Den norske kirke i Rødøy

 

Administrasjon:

Menighetskontoret
Solhøgda
8185 Vågaholmen

Telefon: 75 09 80 90
E-post:   post.kirken@rodoy.kommune.no

Kirkeverge Valborg Seljevoll Fagereng
tlf.: 75 09 80 91/mobilnr.: 915 45 995
E-post: kirkevergen@rodoy.kommune.no

Sokneprest Magne Kolvik 
tlf.: 75 09 80 92/mobilnr.: 950 07 281
E-post: soknepresten@rodoy.kommune.no

Kirketjener/graver Jann Odin Falch
mobilnr.: 916 80 072

Menighetskontoret ligger på Rådhuset i Vågaholmen.
Kjernetid for betjening av publikum er mandag-torsdag kl. 11.00-14.00. 

Lenker