Litt om geologi

Noe fra 1912 - det om Rødøy

Kommer mer her senere - avskrift fra dette hefte om det som gjelder Rødøy...