Meløy 1964 - januar - april

1964 januar

© RlA. NA. (17333).

1964 mars

© RlA. NA. (17330).

1964 mars

RLA 17331 NA.

1964 mars

© RlA. NA. (17332).

1964 mars

RLA 17336 NA.

1964 mars

© RlA. NA. (17337).

1964 mars

© RlA. NA. (17338).

1964 april

© RLA. (17340). NA.

1964 april

© TLS. (17339). NA.

1964 april

© RLA. (17343). NA.

1964 april

© RLA. (17345). NA.

1964 april

© RLA. (17347). NA.

1964 april

© RLA. (17349). NA.

1964 april

© RLA. (17350). NA.

Les mer fra mai og videre