Ordførere i Rødøy - sortert etter bosted og år

RLA 21 126

Her fra NA 1970 juli

Ordførere etter 1968

Da det starta med senterbygging = "senterstrid".

1968-1972

Hans Aakre. Gjerøy

1972-1975

Sven Hansen,Vågaholmen

1976-1979

Hans Aakre, Gjerøy

1980-1981

Magne Hansen, Sleipnes

1982-1983

Sven Hansen, Vågaholmen

1984-1985

Gustav Lorentzen, Sundøy

1986-1989

Bernt Arntsen, Rødøy

1990-1991

Gustav Lorentzen, Sundøy

1992-1995

Bernt Arntsen, Rødøy

1995-2003

Johan Svartis, Tjongsfjorden

2004 -

Olav Terje Hoff, Jektvik

Verangfjorden

2004

Olav Terje Hoff 1956 Fiskoppkjøper Jektvik.

1952-1959

Olav Hoff 1905 Handelsmann Jektvik

1945-1947

Toralf Heen 1884 Lærer/gårdbruker Nordvernes

1935-1940

Toralf Heen 1884 Lærer/gårdbruker Nordvernes

1923-1925

Wilhelm Hoff 1861 Poståpner/fisker Jektvik

1897-1898

1897-98 Lars Larsen Hoff 1846 Gårdbruker/fisker Litlfjorden

1879-1880

Jakob Gjertsen 1828 Gårdbruker/fisker Strømsvik

1877-78

Anders Larsen Hoff 1832 Gårdbruker/fisker Jektvik

1875-1876

Jakob Gjertsen 1828 Gårdbruker/fisker Strømsvik

1860-1861

Anton Andersen 1824 Gårdbruker/fisker Sperstad

Tjongsfjorden

1995-2003

Johan Svartis 1940 Gårdbruker/fisker Reppen

1982-1983

Sven Hansen 1920 Gårdbruker/trygdesjef Vågaholmen

1980-1981

Magne Hansen 1940 Gårdbruker Sleipnes

1972-1975

Sven Hansen 1920 Gårdbruker/trygdesjef Vågaholmen

1960-1967

Sven Hansen 1920 Gårdbruker/trygdekasserer Vågaholmen

1856-1860

Sophus F. Søeberg 1822 Distrikslege Segelfore

1850-1852

Petter Nielsen 1808 Gårdbruker/snekker Tjong

Oldervik

1926-1934

Peter B. Andersen 1869 Fanejunker Oldervik

Rødøya

1992-1995

Bernt Arntsen 1939 Vaktmester Rødøy

1986-1989

Bernt Arntsen 1939 Vaktmester Rødøy

1948-1951

Sigurd Carson 1885 Bankkasserer Rødøy

1899-1907

Rafael Røsok 1846 Kirkesanger/lærerRødøy

1889-1896

Simon Dahl 1843 Sogneprest Rødøy

1871-1875

Børge Motzfeldt 1810 Sogneprest Rødøy

1861-1865

Børge Motzfeldt 1810 Sogneprest Rødøy

1852-1856

Caspar Hansen 1808 Sogneprest Rødøy

Gjerøy

1976-1979

Hans Aakre 1918 Gårdbruker/sosialsjef Gjerøy

1968-1971

Hans Aakre 1918 Gårdbruker/sosialsekretær Gjerøy

1881-1888

Hans M. Jæger 1840 Gårdbruker/handelsmann Gjerøy

1867-1871

Hans M. Jæger 1840 Gårdbruker/handelsmann Gjerøy

Sundøy

1990-1991

Gustav Lorentzen 1926 Fisker Sundøy

1984-1985

Gustav Lorentzen 1926 Gårdbruker/fisker Sundøy

Storselsøy

1908-1922

Jørgen A. Selsø 1854 Gårdbruker/oppsynsmann Storselsøy

Selsøyvik

1844-1848

Ole S. Jæger 1809 Handelsmann Selsøyvik

Meløy

1865-1867

Andreas Olsen 1831 Gårdbruker/fisker Spildra, Meløy

1848-1850

Knud T. Hoff 1816 Kirkesanger/lærer Meløy

1842-1844

Hans Krey Hansen 1798 d/s-eksp./fisker Meløy

1840-1842

Jakob Andersen 1793 Gårdbruker/fisker Osa, Meløy

1838-1840

Carl T. Schmidt 1810 Sogneprest Rødøy

Bodde vel nesten bare eller bare i Meløy da kom pga Ingiers død.

Ordførere - alle etter 1838

1838-40 Carl T. Schmidt 1810 Sogneprest Rødøy

1840-42 Jakob Andersen 1793 Gårdbruker/fisker Osa, Meløy

1842-44 Hans Krey Hansen 1798 d/s-eksp./fisker Meløy

1844-48 Ole S. Jæger 1809 Handelsmann Selsøyvik

1848-50 Knud T. Hoff 1816 Kirkesanger/lærer Meløy

1850-52 Petter Nielsen 1808 Gårdbruker/snekker Tjong

1852-56 Caspar Hansen 1808 Sogneprest Rødøy

1856-60 Sophus F. Søeberg 1822 Distrikslege Segelfore

1860-61 Anton Andersen 1824 Gårdbruker/fisker Sperstad

1861-65 Børge Motzfeldt 1810 Sogneprest Rødøy

1865-67 Andreas Olsen 1831 Gårdbruker/fisker Spildra, Meløy

1867-71 Hans M. Jæger 1840 Gårdbruker/handelsmann Gjerøy

1871-75 Børge Motzfeldt 1810 Sogneprest Rødøy

1875-76 Jakob Gjertsen 1828 Gårdbruker/fisker Strømsvik

1877-78 Anders Larsen Hoff 1832 Gårdbruker/fisker Jektvik

1879-80 Jakob Gjertsen 1828 Gårdbruker/fisker Strømsvik

1881-88 Hans M. Jæger 1840 Gårdbruker/handelsmann Gjerøy

1889-96 Simon Dahl 1843 Sogneprest Rødøy

1897-98 Lars Larsen Hoff 1846 Gårdbruker/fisker Litlfjorden

1899-1907 Rafael Røsok 1846 Kirkesanger/lærerRødøy

1908-22 Jørgen A. Selsø 1854 Gårdbruker/oppsynsmann Storselsøy

1923-25 Wilhelm Hoff 1861 Poståpner/fisker Jektvik

1926-34 Peter B. Andersen 1869 Fanejunker Oldervik

1935-40 Toralf Heen 1884 Lærer/gårdbruker Nordvernes

1945-47 Toralf Heen 1884 Lærer/gårdbruker Nordvernes

1948-51 Sigurd Carson 1885 Bankkasserer Rødøy

1952-59 Olav Hoff 1905 Handelsmann Jektvik

1960-67 Sven Hansen 1920 Gårdbruker/trygdekasserer Vågaholmen

1968-71 Hans Aakre 1918 Gårdbruker/sosialsekretær Gjerøy

1972-75 Sven Hansen 1920 Gårdbruker/trygdesjef Vågaholmen

1976-79 Hans Aakre 1918 Gårdbruker/sosialsjef Gjerøy

1980-81 Magne Hansen 1940 Gårdbruker Sleipnes

1982-83 Sven Hansen 1920 Gårdbruker/trygdesjef Vågaholmen

1984-85 Gustav Lorentzen 1926 Gårdbruker/fisker Sundøy

1986-89 Bernt Arntsen 1939 Vaktmester Rødøy

1990-91 Gustav Lorentzen 1926 Fisker Sundøy

1992-95 Bernt Arntsen 1939 Vaktmester Rødøy

1995-2003 Johan Svartis 1940 Gårdbruker/fisker Reppen

2004- Olav Terje Hoff 1956 Fiskeoppkjøper Jektvik.