RØDØY HISTORIELAGs - årbok nr 2

Denne er helt utsolt for flere ti-år siden.

Blir skannet og lagt ut en gang senere - sidene i boka kommer litt etter hvert.  

Sider

080-083

Baptistmeningen i Rødøy

Årbokas side 80-83. Artikkel skrevet av Berglund Bjerkeli. Lenke til siden hvor den ligger som en del av historien for denne hjemmeside.