FV 17 - Reppen - Straumsvik

Veganlegget Reppen - Strømsvik starter fra gården Reppen Øvre grense mot Kjetvik.  Det er senere bygd en privat vei fra området her frem til gården Kjetvik.

Anlegget slutter etter utløpet av Kistatunnelen - ved gården Strømsvik - vegkrysset hvor vegen til "Nordvernes" har sin utspring.  

Bygd som RV 17, senere endret navn til FV 17. 

2002 - 10-årsjubileum

RLA 21212. Klipp fra Rødøyløva 2002.

1992

Fra en brosjyre eid av © RLA.

1992

Veien gjennom gården Strømdal (Strømsnes). Fra en brosjyre som er eid av © RLA.

1992

Fra Reppen gårdene og frem til det område hvor Strømdalstunnelen starter sørover. Fra en brosjyre som er eid av © RLA.