Noe om LOKALUTVALGENE

Tilbake

Lokalutvalgene er ment å være bindeledd mellom de ulike stedene i kommunen og kommuneadministrasjon.

Lokalutvalgene kan ta opp alle saker som de finner hensiktsmessig å behandle.

Eksempel er kultursaker, velge kommunal representant til samarbeidsutvalg for skole og barnehage, lokalt organ for miljøfremmende tiltak, lokal ledelse av TV-aksjon.

Medlemmene er direkte valgt på hvert enkelt sted i forbindelse med kommunevalget.

Nedenfor følger en oversikt over Lokalutvalgene for de enkelte valgperiodene.  

Lokalutvalgene

Tekst

Innledning

Resultat direktevalg av lokalutvalg
Under forutsetning av kommunestyrets godkjenning i møte 29. oktober 2015, vil lokalutvalgene i Rødøy kommune bestå av følgende medlemmer valgperioden 2015-2019:

og

I henhold til vedtatte kriterier, skal lokalutvalgene konstituere seg selv. Dette vil skje i etterkant av kommunestyrets godkjenning av valget.

2015-2019

Myken

Faste medlemmer:
Kristin Arnadottir
Hafsteinn Vidar Asgeirsson
Gro Bygdevoll

Vara:
1. Einar Hans Olai Risvik
2. Henry Jakobsen
3. Bjørn Skauge
4. Bjørnar Harald Risvik
5. Kjellaug Marie Gabrielsen

2015-2019

Nordnesøy

Faste medlemmer:
Trine Jentoft
Kenneth Didriksen
Hanne Grimsland
Paul Børge Olsen
Anita Kristin Tustervatn

Varamedlemmer:
1. Anita Karin Didriksen
2. Roy Lars Normann Otheliussen
3. Trude Jentoft
4. Tor Kristoffer Olsen
5. Stine Marita Alsli Didriksen

2015-2019

Storselsøy

Faste medlemmer:
Ståle Knut Gjersvik
Sten-Arve Mathisen
Jeanette Hamsund

Varamedlemmer:
1. Margareth Mathisen
2. Knut Heen
3. Anita Irene Norskott Jensen
4. Hilmar Olav Jensen
5. Rolf Ivar Dahl

2015-2019

Gjerøy

Viacheslav (Slava) Korneev
Finnvald Andre Arntsen Karlsen
Tor Sigmund Svendsen
Gunn Aakre Strøm
Sonja Ellen Hansen Wahl

Varamedlemmer:
1. Terje Lauritzen
2. Lyder Storhaug
3. Lars Gustav Bernhard Edward Hoff
4. Carmen Cynthia Luiten
5. Liudmila Korneeva

2015-2019

Rødøy

Faste medlemmer:
Heidi Anita Fyhn
Bernt Johan Arntsen
Kristian Alexander Aanes
Jon Egil Johansen
Elin Monsen

Varamedlemmer:
1. Lisbet Støre
2. Geir Olaisen
3. Wiggo Bjørnar Olaisen
4. Aud Petrine Steinrem Johansen
5. Viktor Arntsen

2015-2019

Øresvik

Faste medlemmer:
Tone Elisabeth Drevvatne (ut 23.6.2016),
Siv Tove Hansen
Silja Hilstad (ut 26.4.2016)
Bent Albert Hilstad
Sverre Arnold Erichsen

Varamedlemmer:
1. Margunn Janne Engseth (ut 26.4.2016).
2. Hanna Paula Stensland (ut 23.6.2016)
3. Egil Andre Hilstad
4. Harry Per Asle Pedersen
5. Rebekka Margrethe Olsen Spangrud

Endringer i kommunestyremøte 26.4.2016

Margunn Janne Engseth har bedt om fritak fra vervet som varmedlem og ble innvilget det i sak 031/216. Frank Edvardsen er oppnevnt til nytt varamedlem.

Silja Hilstad har også bedt om fritak og fikk det innvilget i sak 032/2016.
Hanna Paula Stensland oppnevnt til nytt medlem. Bodil Holmen nytt varamedlem.

Øresvik: Endringer i kommunestyret 23.6.2016

Endringer - enstemmig vedtak etter forslag fra rådmann:
1. Tone Elisabet Drevvatne innvilget fritak fra vervet som medlem i Øresvik lokalutvalg.
2. Hanna Stensland innvilges fritak fra vervet som medlem av Øresvik lokalutvalg.
3. Rebekka Margrette Olsen Spangrud og Torbjørn Harald Fagereng oppnevnes til nye faste medlemmer.
4. Kristian Stensland og Gry Engseth oppnevnes til nye varamedlemmer.
Varamedlemslisten blir som følger:
1. Leif Dagfin Engseth.
2. Frank Edvardsen.
3. Bodil Johanne Holmen.
4. Kristian Harald Stensland
5. Gry Reiersen Engseth.

2015-2019

Sørfjorden

Faste medlemmer:
Arnold Henrik Dagfinn Nygård
Knut Arne Nygård
Laila Johanne Johansen

Varamedlemmer:
1. Gunnar Leander Skivik
2. Tordis Kristine Iversen
3. Alf Peder Steinrem

2015-2019

Jektvik og Nordvernes

Faste medlemmer:
Thomas Hoff
Sten-Arnt Jensen
Marit Hagen Olsen
Tove Karin Eivik Eliassen
Håvard Hoff

Varamedlemmer:
1. Reidar Leander Jensen
2. Ståle Kenneth Kvalvik
3. Maria-Helen Jensen
4. Linn Anja Olsen
5. Hans Elias Bernt Strømdal

2015-2019

Tjongsfjord/Vågaholmen

Faste medlemmer:
Hege Kristin Bang
Jimmy Krogh
Erling Johan Hafsmo
Yvonne Aag Engen
Thor Magne Hoff

Varamedlemmer:
1. Trude Hjulstad Hansen
2. Espen Moland
3. David Engen
4. Trond Hansen
5. Christina Kristiansen Heimdal

Endringer i kommunestyremøte den 23.6.2016:
Erling Johan Hagsmo innvilges fritak fra vervet som medlem i Tjongsfjord/Vågaholmen lokalutvalg.
Trude Hjulstad Hansen oppnevnes til fast medlem.
Lokalutvalget konstitueres seg på nytt.
Ann-Helen Kvalvik oppnevnes som varamedlem. Varamedlemmer blir som følger:
1. Espen Moland.
2. David Sigurd Engen.
3. Trond Hansen
4. Christina Kristiansen Heimdal
5. Ann-Helen Kvalvik.
Alt som enstemmig vedtak.

2015-2019

Melfjordbotn krets

I kommunestyresak 046/2016 den 23.6.2016 ble det utnevnt lokalutvalg for Melfjordbotn krets.
Rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt:
1. Faste medlemmer:
Bjørn Eivind Eliassen
Gry Helene Johansen
Roger Storeng
Vara:
Egil Danilsen.
Lokalutvalget konstituerer seg selv.

2011-2015

 

Gjerøy Lokalutvalg
 
Representanter
 
Vararepresentanter
Jim Roger Monsen (leder) e-post 1. Jorunn Ø Monsen
Ramona Helen Aakre (nestleder) e-post 2. Carmen Luiten
Siri Midttun (sekretær) e-post 3. Randi Sindre Hoff
Paul Amundsen e-post 4. Lars Gustav Hoff
Lyder Storhaug e-post 5. Bent-Roar Aakre
Storselsøy Lokalutvalg
 
Representanter
 
Vararepresentanter
Ståle Gjersvik (leder) e-post 1. Birger Mathisen
Margareth Mathisen (nestleder) e-post 2. Hilmar Jensen
Rolf Ivar Dahl    
Knut Heen    
Agnes Nilsen    
Jektvik/Nordvernes Lokalutvalg
 
Representanter
 
Vararepresentanter
Trond-Viggo Sjåvik (leder) e-post 1. Rolf Jensen
Rakel-Eline Heen (nestleder) e-post 2. Thomas Arntsen
Per Ivar Myrbekk e-post 3. Sonny Telnes Krogh
Thomas Hoff e-post 4. Svetlana Heløy
Ståle Kvalvik e-post 5. Tove Eliassen
Myken Lokalutvalg
 
Representanter
 
Vararepresentanter
Eileen Rørdal (leder) e-post 1. Hafsteinn V Asgeirsson
Kristin Arnadottir (nestleder) e-post 2. Kjellaug Gabrielsen
Gro Bygdevoll (sekretær) e-post 3. Bjarney Grimsdottir
Nordnesøy Lokalutvalg
 
Representanter
 
Vararepresentant
Anita Tustervatn (leder) e-post 1. Tore Jentoft
Rita Tuven (nestleder) e-post 2. Anita Karin Didriksen
Hans Axel Graarud (sekretær) e-post 3. Tor Olsen
Milian Grønning e-post 4. Anne Karin Grimsland
Eskild O. Grønning e-post 5. Elinor Kroken
Sørfjorden/Nygård Lokalutvalg
 
Representanter
 
Vararepresentanter
Hans Sjöberg (leder) e-post 1. Laila Johansen
Marita Nygård (nestleder)   2. Helge Nygård
Anne Grete Theimann (sekretær)   3. Gunnar Skivik
Arnold Nygård e-post 4. Kent-Arne Jakobsen
Anna Cecilia Sjöberg   5. Tordis Iversen
Rødøy Lokalutvalg
 
Representanter
 
Vararepresentanter
Svenn Engøy (leder) e-post 1. Linda Olsen
Bernt Arntsen (nestleder) e-post 2. Steinar Olsen
Fredrik Olaisen   3. Evelyn Fredriksen
Nina Engøy Johansen e-post 4. Heidi Anita Fyhn
Mariann Aga (kasserer)   5. Lisbet Støre
Selsøyvik Lokalutvalg
 
Representanter
 
Vararepresentanter
Tone H. Olsen (leder) e-post 1. Vigdis Kalås
Bjørn Pedersen (nestleder)   2. Anita Didriksen
Astrid Rangø   3. Mona Benjaminsen
Tommy Benjaminsen   4. Olaf Didriksen
Kjell Setvik e-post 5. Astrid Tove Didriksen
Tjongsfjord/Vågaholmen Lokalutvalg
 
Representanter
 
Vararepresentanter
Jimmy Krogh (leder) e-post 1. David Engen
Erling Hafsmo e-post 2. Christina Heimdal
Thor Magne Hoff e-post 3. Mona Axelsen
Frank Heimdal e-post 4. Signe Marie Hansen
Espen Moland e-post 5. Trond Hansen
Øresvik Lokalutvalg
 
Representanter
 
Vararepresentanter
Finn Karstensen (leder) e-post 1. Margunn Engseth
Tone Drevvatne (nestleder) e-post 2. Tove Engseth
Sissel Karstensen (sekretær)   3. Leif Nilsen
Anne Stephanoff   4. Gry Reiertsen Engseth
Reid Engseth   5. Rebekka Spangrud