Menighetsrådene - del I

1973

Rødøy menighetsblad 14973 04 02 01 (8073).

1973

Rødøy menighetsblad 1973 01 06 01 (7909).

1966

Rødøy menighetsblad 1966 01 01 01.

1958 Soknerådsval i Rødøy

Desse vart valde - Bonde Kristian Sperstad, Jektvik. Konst. lærer Ansgar Jensen, Selsøyvik, Byggmester Petter Johansen, Nordvernes, ligningssekretær Karstein Reisen, Jektvik, fisker Bernhar Hammervoll, Tjongsfjorden og husmor Anne Andreassen, Rødøy.

3.1.1958 hadde rådet konstutierende møte og valde Kristian Sperstad til formann og Ansgar Jensen til viserformann.

1931-1933

For årene 1931-1933 er til menighetsråd i Rødøy valgt:

Ivar Mathisen
M. J. Bikset
Wilhelm Hoff
Alfred Danielsen
Ludvig Esjeholm
Joh. Falch
Ole Hyttan
Fredrik Kolvik

Varamenn:
Kr. Lorentsen
Fru Aakre
Hans Johansen
Oluf Andersen

Kilde: Nordlands avis 12.9.1930

1927-1930

Til menighetsraad i Rødøy er valgt:

Gbr. Ivar Mathisen, Tjong.
Gbr. Helmer Pedersen, Sleipnes.
Lærinne, fru Josefine Aakre, Storselsøy.
Postaapner Wilh. Hoff, Jektvik.
Kjøpmann Joh. Falch, Tjong.
Fisker Kristian Lorentsen, Sundøy.
Gbr. Hans Johansen, Nesøy.
Fisker Oluf Andresen, Oldervik.

Varamenn:
Missj.sekretær frk Anna Jensen, Rødøy.
Gbr. Laurits Rangsund,
Morten Johnsen, Sørfjordgaard
Fredrik Kalvik.Kilde: Nordland avis 30.12.1927.