Meløy 1952

1952 Diverse

1952 05 13 Ekteskap

Nordlands avis: Fisker Bjørn Danielsen og hjemmeværende Aslaug Anni Olsen, begge Lurøy, f.t. Halsa i Meløy.

1952 januar


© RLA. NA. (16131)

1952 februar

© RLA. NA. (16112)

1952 mai

© RLA. NA. (16164).

1952 juni

© RLA. NA. (16175).

1952 juni

© RLA. NA. (16176).

1952 august

© RLA. NA. (16184)

1952 oktober

© RLA. NA. (16211).

1952 november

© RLA. NA. (16213).

1952 desember

© RLA. NA. (16196).