Kommunereformen - nord og sør i kommunen

TJONGSFJORDEN

2016 04 12

VÆRANGFJORDEN

Jektvik

Folkemøte
Per Ivar Myrbekk
24. mai kl. 17:06
Det blir FOLKEMØTE om kommunereform og undersøke i forbindelse med intensjonsgrunnlag for 'nye Bodø kommune' / bestå som egen kommune på JEKTVIK GRENDEHUS TORSDAG 26/5 kl. 19! Representasjon fra kommunen vil være til stede. MØT OPP OG DELTA!
Mvh Lokalutvalget for Jektvik/Nordvernes.

og en kommentar fra Rødøy debatt
Harry Pedersen • På folkemøtet i Øresvik og på Rødøya ble intensjonsavtalens, 25 m basseng i Jektvik, til en av "de flere røde kluter", som sannsynligvis var sterkt med på å prege stemning og utfall . Ordføreren var klar på at det ikke var han som i arbeidsgruppa hadde lagt frem forslaget om 25 m basseng (også VTA utbygging prioriteres) til Jektvik.

• Arbeidsgruppas faste medlemmer er Tone H. Olsen, Anita Kristin Tustervatn, Frank Kristiansen Heimdal, Arne Tore Bang, Vidar Solheim ogOlav Terje Hoff, med personlige vara. Vidar Solheim har i følge han selv, på Rødøy politisk debatt, ikke fått anledning til å møte i gruppa.

• Intensjonsavtalens ivaretakelse av Jektvik krets kan benyttes både til å få aksept for avtalen, av Jektviks befolkning, og til å oppnå underkjennelse av avtalen på Øyer -og Søndre fastland i Rødøy.

• Jeg har derfor grunn til å tro, at spesielt folk i Jektvik, på morgendagens folkemøte, ønsker å få klarhet i, hvem som presenterte- og stemte for, disse 2 prioriterte forutsetninger til avtale mot BODØ.

Grendemøte (oppslag 3)

Grendemøte (oppslag 2)

Grendemøte (oppslag 1)

RØDØYA

2013 03 22 Bygdekrangel kan splitte kommunen i to

Det mener grendelaget på Rødøya, som etter møtet der kommunesammenslåing sto på dagsorden, er tydelig på at det for dem er helt naturlig å se mot Lurøy og Mo i Rana, skriver Rana Blad.

– Det har vært lokaliseringsstrid og konkurranse i lang tid om det meste mellom nordre del av fastlands Rødøy og øydistriktet generelt. Konflikter om helsevesen, kommunesenter og samferdsel har vært uløselige og florerer fortsatt. Dette er i høyeste grad årsak til at vi går inn for å dele nåværende kommune i to, sier leder i Rødøy lokalutvalg og tidligere ordfører i Rødøy, Bernt Arntsen.

Han tør være så tydelig vel vitende om at han har Rødøy Grendelag i ryggen.

– Vår holdning er klar, og grendemøtet vedtok å oversende forslaget til Rødøy kommune som et innspill til det pågående arbeidet med kommunereformen, sier Bernt Arntsen.

Forslaget han målbærer går ut på at alle øyene – unntatt Svinvær – pluss Melfjorden, Sørfjorden, Kilboghamn, Øresvik og Langnes-Gjersvik bør overføres til Lurøy kommune, mens Svinvær, Tjongsfjorden, Nordværnes og Jektvik overføres og innordnes Meløy kommune.

Naturlig tilhørighet
– For oss er det mye lettere å kjøre til Mo i Rana, enn Bodø. Vi er mye mer tjent med å orientere oss mot Helgeland, fordi vi har en naturlig tilhørighet til regionen. Mo i Rana blir stadig mer brukt som handels- og serviceby av Lurøy og Rødøy, sier Bernt Arntsen og legger til:

– Samtidig blir både Sandnessjøen, Mosjøen og Sverige lett tilgjengelig for oss.

En omlegging som skissert forutsetter tilpasninger innenfor samferdsel og fergetilbud.

– Nordland fylkeskommune er i gang med å lage et nytt ruteopplegg for oss som bor i denne delen av Helgeland. Dette er derfor en unik mulighet til å tilpasse et nytt kommunikasjonsmønster til ny kommunestruktur, for vår del i rettet mot Lurøy og Mo i Rana, sier Arntsen.

Populært: Får Rødøy lokalutvalg det som de vil, kan det gamle handelsstedet Selsøyvik, i dag et populært besøkssted i Rødøy, bli handlet bort til Lurøy kommune.Foto: Arkiv

Det mener grendelaget på Rødøya, som etter møtet der kommunesammenslåing sto på dagsorden, er tydelig på at det for dem er helt naturlig å se mot Lurøy og Mo i Rana, skriver Rana Blad.
– Det har vært lokaliseringsstrid og konkurranse i lang tid om det meste mellom nordre del av fastlands Rødøy og øydistriktet generelt. Konflikter om helsevesen, kommunesenter og samferdsel har vært uløselige og florerer fortsatt. Dette er i høyeste grad årsak til at vi går inn for å dele nåværende kommune i to, sier leder i Rødøy lokalutvalg og tidligere ordfører i Rødøy, Bernt Arntsen.

STRID: – Lokaliseringsstrid og krangel er i høyeste grad årsak til at vi går inn for å dele kommunen i to, sier lokalutvalgsleder Bernt Arntsen.

Han tør være så tydelig vel vitende om at han har Rødøy Grendelag i ryggen.
– Vår holdning er klar, og grendemøtet vedtok å oversende forslaget til Rødøy kommune som et innspill til det pågående arbeidet med kommunereformen, sier Bernt Arntsen.

Forslaget han målbærer går ut på at alle øyene – unntatt Svinvær – pluss Melfjorden, Sørfjorden, Kilboghamn, Øresvik og Langnes-Gjersvik bør overføres til Lurøy kommune, mens Svinvær, Tjongsfjorden, Nordværnes og Jektvik overføres og innordnes Meløy kommune.

Naturlig tilhørighet
– For oss er det mye lettere å kjøre til Mo i Rana, enn Bodø. Vi er mye mer tjent med å orientere oss mot Helgeland, fordi vi har en naturlig tilhørighet til regionen. Mo i Rana blir stadig mer brukt som handels- og serviceby av Lurøy og Rødøy, sier Bernt Arntsen og legger til:

– Samtidig blir både Sandnessjøen, Mosjøen og Sverige lett tilgjengelig for oss.

En omlegging som skissert forutsetter tilpasninger innenfor samferdsel og fergetilbud.

– Nordland fylkeskommune er i gang med å lage et nytt ruteopplegg for oss som bor i denne delen av Helgeland. Dette er derfor en unik mulighet til å tilpasse et nytt kommunikasjonsmønster til ny kommunestruktur, for vår del i rettet mot Lurøy og Mo i Rana, sier Arntsen.

Helgeland: I et grendemøte på Rødøya er innbyggerne tydelige på at øydistriktet og søndre del av fastlandet, hører til Helgeland.

Og presiserer at en omlegging av fergeforbindelsen i Rødøybassenget må tilpasses behovet for en god bilførende transport mellom øydistriktet og fastlandet, Tonnes og/eller Kilboghamn. Dessuten må Nordlandsexpressen Bodø-Sandnessjøen opprettholdes som nå, for å sikre tilgjengeligheten til og fra fylkeshovedstaden i Bodø.
– Jeg har ikke fått tilbakemelding fra alle de andre småkretsene, men signalene er i favør av en løsning slik vi foreslår. Dette er folk innforstått med, hevder leder i Rødøy lokalutvalg, Bernt Arntsen.

Alternativet Salten
Kommunestyret i Rødøy vedtok i desember 2015 å jobbe videre med å utrede en ny kommune i Salten, sammen med Bodø, Gildeskål, Saltdal, Steigen og Røst.

– For oss vil et alternativ med Bodø bety at en overveiende del av øydistriktet og søndre del av fastlands Rødøy ikke vil bli hørt. Det vil bidra til å gi næring til de gamle stridighetene mellom fastlandet og øydistriktet, sier Bernt Arntsen.

I løpet av juni 2016 skal kommunestyret ta stilling til om Rødøy kommune skal slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bestå som egen kommune.

– Vi håper å få gjennomslag for vårt forslag, og tror det er den eneste muligheten som finnes for å få lagt lokk på stridighetene som Rødøy har lidd under, mer eller mindre siden Meløy ble skilt ut fra Rødøy i 1884, sier lokalutvalgsleder Bernt Arntsen.

NORDNESØY (NESØYA) - ØYA MOT LURØY

2016 08 26 Folkemøte - referat

Folkemøte - referat
Referat fra folkemøte 26.08.16 ang. grensejustering/ tilhørlighet
Møtet ble berammet av lokalutvalgene i Sørnesøy og Nordnesøy, på grunn av at en gruppe på seks personer hadde tatt initiativ til et innspill til Fylkesmannen i Nordland. Denne gruppa består av tre medlemmer fra sør, og tre fra Nord.
Ordførerne i Rødøy og Lurøy ble invitert til møtet, og begge takket ja til å komme.
Møtelederne Trine Jentoft og Mats Mathisen ønsket velkommen.
Inger- Lise Martinsen orienterte om initiativtakernes intensjoner for å ha møte om dette tema.
Så orienterte ordførerne om saken fra kommunene sin side-
Teje-Olav Hoff : Innstillingen fra Rødøy til Fylket er at Rødøy kommune består som egen kommune uten grensejusteringer. Samtidig ønsket ordfører Hoff alle nye bebyggere hjertelig velkommen.
Carl Einar Isachsen: Lurøy har levert innstilling om at Lurøy består som egen kommune, men med grensejustering.
han begrunnet dette med at det har vert en negativ befolkningsutvikling spesielt for Nesøya og Storselsøya som er delt mellom Rødøy og Lurøy.
Etter en liten pause ble det åpnet for spørsmålsrunde.

I-L : Hva får øya hvid den går til Lurøy?
Svar: Skole og barnehage vil bli opprettholdt som nå.
Litt bedre på vei kontra Rødøy, litt høyere avgiter, samt eiendomsskatt som hjelper på investeringsbudsjettet.
J D : Hvordan er Lurøy på næringsutvikling?
Svar: Lurøy har ordning med støtte til kjøp av båt og kvoter
Rødøy har også hjelp til finansiering av fiskebåt med 10%,topp 400.000-
Ang turisme så er kommunene behjelpelig med arbeid inn mot Innovasjon Norge.
Hanne: For lite gjennomgangsboliger.
Der har Lurøy bygd for lite. Rødøy er bedre i gang med det, og det er budsjettert med dette i Nordnesøy i 2017 hvis alt går etter planen
H-A: Fergeleie på Tonnes?
Begge ordførerne er positiv og støtter det.
B-T: Hvordan blir det med besøk til lege hvis det blir Lurøy?
Svar: Sånn som det er i dag, må folk reise til Onøy eller til innlandet.
Det er satt av penger til å utrede et event utekontor i Nesøya, men kan ikke love noe.
Rødøyordføreren redegjorde for legetjenesten i Rødøy.
Et spørsmål om økonomi og overføringer
Utedagene blir beholdt så lenge båten ligger på Rødøy, men vist den blir flyttet til Tonnes, blir situasjonen en annen. Akutt vil det bli mer helikopterbruk.
Ingen planer om å flytte legen fra Rødøy til Tjongsfjord
Begge enige om at man står sterkere sammen som en krets ang omsorgsboliger / hjemmesykepleie.
G H :Hvor mange arbplasser går tapt ved en sammenslåing med Rana/ Bodø?
Ingen av kommunene har gjort beregninger på det
I spørsmålet om kommunikasjon, var begge ordførerne tydelig på det at det blir forandringer uansett
Etter dette forlot ordførerne møtet til applaus fra de 41 fremmøtte
24 fra nord og 17 fra sør

Til slutt ble det bestemt en felles avstemming der folk få si sin mening om tilhørlighet
Stemmeseddel og urne ligger på butikken. Det kan stemmes helt til kl 16.00 på tirsdag
Det er åpent også på søndag fra kl 17.- til kl 20.00
Det ligger stemmeseddel på nesøysia, som kan sendes
sornesoy.lokalutvalg@hotmail.com

Kirsten Dahl lokalutvalgssekretær

.

2016 05 25 Folkemøte

Av JOHAN VOTVIK
Publisert:24. mai 2016, kl. 11:34
Det ble flertall for å flytte kommunegrensene i Øresvik krets under et folkemøte mandag.

RØDØY: Grensejustering mellom Rødøy og Lurøy ble et hett tema under et folkemøte i Øresvik krets mandag.

Her var begge ordførerne invitert, og fikk klar tilbakemelding, ifølge fungerende leder Siv Tove Hansen.

Én person stemte for at Rødøy burde stå alene, en annen for å slå seg sammen med Bodø, mens hele 46 personer stemte for at kretsen bør bli en del av Lurøy kommune.

Onsdag er det duket for folkemøte på Nesøya, som i dag er delt mellom Lurøy i sør og Rødøy i nord, slik også Storselsøy er. Her vil spørsmålet om grensejustering være et av spørsmålene som tas opp.

Svaret på hvordan rødøyfjerdingene stiller seg til kommunesammenslåing eller ikke, og grensejustering mot Lurøy, kommer når resultatet etter Opinions spørreundersøkelse er klart. Den skal gjennomføres i perioden 31. mai til 10. juni.

På kommunens nettside oppfordres folk til å ta telefonen med nummeret 73 10 21 00, og svare på spørsmålene som stilles her.

Intensjonsavtalen om sammenslåing med Bodø, og Nivis rapport om kommunesammenslåing Røst-Bodø, er tilgjengelig på kommunens nettside.

.

2016 05 27 Fjesbok: Hans-Axel Graarud

Jeg synes at kommunesammenslåingsdebatten minner mer og mer om EU slaget vi hadde, der stort sett alle etablerte politikere mente at det kom til å gå til ....... med Norge hvis vi ikke ble medlem, det har gått bedre med Norge en med EU og jeg tror kommunene klarer seg godt ved å stå alene og samarbeide med sine naboer.

Delt: Nesøya er delt på midten mellom Rødøy og Lurøy.
Bilde fra Avisa Nordland

Av JOHAN VOTVIK

Publisert: 24. mai 2016, kl. 11:34

Det ble flertall for å flytte kommunegrensene i

ØRESVIK - "Sørlandet" i Rødøy

Grenseregulering

Av JOHAN VOTVIK

Publisert: 24. mai 2016, kl. 11:34

Det ble flertall for å flytte kommunegrensene i Øresvik krets under et folkemøte mandag.

.

2016 05 23 Øresvik og Sørfjorden

Morten Karlsen
23. mai kl. 23:35 · Rødøy
Da har befolkningen I øresvik og sørfjorden talt. Etter dagens avstemning ble det 46 stemmer for at vi skal sokne for lurøy å grensejustering. 1 for at rødøy kommune skal bestå og en for å slå oss sammen med Bodø. 2 stemte blankt. Er I bunn å grunn ganske så klartalende hva befolkningen synes om politikken som er ført I kommunen I de siste årene. Så igjenstår det å se hva øyene bestemmer seg til. Lykke til.

.

2016 05 23 Rødøy debatt - inlegg

Harry Pedersen • På folkemøtet i Øresvik og på Rødøya ble intensjonsavtalens, 25 m basseng i Jektvik, til en av "de flere røde kluter", som sannsynligvis var sterkt med på å prege stemning og utfall . Ordføreren var klar på at det ikke var han som i arbeidsgruppa hadde lagt frem forslaget om 25 m basseng (også VTA utbygging prioriteres) til Jektvik.

• Arbeidsgruppas faste medlemmer er Tone H. Olsen, Anita Kristin Tustervatn, Frank Kristiansen Heimdal, Arne Tore Bang, Vidar Solheim ogOlav Terje Hoff, med personlige vara. Vidar Solheim har i følge han selv, på Rødøy politisk debatt, ikke fått anledning til å møte i gruppa.

• Intensjonsavtalens ivaretakelse av Jektvik krets kan benyttes både til å få aksept for avtalen, av Jektviks befolkning, og til å oppnå underkjennelse av avtalen på Øyer -og Søndre fastland i Rødøy.

• Jeg har derfor grunn til å tro, at spesielt folk i Jektvik, på morgendagens folkemøte, ønsker å få klarhet i, hvem som presenterte- og stemte for, disse 2 prioriterte forutsetninger til avtale mot BODØ.

Innkallingen