Hva om - året 2015

© Rødøy kommune.

Fra venstre: Faglig leder Bjørn Kildal og prosjektleder Nils Antonsen fra Halsa Bygg A/S, ordfører Olav Terje Hoff og teknisk sjef Kjetil Hansen fra Rødøy kommune.

Desember

21ste

FV 17 - Storvika-Reppen

Kommunedelplan for Fv. 17 Storvika-Reppen er ute på høring
Et forslag til kommunedelplan for ny fylkesvei mellom Storvika og Reppen er ute på høring fram til 15.2.2016
Plan- og jordstyret i Rødøy kommune og utvalget for plan og kommunalteknikk i Meløy kommune vedtok henholdsvis 10.12.2015 i sak 45/15 og 15.12.2015 i sak 10/15 å legge kommunedelplan for framtidig fylkesvei 17 Storvika-Reppen alternativ 1 ut til offentlig ettersyn.
Formålet med kommunedelplanen er å legge til rette for utbygging av en fergefri, kortere og kvalitets- og trafikksikkerhetsmessig bedre fylkesvei 17 på strekningen Storvika-Reppen etter alternativ 1 (bru over Holandsfjorden).
Faglig ansvarlig for utarbeiding av kommunedelplanen er Norconsult AS, Bodø på vegne av oppdragsgiverne Rødøy og Meløy kommuner.
Kontaktperson for eventuelle spørsmål i plansaken i Rødøy kommune er teknisk sjef Kjetil Hansen, tlf. 75 09 80 32.

Planen legges ut til offentlig ettersyn i perioden 4.1 – 15.2. 2016 og kan ses på rådhusene på Vågaholmen og Ørnes. Alle plandokumenter kan lastes ned fra linken nedenfor, eventuelt bestilles hos Servicetorget i Meløy kommune, tlf. 75 71 00 00.

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Meløy kommune, plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 15. februar 2016.
Lenker: Plandokumenter
Sist endret 21.12.2015

1ste

Ny bok - Solstreif

Jeg fant idag en ny bok utgitt i 2015 på Rødøya. Se mer omtale av den på nettsiden til KLOKKERGGÅRDEN - hvor den også kan kjøpes.

November

16. nov, 2015

Rødøy Museum: Foredrag om trebåtbygging

Mandag 16. november har vi gleden av å få båtbygger Ulf Mikalsen til Tjong for å snakke om trebåtbygging.
Ulf Mikalsen, Båtbyggern på Kjerringøy har lang erfaring innenfor sitt yrke. Han er blant annet utdannet tømrer og har båtbyggerutdannelse fra Saltdal.Hans største lidenskap er bygging av Nordlandsbåt og han er i dag etablert som båtbygger og selvstendig næringsdrivende. På Kjerringøy har han reist et tradisjonelt båtskøt for bygging av båter på opptil 45 fot.Han har også utgitt flere bøker om båtbygging og utgivelsen av læreboken «Trebåtbygging – bygging i klink og kravell» er gjort i samarbeid med båtbyggerskolene i Norge. I 2006 ga han ut ei bok om spissbåtbygging i Rana. En bok som tar for seg historien om spissbåten som tradisjonsbåt. Der kan man følge bygging av en spissbåt fra strekking av kjøl til den er ferdig smurt. Det er mulig å bruke boka til rettledning for den som måtte ønske å bygge en spissbåt selv og boken kan kjøpes etter foredraget
For mer informasjon om Båtbyggeren på Kjerringøy sjekk ut www.ulf.no
Det serveres kake og smørbrød. Hjertelig velkommen!
Tid: Dørene åpnes frakl. 13. Foredrag av Ulf Mikalsen starter kl. 14.
Sted: Falch gamle handelssted, Tjong.
(Publisert 20. oktober 2015).

September

29ende

Hurtigbåtrute 18-411 i Rødøy

Torghatten Nord AS informerer om kansellering i hurtigbåtrute 18-411 i Rødøy. På grunn av dårlig vær kanselleres anløp av Myken i kveld 29.09.2015, samt avgangen kl. 05:05 i morgen 30.09.2015. Øvrige anløp utføres i henhold til oppsatt ruteplan. Vi beklager!

25te

Kandidater til årets friluftsentuiast

Kandidater til årets friluftsentusiast
Polarsirkelen friluftsråd deler årlig ut prisen Årets friluftsentusiast. I november skal rådet avgjøre hvem som får prisen for 2015. Til da håper rådet å få massevis av forslag å velge mellom.
Forslag sendes knut.berntsen@friluftsradet.no. Polarsirkelen friluftsråd vet det er nok av verdige kandidater rundt om i medlemskommunene som alle gjør en fantastisk innsats for å legge til rette for økt friluftsaktivitet. Rådet ber derfor kommunene om å fremme forslag på egne kandidater.
Prisen består av et diplom samt en turkjele med prisvinnerens navn inngravert.

Følgende har fått prisen tidligere:
Prisen ble i 2008 delt ut til Tirsdagstrimmen i Tjongsfjord, Rødøy kommune.
Prisen ble i 2009 delt ut til Ole Morten Wie, Rana kommune
Prisen ble i 2010 delt ut til Fjelltrimmen i Hattfjelldal, Hattfjelldal kommune
Prisen ble i 2011 delt ut til Båsmo Ungdomsskole, Rana kommune
Prisen ble i 2012 delt ut til Ingeborg Elvebakk og Elsa Hoel, Hemnes kommune

Prisen ble i 2013 delt ut til Tjongsfjord skole, Rødøy kommune
Prisen ble i 2015 delt ut til Edith Mathisen og Berit Sørensen, Nesna kommune
Prisens statuetter er følgende:
§1 Prisen deles ut av Polarsirkelen friluftsråd. Prisvinneren bekjentgjøres av rådets leder på rådets første møte hver høst.

§2 Prisen kan tildeles en organisasjon, en institusjon, en bedrift, en kommune eller en enkeltperson tilhørende en av medlemskommunene i Polarsirkelen friluftsråd.

§3 Prisen tildeles den eller de som gjennom sitt virke eller i fritid på en fremragende måte har medvirket til å skape økt friluftsaktivitet.

§4 Prisen består av en kaffekjele for bål med inngravert Årets friluftsentusiast og årstall, samt et diplom.

§5 Alle innbyggerne i medlemskommunene kan komme med forslag til prisvinner. Denne muligheten bekjentgjøres.

§6 Hvem som hvert år får tildelt prisen avgjøres av rådets leder. Ved behov kan lederen rådføre seg med de andre medlemmene i rådet.

25te

Selsøyvik havbruk

Søknad til offentlig ettersyn - Ny lokalitet Selsøyvær i Rødøy kommune
Selsøyvik Havbruk AS har søkt om etablering av ny lokalitet Selsøyvær i Rødøy kommune. Det søkes om en ny lokalitet for 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret. På lokaliteten er det planlagt en samdrift med Kvarøy Fiskeoppdrett AS.
Søknaden legges ut til offentlig ettersyn på Rådhuset, og på kommunens nettside.
Eventuelle merknader til søknaden må fremsettes skriftlig, og sendes:
Rødøy kommune

Teknisk etat
8185 Vågaholmen
alt. epost:
postmottak@rodoy.kommune.no


Frist for uttalelse: 27.10.15
Lenker:
Skriv fra Nordland fylkeskommune
Akutt forurensning i anlegget.docx (L)(922863)
Avtalefestede støttefunksjoner.docx (L)(922866)
Beredskapsplaner.docx (L)(922856)
Kart 1
Kart 2
Kart 3
Kart 4
Kart 5
Kart 6
Kart.png (L)(922797)
Kystsoneplan utsnitt.png (L)(922837)
Lokalitetsrapport - Selsøyvær.pdf (L)(922813)
Oppblomstring av alger, maneter eller forurensning.docx (L)(922860)
Resistens mot lusemiddler.docx (L)(922861)
Rutinebeskrivelse nrx håndtering av reklamasjon (L)(922868)
Selskapets behov i krisesituasjoner.docx (L)(922864)
Selsøyvær bunnstrøm juli 2014.pdf (L)(922727)
Selsøyvær MOM-B september 2015 utgave A.pdf (L)(937264)
Selsøyvær strøm 5 + 15 m mars 2014.pdf (L)(922728)
Selsøyvær strømprofil mars 2014.pdf (L)(922729)
Skade på not og anlegg.docx (L)(922859)
Skadelig vanntemperatur.docx (L)(922862)
Skjema flytende anlegg
Støttefunksjoner gjennom samdriftsselskapet.docx (L)(922867)
Supplerende opplysninger til søknad - Selsøyvær (L)(937611)
Sykdomsutbrudd.docx (L)(922857)
Tilgjengelige kapasiteter.docx (L)(922865)
Tiltaksplan Selsøyvik Havbruk.docx (L)(922869)
Uhell som fører til mistanke om rømming.docx (L)(922858)
Underskrift søknad (L)(922785)
Utvidet info til Mattilsynet.doc (L)(922777)
Publisert av Brita Kjerpeseth Omnes. Ansvarlig : Teknisk sjef. Sist endret 25.09.2015

24de

Nasjonalpark

Åpent møte om endring av vern i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
Melfjorden med Skaviktindan og Steintindmassivet, og Nattmoråga som faller ned fra IsvatnetMelfjorden med Skaviktindan og Steintindmassivet, og Nattmoråga som faller ned fra IsvatnetFylkesmannen i Nordland avholder åpne møter i forbindelse med høringa av plan for revisjon og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Møtet i Rødøy blir mandag 28. september kl 18:00 på Jektvik kafé.
Kommunestyret behandler saken i møte 1. oktober. Her finner du saksfremlegget.
Fylkesmannen i Nordland, informasjon om høringen.
Sist endret 24.09.2015

23dje

Åtte nye utleieboliger

Halsa Bygg AS skal bygge fire leiligheter i Jektvik og fire i Tjongsfjorden på oppdrag for Rødøy kommune. Kontrakt om totalentreprise ble signert på kommunehuset i dag.
De åtte nye uleieboligene føres opp som vertikaldelte tomannsboliger, med treroms leiligheter på 71 kvadratmeter. Alle blir beliggende på solrike, sørvendte tomter.
Kontrakten er på kr 12,5 mill. inkl mva. Oppstart blir allerede i uke 41 i 2015, og ferdigstillelse blir 1. november 2016.
Sist endret 23.09.2015

6the

Paneldebatt Rødøya

Rødøy: Søndag 6.9.2015 kl 17:30 - 19:30, Fiskernes Hus

4de

Paneldebatt Tjongsfjorden

Tjongsfjord: Fredag 4.9 kl 17:00 - 19:00, Kafeen på Samfunnshuset

1ste

Paneldebatt Jektvik

Kommunereform - Helse/omsorg - Samferdsel/vei som hovedtema
Jektvik: Tirsdag 1.9 kl 18:00 - 20:00,Jektvik Grendehus

Paneldebatt Jektvik - oppslag

August

26te

Ågskardet KINO

Kinoen starter opp på Åg Samfunnshus - onsdag 26. august.
kl. 18: Innsiden ut - Disney-film. 6 år. 1 t 41 min.
kl 20: MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION. M bl.a. Tom Cruise.
15 år - 2 t 11 min.
Velkommen!

Mars

21ste

Tjongsfjordrevyen - atter en gang

SØLER FASTLEGE, Lørdag 21.mars.

Mars

Februar

30dte

Rødøyhallen

Rødøyhallen er under bygging. Den skal stå ferdig i 30.11.2015.

Arbeidet med Rødøyhallen starta den 23. juni –St. Hans 2014. Det er entreprenør Willy Pedersen fra Øresvik som har hatt arbeidet med klargjøring av tomta. Bolt Construction AS fra Mo i Rana har kontrakten på totalenerprisen med oppføring av Rødøyhallen.

Pr. des 2014 er alle fundamenter og ringmur ferdig støpt. Det planlegges reising av selve bygget mot slutten av februar 2015.

SE MER INFORMASJON PÅ RØDØY KOMMUNES HJEMMESIDE

6the

Lister til kommunestyrevalget

Innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Rødøy 2015Listeforslag til kommunestyrevalget 2015 må være kommet frem til Rødøy kommune innen 31. mars 2015 kl. 12.00. Det er ikke nok at det er poststemplet innen fristen.

Listeforslaget kan inneholde mellom 7 og 23 navn. Det kan gis stemmetillegg til inntil 4 kandidater.Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:
- Oversikt over kandidatenes fødselsdato
- Oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet listeforslaget

De partier/grupper som ikke kan stille liste etter forenklet regelverk, må ha minst 20 underskrifter til listeforslaget. Personer med stemmerett i kommunen kan underskrive.

Originale underskrifter skal sendes inn med alle listeforslag, det er ikke tilstrekkelig med kopi eller skann. Listeforslag med underskrifter kan sendes inn elektronisk eller på faks for å rekke tidsfristen, men må da omgående ettersendes med originale underskrifter.

Dersom det er ført opp kandidater på listeforslaget som ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen, skal det legges ved erklæring fra kandidaten(e) om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. Er det ført opp kandidater som ikke er valgbar grunnet sin stilling (se valgloven § 3-3), må det foreligge erklæring fra dem om at de vil ha fratrådt sin stilling når kommunestyret trer i funksjon.

Lenke til skjema som kan brukes for listeforslag, oversikt over parti som kan stille liste etter forenklet regelverk m.m. finner du her.


Lenke til brosjyre: "Partienes nominasjoner: Hvor stor rolle spiller listeplassering og stemmetillegg egentlig?"

5the

Sjarmerte lærerne

Meløyavisa 2015, 5.2, siste side:
"Elever ved Meløy kulturskole var det kulturelle innslaget som innledet rådgiverkonferansen for lærerne i grunnskolen og videregående skole mandag denne uka"

Lærere fra Gildeskål, Meløy og Rødøy.

5the

Eiendomsoverdragelser i Rødøy

Meløyavisa 2015, 5.2., side23:

Eiendoverdragelse som gjelder bruk av gårder i Rødøy: Gnr 9, 71, 55, 25, 45, 63 og 62.

5the

Kenneths gode hverdagsliv på Nesøya

Meløyavisa 1915, 5.2. side 24:

"Far på ferd i bakken", jordnær fabulering over en helside.....

5the

Har de eldste politibilene i landet

Meløyavisa 2015, 5.2., side 3:

Artikkel innledes med at "Ved Gildekål, Meløy og Rødøy lensmannskontor råder de over fire kjøretøy der de to eldte er fra 2001 og 2003. Vi har de eldste kjøretøyene av landes polidistrikt."
Osv.

Januar

4de

Straumdal tunnel, på strekningen Jektvik - Ågskardet

Redusert framkommelighet og manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 8 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag).

Kolonnekjøring for trafikk i tilknytning til ferjeankomster og avganger til og fra Jektvik.

Gjelder fra: 04.01.15 kl. 18:00 Gjelder til: 29.03.15 kl. 06:00