Noe om overformynderiet i Rødøy

Vergemål overtatt av fylket

Kommunens overformynderi er nedlagt.

Fylkesmannen i Nordland er ny vergemålsmyndighet, og alle henvendelser som gjelder overformynderi rettes til Fylkesmannen i Nordland v/vergemålsseksjonen.

Den nye vergemålsloven har virkning fra 1. juli 2013. Oppgavene som har ligget til overformynderiene i kommunene, ble overført til Fylkesmannen. Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet, samtidig som de kommunale overformynderiene har blitt avviklet. Ny klageinstans er Statens sivilrettsforvaltning (SRF).

 

Kontaktadresser:
Fylkesmannen i Nordland, vergemålsseksjonen.

Tlf 75 53 15 00 (sentralbord)

E-post: fmnopost@fylkesmannen.no

Postadresse: Moloveien 10, 8002 BODØ

Publisert av Kitt Grønningsæter. Sist endret 20.08.2013

Tilbake i tide...

2007-2011

Overformynderiet

Medlem:
Gerd Opdal

Varamedlem:
Paul Amundsen

Medlem:
Finn Sjåvik

Varamedlem:
Sigrun Engen Hoff