Hytter i tidligere tider

Ved Ågvatnet

NA 1936. Klipp: © RLA.

Det kan tilføyes til dette at eier av denne hytta var Magnus Johan Mathisen (1912-1988) - som bodde på Fjellheim, Tjong Nedre og på Myken.  Det ble reist sak mot den som forsårsaken brannen, og det ble dømt erstatningforpliktelse på vedkommende. Den pådømte erstatningssum ble aldri betalt til hyttas eier.