Noen "severdigheter" - det kommer flere...

Rødøy museum

Butikklokale fra ca. 1922.
Foto: © RLA.

Anlegg som eies av Falch gamle handelssted, stiftelsen.

Ansvar for driften er blitt overført til Rødøy kommune - som har fått Helgeland museum som drivere av stedet.

 

Havdurbrygga - sjøhus og museum

HAVDURBRYGGA KYSTMUSEUM. © RLA.

Foto © Robert Vinje.

Privat museum på Rødøya - like ved KLOKKERGÅRDEN. 

Når du er gående fra Losvika til Klokkergården, det er vei ned over til sjøen like før du kommer til Klokkergården.

Kommer du i båt - det er flytekai der.

Kulturlandskap Nordland - skulptur i Rødøy

Skulpturlandskap Nordland utvides med enda en skulptur.

Lørdag 5. juni er det klart for innvielse av Per Inge Bjørlos skulptur Indre følger ytre i Rødøy kommune.

Åpningen blir foretatt av tidligere fylkesordfører og stortingsrepresentant Alf Ivar Samuelsen. Han har fulgt Skulpturlandskap Nordland i en årrekke. Det blir også innslag fra lokale kulturkrefter. Kunstneren vil være tilstede. I Idrettshallen på Rødøy vises en fotoutstilling om Skulpturlandskap Nordland.

Det er Nordland fylkeskommune i samarbeid med Rødøy kommune som står bak skulpturen på Rødøy.

Fase to 
Skulpturlandskap Nordland er i gang med en fase to av prosjektet som ble lansert av kunstneren Anne Katrine Dolven i 1988. Prosjektet utvides nå med en ny skulptur av den norske kunstneren Per Inge Bjørlo, som har besøkt Rødøya ved flere anledninger. Kurator er finske Maaretta Jaukkuri. Skulpturen er den 35. i rekken i samlingen Skulpturlandskap Nordland

En av de mest sentrale
Per Inge Bjørlo er en norsk skulptør (20.11.52 i Ålesund), maler og billedkunstner. Han vokste opp i Spjelkavik utenfor Ålesund, og bor i Hønefoss. Han har utdannelse fra Bergen Kunsthåndverksskole (1974-1977) og Statens Kunstakademi (1977-1981). Per Inge Bjørlo regnes som en av Norges mest sentrale nålevende kunstnere. Av sentrale utsmykningsoppdrag er serien med skulpturer i forbindelse med Oslo Lufthavn Gardermoen som de mest fremtredende.


35 skulpturer 
Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling (35 verk) som fikk sin første skulptur i 1992. Arbeidet tok til under ledelse av Nordland fylkeskommune i samarbeid med de deltagende kommunene. Kunstverkene er plassert i landskapet i 33 kommuner i Nordland (2 i Bodø), i tillegg til en skulptur i Troms. Bak kunstverkene står det like mange kunstnere fra 19 forskjellige land.


Prosessen
Kunstnerne i Skulpturlandskap Nordland har utformet sitt verk etter besøk i den kommunen de fikk tildelt. Gjennom det møtet som fant sted, idet kunstneren gjorde seg kjent med så vel naturen som kulturen, presenterte han/hun en skisse til et verk plassert på et bestemt sted i kommunen. Disse møtene mellom stedet og kunstneren er grunnlaget for det møtet alle besøkere kan ta del i når de besøker kunstverkene i denne samlingen. Utgangspunktet for Skulpturlandskap Nordland er tanken om at et kunstverk med sitt nærvær skaper sitt eget sted. Skulpturen synliggjør også sine omgivelser, slik at stedet får en ny dimensjon. Den dialog som oppstår mellom kunstverket og betrakteren vil vise til forskjellige måter å forstå eller fortolke kunst på.

Skulpturen er ved Storsand på Rødøy, åpningen finner sted lørdag 5. juni 2010, kl. 1300.

Tittel på skulptur:
"Indre følger ytre" 2006 - 2010
Per Inge Bjørlo
Rødøy kommune 

Kilde: Nordland fylkeskommune nettside.

1990-1993

Rødøy sa nei til "Skulpturlandskap Nordland"

Nordland fylkeskommune inviterte i 1990 alle kommune i fylket til å være med på et stor kulturprosjekt der anerkjente kunstnere skulle få hver sin kommune å lage en skulptur i.

I Rødøy var det den amerikanske kunstneren Walter de Maria (f. 1935), også kjent som "Shakespeare of Landart" som skulle lage skulpturen. 

Saken ble lagt fram med tanke på at en skulptur ved Selsøyvik-sundet kunne være med å smykke Polarsirkelen og bli et aktivum for at Hurtigruta kunne stoppe på Selsøyvik med reisende turister. 

Kommunestyret sa imidlertid klart nei til deltakelse i prosjektet, både i 1991 ved ved andre gangs behandling i 1993.

Kilde: Rødøy kommunes nettside - "90 åra på 10 minutter - året 1992.

Fotefar mot nord - Myken fyr

MYKEN FYR . Rødøys "fotefar mot nord". Hefte. Foto:©RLA.

1997

Myken fyr - fotefar mot nord

"Fotfar-mot-nord" var et prosjekt igangsatt av Landsdelsutvalget for Nord-Norge der alle kommunene i nord gjennom hver sin markering skulle presentere menneskenes egne fotear - i fjern og nær fortid.

Prosjektet skulle ha en klar sammenheng mellom kultur og reiseliv og i Rødøy ble Myken fyr utplukket som kommunens prosjekt.  Et fyr gir signaler om farleden for sjøfarende folk og Myken fyr var godt i gang med et reiselivsprosjekt.

I forbindelse med prosjektet ble det utgitt et hefte som forteller om Myken fyr og prosjektet.

Den 23. juni 1997 var det offisiell åpning av prosjektet på Myken fyr, med representanter fra Nordland fylkeskommune, Rødøy kommune og bygdefolket i Myken".  Kilde: Rødøy kommunes