke er part i saken engang.

01.07

Fra "Rødøy debatt". 

"I tillegg til maktelitens unnfallenhet,

manipulering,

bifall til "overgrep",

korrupsjonstendenser,

unnfallenhet og fortielser,

er det "Nordlandets" fornøyelige og egoistiske holding,

med påfallende blåøydhet,

skyggelapper og tunellsyn,

ovenfor flere års "vanstyre",

som er den vesentlige årsaken til Rødøys omdømme.

Uten den erkjennelse, og "avbøtende tiltak" hvor Nordlandet deltar, betviler jeg at Fylkesmannen i det hele tatt, vil vurdere om denne kommunen skal overleve kommunereformen".

 

Dette er ikke "Debatt", men det mest usaklige jeg har sett på lenge.  

01.07 (RPD)

"2 nye innlegg i lørdagsavisa. Kjør på!"

Sitat skrevet fra Rødøya.

Er det der det skrives anonyme innlegg og at det bare er å kjør på videre?  

Og et til med en trakasering av ordfører!  

Det er skrevet av en Rødøyværing- dvs en som er bosatt på Rødøya.   Hadde han/hun skrevet: Rødøyfjæring - kunne han/hun være fra hele Rødøy.

27.06.

Delsitat fra et innlegg på Rødøy politisk debatt 27.6.


"Men de får likevel gjøre akkurat som de vil. Nytter ikke av oss med hyling etter myndighetene heller. Vi klager i en avstengt facebookgruppe for Rødøyfjæringer som helseminister Bent Høie ikke er medlem i selv. Tviler på han leser merkverdig i Avisa Nordland heller. Vi som innbyggere tier oss nesten i hjel, og gjør vi oss ikke mer synlig snart - må vel vi fleste som ikke bor i Tjong pakke sakene våre og forlate kommunen. Men det er vel akkurat det styret godter seg over, mens de raserer en av Norges vakreste kommuner i full fart"

Hvorfor er denne mannen så sint Tjong!  Er det mangel på lokal kunnskap? Bedrevitere må sette seg inn i geografien i Rødøy.

Hva galt som Tjong har gjort vet jeg ikke.  Gårdene Tjong Nedre og Tjong Øvre ligger hele milen fra Rådhuset som det kanskje tenkes på?  Det er bare en ansatte på rådhuset derfra, dette skjønner jeg ikke.  Rådhuset har også adresse 8185 Vågaholmen.

Er det bare er de små Tjonggårdene som Rødøya har utvalgt til å bli igjen er jo litt enestående.  Når alle fra Kila og ut over til Sleipnes er reist fra kommunen - sammen med Rødøya. Ja, da er vi de utvalgte gjenværende Rødøyfjerdinger!  Ja, dette blir rart for meg.

Det som går igjen blant bedreviterene i kommunen er den "lettvintheten" den genelle fordømmelsen, ikke konkrete saker og - de har ingen kommunal erfaring - de vet ingenting om ansvar, og slit og "dritt" som kan ramme en hardt arbeidende ansatt eller politiker.  

 

Div

3. jul, 2016

Hva skjer på "sørlandet" - Øresvik og gårdene rundt

4 personer har den siste tiden forlatt lokalutvalget der. Personer som er innvalgt ved siste valg som medlemmer og varamedlemmer. Ja hva skjer?
Er det "meningsdiktatur" i området som får noen til å søke om avskjed i nåde ...

og så bare litt "smått og galt".

08.08.2016

En teori om at det er noe lureri på gang

Tilfeldig at Tjongsfjord legekontor står nevnt først i utlysningsteksten? R kommer da før T.
"Vi har legekontor i Tjongsfjord, på Rødøy og på ambulansebåten."

Kommentar: Tjongsfjorden - først på grunn av at det er størst og dekker/betjener nesten hele fastlandet kanskje?. Her skal veldig lite til for at det konstrueres en teori om at det ligger noe bak - selvfølgelig bare tull og tøv. Slike kommentarer er vel også litt sånn "smålig" - hva skal være størst og fremst her?