Hefter i Rødøy

Tilbake

Noen hefter som jeg opp gjennom årene har tatt vare på - det kan være mye flere....

2006 Fugler i Rødøy

FUGLER I RØDØY 

Hefte.
A4 format.
24 sider
Utgitt i 2006.
Utgiver: Helga Saksen Hammer
NOF - Sør Salten Lokallag.

2006 Tjongsfjordnytt

TJONGSFJORDNYTT

A4 format.
22 sider.
Nr 1
Årgang 1
Mai 2006
Utgitt av 8. klasse ved Tjongsfjord skole.

Informasjonshefte

KOMMUNALT UTGITT HEFTE.

"VELKOMMEN TIL RØDØY - SKOLE - BARNEHAGE".

Informasjonshefte til lærere og barnehageansatte om Rødøy kommune, med skolene og noen lokalhistoriske tilbakeblikk.

Heftet er på 16 sider.

Det er ikke en eneste dato i heftet!
Når det er laget vet jeg ikke. 
Det "stipuleres" til 1998, men kan være feil.
Utforming: Ø. Betten.

Myken fyr

1997 - Myken fyr

MYKEN FOR - LYS VISER VEI - ET FOTEFAR MOT NORD HEFTE.

AV LEIF NORDSTRAND.

NB:
Er også trykket med engelsk tekst.

1997 Slektshefte

HEFTE

ETTERKOMMERE ETTER

DORTHEA MARIE
og
BENDIK ANTON

Oppdatert pr juli 1997.
Utgiver: Steinar Norum.
(Laget i anledning slektstemne for etterslekten til dette ektepar).

DORTHEA MARIE (AMUNDSDATTER) AAG
F. Kjeldal i Meløy 8. september 1863 - død på Ågskardet i Meløy 11. september 1950.

BENDIK ANTON PETTERSEN AAG
F. i Røsæg, Beitstad, Seinkjer 17. september 1863, død Ågskardet i Meløy 27. juli 1921.

Ekteparet hadde 13 barn og stor etterslekt.

En fremtid i Rødøy

EN FREMTID I RØDØY

8 sider granset papir

Til ungdommen - Tradisjon og fremtid

Mulighetene til deg - Offentlig virksomhet i Rødøy

Initiativ - Privat virksomhet i Rødøy

For jenter - Utdanningsstipend for kvinner

Yrkesvalg - Det vanskelige valget

Yrkesopplæringsreformen - Lærlingeordningen

Ungjobb

Næringsfond

Etableringsstipend.

1992-1993 Rødøykatalogen

RØDØYKATALOGEN - HÅNDBOK FOR RØDØY 1992-1993.

1991-1992 - RØDØYKATALOGEN

1990-1991 RØDØYKATALOGEN.  HÅNDBOK FOR RØDØY 1990-1991.

UTGIVER: RØDØY KOMMUNE.

1989 Vassdragsrapport

1989 - VASSDRAGSRAPPORT

VASSDRAGSRAPPORT
NORDLAND FYLKE
RØDØY KOMMUNE

PROSJEKTER I RØDØY

662 GJERVALELVA
663 OLDERVIKELVA
664 SLEÅGA
665 STORVASSÅGA

Kystfolket

HEFTE - RØDØY RUNDT - KYSTFOLKET UNDER POLARSIRKELEN

Utgitt november 1988.
Utgitt av BPP v/rødøy kommune.
Utarbeidelse Britt Hafsmo og Elin Wilsgård.
Opplag 2500.

1988

HEFTE
28 Sider
Av: Sonja Meyer

Utgitt: Prosjektgruppa med representanter fra Grunnskolerådet, Skoledirektøren  i Nordland, Rødøy skolestyre, lærerne i Rødøy, Nesna Lærerskole og Tromsø universitet.

Bernhoft slekta (og Rødøy).

BERNTHOFT 

Our Bernhoff heritage
by John E. Bye
Fargo, North Dakota 1983.

Det er tatt utgangspunkt i boka SLÆGTEN BERNHOFT som kom ut i Norge i 1885.

Det er kopiert enkeltsider av slekten direkte berører - stamfaren Hans (Johannes) Andersen Bernhoft (f. ca 1550 - d. 1619 i Trondhjem.

Person 186 i etterslekten er Maren Birgitte Bernhoff, gift med Enkemann Christian Andersen, som bor på Halsa i Melø.

De er foreldre til Ole Norum Kristiansen, leiledning på gården Vågenge til han døde på Rødøyfjorden i 1903.  Hans sønn Johan Kristian Norum - eide denne slektsbok dette her er blitt kopiert fra.

Stedsnavn i Rødøy

STEDSNAVN I RØDØY

Hefte
Glanset papir
AV: Inger Marie Tjong.

Turistbrosjyre

© RLA