Veianlegg på Tjongsfjordhalvøya 1

Tjongsgårdene etter at den nye vegen er kommet. En liten bit av veien mellom Æsvig og Meløy grense - som går her mellom Solheim og Vollan.
© RLA (Rødøy lokalhistoriske arkiv)

Tilbake...

Breivik

Nybygd vei gjennom gården Breivik i Rødøy, del av RTV 17. Foto lånt fra Jann O. Breivik, som også er fotograf. © RLA.