Noe om de "Rådmenn" som har vært

Rådmannen fortsetter - ikke enstemmig vedtak

Kommunestyrets behandling av "Rådmannssaken".

8 stemte mot at det skulle snakkes med avgående rådmann - om å fortsette, dvs punkt 1 i det som skulle stemmes om.

I utgangspunkt er det vel så at Senterpartiet og Felleslisten ønsker en fortsettelser, men 8 var mot... da blir det 6 fra KRF/AP og en fra senterpartiet (Engseth) og 1 fra FRP.  Tror jeg...

14. okt, 2016

Melding på kommunens nettside

Fortsetter som rådmann
Kitt Grønningsæter bekrefter at hun forsetter som rådmann i Rødøy kommune, etter at hun i dag ble bedt om å trekke oppsigelsen.

Kommunestyret ba i går om at gruppen som forvalter arbeidsgiveransvaret for rådmannen inngår samtaler med Kitt Grønningsæter om mulighetene for å fortsette sitt arbeidsforhold i kommunen.

Gruppen bestående av fungerende ordfører Frank K. Heimdal, representant fra posisjonen Arne Tore Bang og representant fra opposisjonen Anita Tustervatn har hatt dialogmøte med Grønningsæter. Her ble blant annet motivasjon, delegasjon, skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon, arbeidsgiveransvar og tillit løftet fram. Grønningsæter bekreftet på forespørsel i møtet at hun vil fortsette sitt arbeidsforhold som rådmann i Rødøy kommune.

Grønningsæter sa opp sin stilling i kommunen på bakgrunn av at kommunestyret sa lite om veien videre da det i juni ble vedtatt å bestå som egen kommune. Kommunen har siden oppsigelsen vært på leting etter ny rådmann, samtidig som politikerne har hatt oppe viktige saker i forhold til delegasjon og kommunereform, som har endret forutsetningene for oppsigelsen til Grønningsæter.

- Små kommuner står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Rødøy er spesiell i forhold til geografi og avstander. Gjennom sommeren og dagens drøftinger har den felles forståelsen det er nødvendig at en har for å ta fatt på disse utfordringene blitt etablert, sier Grønningsæter i en kommentar. Hun ser nå fram til å fortsette i jobben, og oppfordrer samtidig til enda mer engasjement og synlighet blant politikerne i kommunen.

- Vi er svært fornøyd med at vi ble enige om at veien videre er sammen. Grønningsæter har visjoner og planer om utvikling av Rødøy kommune som samsvarer med ønskene vi som politikere har, kommenterer ordfører Olav Terje Hoff som er på ferie.

Sist endret 14.10.2016

14. okt, 2016

Rådmannen slutter IKKE - og det er jo bra det...

Først sa hun opp. Nå fortsetter Grønningsæter som rådmann i kommunen

RØDØY RÅDMANN
Av RUNE GRØNLIE
Publisert:14. oktober 2016, kl. 18:53
Rådmann Kitt Grønningsæter i Rødøy kommune fortsetter som rådmann.
Det skriver kommunen i ei pressemelding fredag ettermiddag.

I sommer sa hun opp stillingen sin. Da mente hun selv at det var det rett tidspunkt for å forlate stillingen.
Oppsigelsen kommer etter at kommunestyret i Rødøy har valgt å bestå som egen kommune. Grønningsæter mente, etter to års arbeid med kommunereformen, at Rødøy ville få best utviklingsmuligheter ved å delta i etableringen av nye Bodø kommune.
Jaktet ny rådmann
Nå skriver de i pressemeldingen at hun sa opp sin stilling på bakgrunn av at kommunestyret sa lite om veien videre da det i juni ble vedtatt å bestå som egen kommune.
Siden oppsigelsen har kommunen jaktet på ny rådmann. Samtidig skal politikerne ha hatt oppe viktige saker i forhold til delegasjon og kommunereform, som har endret forutsetningene for oppsigelsen til Grønningsæter
Meningen var at hun skulle fortsette konsulentvirksomheten hun drev med tidligere. Hun skulle stå i stillingen ut oktober.
Torsdag ba kommunestyret i Rødøy om at gruppen som forvalter arbeidsgiveransvaret for rådmannen inngår samtaler med Kitt Grønningsæter om mulighetene for å fortsette sitt arbeidsforhold i kommunen.
Denne gruppen, som består av fungerende ordfører Frank K. Heimdal, representant fra posisjonen Arne Tore Bang og representant fra opposisjonen Anita Tustervatn, hadde et møte med Grønningsæter.
Her skal blant annet motivasjon, delegasjon, skjæringspunkt mellom politikk og administrasjon og tillit ha blitt diskutert.

- Grønningsæter bekreftet på forespørsel i møtet at hun vil fortsette sitt arbeidsforhold som rådmann i Rødøy kommune.

Grønningsæter sier hun nå ser fram til å fortsette i jobben, og oppfordrer samtidig til enda mer engasjement og synlighet blant politikerne i kommunen.

- Rødøy er spesiell
- Små kommuner står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Rødøy er spesiell i forhold til geografi og avstander. Gjennom sommeren og dagens drøftinger har den felles forståelsen det er nødvendig at en har for å ta fatt på disse utfordringene blitt etablert, sier Grønningsæter.

Ordfører Olav Terje Hoff er for tiden på ferie. Han kommenter saken fra reisen.

- Vi er svært fornøyd med at vi ble enige om at veien videre er sammen. Grønningsæter har visjoner og planer om utvikling av Rødøy kommune som samsvarer med ønskene vi som politikere har, sier han.

Ja, en til slutter på rådhuset

og nå får vi nok se mange spydigheter fra øyene og "sørlandet".
Men heldigvis ikke fra "seriøse" personer som kjenner til alt det bra som har skjedd tross alt i kommunen...
Nå må vi ikke få igjen alle "amatørene" som var ansatt før henne....

2016

Rådmannen slutter

Kitt Grønningsæter har sagt opp sin stilling som rådmann i Rødøy kommune. Hun mener dette er rett tidspunkt for et veivalg.

Kommunestyret i Rødøy har nylig gjort sitt valg i forbindelse med kommunereformen. Rødøy skal bestå som egen kommune, uten grensejusteringer.

Rådmannens konklusjon etter to års arbeid med reformen var at Rødøy ville få best utviklingsmuligheter ved å delta i etableringen av nye Bodø kommune, og å gjennomføre grensejusteringer for befolkningen i de sørlige kretsene. Kommunestyret anser forutsetningene for å utvikle kommunen alene som bedre. Da er det riktig at andre overtar å administrere dette arbeidet.

Det er gjennomført omfattende utredninger om forutsetningene for å bestå som egen kommune. Disse, sammen med den nylig vedtatte planstrategien, gir et godt grunnlag for arbeidet med ny samfunnsplan som kommunestyret skal ta opp igjen fra høsten.

– Faglig dyktige, engasjerte og allsidige kollegaer har bidratt til tre spennende og lærerike år i Rødøy kommune, sier hun.

Rødøy kommune har hatt en rivende utvikling innenfor system og kommunikasjon. Ledere er på plass i nøkkelposisjoner. Planverket har fått et solid løft. Det har blitt skapt store verdier i nye og rehabiliterte boliger og omsorgssentre, skolebygg og idrettsanlegg – det meste medfinansiert med vesentlige statlige tilskudd. Dette gir en god plattform å bygge videre på.

Grønningsæter fortsetter nå konsulentvirksomheten hun drev tidligere, og gleder seg til å finne nye karrieremuligheter og utfordringer.

Rådmannstillingen lyses ut så snart som mulig. Grønningsæter vil stå i stillingen ut oktober.

Sist endret 11.07.2016

2013

Kitt Grønningsseter

I dag, den 1. juli, starter Kitt Grønningsæter i jobben som ny rådmann i Rødøy kommune. Hun vil starte i en jobb som er interessant, allsidig og utfordrende. Jeg ønsker henne lykke til i jobben, og inviterer til godt samarbeid.
Velkommen til Rødøy kommune!
Ordfører Olav Terje Hoff

2013

STILLING SOM RÅDMANN I RØDØY LEDIG

Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelen. Her lever og virker ca.1300 mennesker. Geografisk spenner kommunen over et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Melfjorden og Nordfjorden. Bosetningen fordeler seg på de største øyene og på fastlandet. På langs, gjennom kommunen mellom øyriket og fastlandet går leia. Leia som i århundrer har bundet vårt land sammen til et rike, har fortsatt en sentral posisjon, spesielt innenfor kommunikasjonssektoren. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen. Kommunen har daglig forbindelse med Bodø og Sandnessjøen med Nordlandsekspressen, en moderne og tidsmessig hurtigbåt. Videre er det daglig forbindelse med fylkesvegferge mellom øyene og fastlandet. I tillegg er det intern hurtigbåtrute i kommunen. I Rødøy kommune er det rikelig med hav og fjell. Mulighetene for å dyrke et aktivt friluftsliv er nærmest ubegrenset. Administrasjonsstedet i kommunen er Vågaholmen.

Rødøy kommune har ledig stilling som
RÅDMANN
Rådmannen vil ha en viktig rolle som pådriver i lokal samfunnsutvikling og næringsutvikling i samarbeid med det politiske nivå. Det vil være en sentral oppgave å utvikle Rødøy kommunes tjenestetilbud videre i samsvar medkommuneøkonomi og øvrige rammefaktorer.
Vi søker etter en rådmann som:
• Har relevant ledererfaring fra offentlig eller privat sektor.
• Er en teambygger med motiverende og samlende lederstil
• Har god forståelse for rolledelingen mellom politisk og administrativ ledelse.
• Er resultatorientert, tydelig, synlig og offensiv.
• Har solid og relevant utdanning på høyskolenivå.
Vi kan tilby:
• Lønn etter avtale.
• Mange dyktige medarbeidere
• En utfordrende og spennede lederstilling
Dersom du synes dette høres ut som en interessant stilling, kan du rette spørsmål til:
Ordføreren, telefonnr.: 75098002, mobilnr.: 41623880, eller Rådmannen, telefonnr.: 75098004
e-post:ordforer@rodoy.kommune.no
Alle henvendelser vil bli fortrolig behandlet.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Søknad med CV sendes til : Rødøy kommune, Formannskapskontoret, 8185 Vågaholmen, eller som e-post til : postmottak@rodoy.kommune.no
Søknadsfrist: 11. februar 2013
(Sakset fra Rødøy kommunes hjemmeside januar 2013).

1989

Per Asgeir Sperstad

Fra 24.4.1989 ansatt som Rådmann i Rødøy. Han bodde den første tiden i en kommunal bolig i Kila. Han flytta så ut over til Rødøya og bosatte seg der. Ble dagpendler til Rådhuset i Våga. Bruker bare: Per A. Sperstad.

Sigurd Hagland

Den første person som hadde denne stillingen i Rødøy etter at den var opprettet.

Sigurd Wolden, f. 5.8.1923 på Ågskardet i Meløy

Første ansatt hjelp til ordførerkontoret

Han ble den 1.2.1960 ansatt som "kontorhjelp" ved Rødøy kommunes politiske administrasjon - ordfører Sven Hansens kontor - på "trygdekassen" hus på Vågaholmen i Rødøy.
Kilde: Johan M. Mathisen:
”Da jeg begynte ved Rødøy trygdekontor sommeren 1966 var trygdesjef Sven Hansen ordfører. Sigurd hadde da det kontor som jeg overtok etter at han ble med ”flyttelasset” til Gjerøya, da Hans Aakre overtok som ordfører etter Sven Hansen. Det må ha skjedd fra år skiftet 1967/1968.

Sigurd ble ikke lang tid på Gjerøya. Fra 16.4.1968 begynte han i arbeid som sosialsjef i Meløy kommune.

Det kan også nevnes:Sigurd bodde på hybel på trygdekontoret. I helgene og ellers noen ganger midt i uken reiste han hjem til Ågskardet hvor han var bosatt. Ofte skysset jeg han dit når jeg kjørte hjem til Tjong. Senere kjøpte han ”bobla” til distriktslege Lunde.”