SONDERINGER - DRØMMEN OM BODØ

Hovedsiden

Om å ikke være i takt med sitt folk.

Dette kartet brukes stadig av Avisa Nordland for å illustrere den fremtidige STOR BODØ kommunen.   At MELØY er ute og at RØDØY er kommet med i forhandlingene - har ikke medført endinger i kartet.

Det ser ut til at avisa vurderer at det fremdeles er større mulighet for at Meløy kommer med enn Rødøy.   Det hadde da sett litt rart ut med et kart hvor Meløy ikke var med...

Kartet burde oppdateres med alle kommuner som melder frafrall.

2016

2016 02 01

2016 januar - drøftinger ?

Drøftet kommunesammenslåing med Rødøy og Gildeskål.

Meløy kommune inviterte formannskapene i Rødøy og Gildeskål kommuner til et felles drøftingsmøte 26. januar hvor tema var kommunestruktur/kommunesammenslåing og mulig samarbeid om næringsutvikling.

Gildeskål og Rødøy kommuner er i dialog med kommuner i Ytre Salten (Ytre Salten-alternativet) om en intensjonsavtale.

Gildeskål og Rødøy utreder samtidig muligheten for å stå alene.

Det er derfor ikke grunnlag for å jobbe videre mot en sammenslåing mellom disse tre nabokommunene.

Hvis Meløy skal jobbe med et alternativ til å stå alene, må det skje gjennom Ytre Salten-alternativet. Dette vil kommunestyret bli orientert om i møte 11. februar.

Uavhengig av kommunereformen er kommunene enige om å se nærmere på et tettere samarbeid om næringsutvikling og næringsetablering.


2016 januar

© RLA. Klipp AN. (22059).

Meløy vil møte Rødøy og Gildeskål for samtaler....

Bra, dialog er jo bestandig bra....men her er det vel ikke noe tvil om hvor senteret skal ligge - om det blir disse tre sammen i en en mer "Robust kommune" ....

2015 desember

Se norover?

Men hva skjer i Meløy? 

Ikke med i Salten (Bodø) - uten att Meløy og Gildeskål blir med!

Og hva med mye i Rødøy - når sentralisering-kåte politikere i "storkommunen" - uten noen lokal interesse får rå?

Et stort ansvar legges på våre politikere i noen år fremover...

Hva skjer?

Vedtak i kommunestyret 15.12.2015

2014 Rådmann om "kommunereformen".

2014 Dagens inndeling i REGIONRÅD og litt om reformen

Oppstart

Kommunestyresak 76/2015

Kommunestyresak 76/2015
Notat skrevet av rådmannen:

Kommunereform: RETNINGSVALG.

Liste: Fremdriftsplan, hovedmilepæler fra høst1914.
Årene 2017-2019 Drøftinger...og evnt ny kommune fra 1.1.2020.

Formannskapssak 13/2015

Sak 13 i Rødøy formannskap 19. mars 2015.
Legges for kommunestyret som sak 19/2015.

Kommunestyresak 67/2014

Saksnotat fra rådmann - OPPSTART.

Formannskapssak 67/2014 og kommunestyresak 63/2014.

Saksnotat OPPSTART.
Formannskapssak 67/2014 i møte 27.11.2014.

Kommunestyresak sak 63/2014.

Utskrift av møteprotokoll fra Rødøy kommunestyre 17.12.2014 i sak 63.2014.