Noe om HELGELANDSEKSPRESSEN = NEX

Om endringer fra fylket

2005

Uttalelse om ruteforslaget

Uttalelse om ruteforslaget
Formannskapet vedtok på siste møte en høringsuttalelse til det reviderte båtruteforslaget som fylkeskommunen har sendt ut på høring.
:

I sak 136/2005 vedtok formannskapet enstemig følgende uttalelse:
1: Rødøy fastholder kravet om at dagens NEX-rute opprettholdes med de
stoppesteder som brukes i dag både på nord og sør alle dager.

Begrunnelse:
a) Ventetid for reisende på Tonnes (1.30 time) eller Vågaholmen (1.05 time) på
korresponderende ruter nordover, er helt uakseptabel.
b) Reisende fra de ytre øyene i Rødøy vil få 3 timer reise og venting før de er på NEX nordover.
c) Søndagsruta for NEX nordover gjennom Rødøy er ubrukelig fordi det er ingen stopp mellom Tonnes og Vågaholmen og ingen korrespondanse/reisemulighet utover mot øyene.
d) NEX på sør søndag anløper ikke Nordvernes , noe som betyr enten avstiging på Vågaholmen uten korrespondanse til Værangfjorden på noen måter, eller å følge NEX til Tonnes og returnere med Rødøyløva til Nordvernes, noe som gir 2 timer ekstra reisetid.
e) Alle situasjoner der det er overganger mellom kommunikasjonsmidler og ventetid virker ødeleggende for turismesatsing og annen næringsvirksomhet.
I øvrig vil vi sterkt støtte den uttalelse som Onøy lokalutvalg har avgitt når det gjelder NEX.
2: Rødøy ser svært positivt på ny korrespondanse mellom Rødøyløva fra Tonnes og NEX sørgående på Rødøya alle hverdager.
Begrunnelse:
a) Dette er et gammelt krav som gir reisende fra Tonnes til Rødøy-øyene 1-1.5 time kortere reisetid.

3: Korrespondansen mellom øyferga (Fykan) og NEX på Selsøyvik nord mandag - onsdag - torsdag.
Ved 15 minutter tidligere avgang for øyferga fra Nesøya vil passasjerer nå nordgående NEX på Selsøyvik. Dette vil være en stor forbedring for Nesøy og Storselsøy/Hestmannøy.

Rødøy formannskap kan ikke se noen god begrunnelse for de endringer som er foreslått for NEX gjennom Rødøy.
a) Dette forslag gir ikke bedre forhold for varetransport i ruteområdet.
b) Avgang kl. 9.05 fra Vågaholmen nordover, 15 minutter tidligere enn dagens rute, gir en helt ubetydelig tidligere ankomst til Bodø.

Dette må veies mot de store og vel dokumenterte skader for næringslivet i vårt distrikt, og de svært store problemer og plager reisende påføres.

2005 05 25

Fylket kutter NEX i Rødøy

Nyheter 25/05 2005
Fylket kutter NEX i Rødøy

Steigtind.2 (foto:pas)
Fylkesrådet i Nordland foreslår å kutte anløp av Nordlandsekspressens rute (NEX) og alle kuttene kommer i Rødøy. Dette er resultatet av rutesaka som i vinter var ute på høring. Kuttene kommer på morgenruta til NEX og det er anløpene av Selsøyvik, Gjerøy, Rødøy og Nordvernes som etter planen skal kuttes. – Forslaget tar hensyn til anmerkningene fra alle kommunene bortsett fra Rødøy, heter det i fylkeskommunens saksutredning.
Fylket ønsker en raskere NEX på morgenruta, men forslaget innebærer at båten skal gå seinere fra Sandnessjøen.
Fylket regner også med økonomiske innsparinger. - Innsparingene i produksjonen til NEX brukes til å finansiere turer for frakt av fisk på dager som ikke Kystgodsruta kan utføre denne transporten, heter det i fylkesrådets sak som skal endelig avgjøres på rådets møte i begynnelsen av neste uke.
Fylkesrådet sier også at ”- problemet med NEX er at det er lagt inn for mange anløpsteder og at den i prinsippet fungerer som lokalbåt i flere kommuner”. Men selv om problemet med mange anløp finnes i flere kommuner er det altså bare i Rødøy at kuttene kommer nå.
Endringene i denne saken skal etter fylkesrådets plan iverksettes fra 23.06.2005.
Ved pas, kl 19:47

2005 01 14

Flere protester mot nye båtruter

Nyheter
Flere protesterer mot nye båtruter

Steigtind (foto:pas)
Forslaget til nye ruter for Nordlandsekspressen (NEX) og lokalbåtene i Rødøy og Lurøy møter motstand. Forslaget som er kommet fra samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune er nå på høring i kommunene og lokalutvalgene med frist til 25. januar. Allerede har flere lokalutvalg i Rødøy protestert mot endringene, som de mener vil gi et dårligere rutetilbud.
Fylkeskommunen hevder at endringene skal ivareta behovene til både fiskerinæringen og passasjerer og føre til at rutetilbudet er bedre tilpasset dagens behov. Det trekkes fram behovet for transport av fisk og bidra til å etablere gode transporttilbud for både mottaksstasjonene og lokale fiskere i området. Forslaget er utarbeidet etter at Seløy Fisk AS tok opp behovet for å få transportere fisk fra Rødøy via Sleneset til Seløy dersom de skal åpne fiskemottak i Jektvik. Men i tillegg til omdisponeringer som omfatter de lokale hurtigbåtene Lurøyprinsessen og Rødøyløven, skal NEX sine ruteturer på nordtur fra Sandnessjøen til Bodø endres. For NEX er det forslått at anløpet av Onøy flyttes til Stokkvågen og at anløpene av Selsøyvik, Gjerøy, Rødøy og Nordvernes kuttes. Lurøyprinsessen skal ikke lenger gå ruta fra Sørnesøy – Hestmona til Stokkvågen, mens Rødøyløven flere dager i uka skal gå fra Jektvik via Sleneset til Seløy.
Fylkeskommunen mener at en slik frigjøring av ressurser vil føre til at ruteføringen til Nordlandsekspressen (NEX) blir strammet opp og at kravene om en raskere NEX til Bodø blir innfridd. Men de lokale uttalelsene peker på at endret NEX-rute betyr dårligere, og ikke bedre, rutetilbud.
Saken skal etter høringene i kommunene, behandles av fylkesrådet i Nordland.
Ved pas, kl 21:20

2003 03 14

NEX innstilt tre dager siste uke

Nyheter 14/03 2003
NEX innstilt tre dager siste uke
Nordlandsekspressens Helgelandsrute fra Bodø fredag ettermiddag ble innstilt. Det samme skjedde igår og mandag denne uka. Det er ikke dårlig vær på Helgeland som er årsaken men vanskeligheter for reservebåten "Nordfolda" å gå over Saltenfjorden og å gå forbi Rota i Meløy.
I Rødøybassenget er det "Øykongen" som går i den lokale hurtigbåtruta som erstatningsbåt mens "Rødøyløven" er på det årlige verkstedsoppholdet.
"Øykongen" har ikke hatt nevneverdige problemer bortsett fra den er noe sein i ruta.
Heller ikke "Lødingen" som går som vikarferje i ruta mellom Kilboghamn og Jektvik mens "Rødøy" er på et langvarig verkstedsopphold eller "Fykan" i Rødøybassenget har hatt nevneverdige problemer med å holde ruta den siste uka.
Ved pas, kl 20:08