Utleieboliger - en ny trend i Rødøy

2015

© RLA. (18273). Rødøy-Løva - bladet.

Det starta for noe få år siden - nå er det i 2015 bygget flere....