Noe om organistene tilknytta DNK i Rødøy

2012

ANNONSE - ORGANIST i RØDØY

Rødøy ligger i Nordland fylke - med ca 1250 innbyggere. Kommunens kystnatur innbyr til et variert friluftsliv. Hovedferdselsåren er RV 17 med fergeforbindelse både mot sør og nord.


Kirken i Rødøy er ett sokn. Til sammen er det totalt 11 prekensteder hvorav tre har kirker. Kirkene ligger på Rødøy, i Sørfjorden og i Tjongsfjorden.

Menighetskontoret ligger i Tjongsfjorden kirke.

Stillingstype: Fast ansettelse, deltid.

Abeidssted: Nordland, Rødøy.

Søknadfrist: 18.7.2012

Tiltredelse: Etter avtale.

Stillingstyde: Estistiske fag, kunst- og musikk

Yrker: Kantor, kirkemusikere.

 OM STILLINGEN

Det er ledig en fast stilling som organist i 70 % i Rødøy kirkelige fellesråd.
Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.

Arbeids- og ansvarsområde:
Organist har hovedansvaret for det kirkemusikalske arbeidet i menighetene. Dette innebærer musikalsk ansvar for:
Gudstjenester og kirkelige handlinger
Utvikle et variert sang- og musikkliv i menigheten
Korvirksomhet blant barn, ungdom og voksne
Konsertvirksomhet
Organist går inn i teamarbeid med de øvrige ansatte og har er viktig rolle i forhold til å utvikle menighetslivet i kirken.
Det er ønskelig med en organist som mestrer et vidt spekter av musikalske uttrykksformer.

Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig med kirkemusikalsk utdanning, men personer med relevant utdanning/praksis kan også søke.
Søker må ha gode evner til å samarbeide med stab, frivillige samt til selvstendig arbeid.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

Søker må beherske norsk muntlig.

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.
Lønn i henhold til gjeldende tariffbestemmelser.
Pensjonsordning

Kontaktperson: Kirkevergen i Rødøy, menighetskontoret, tlf 75 09 83 90

Søknad og CV sendes til:
Rødøy kirkelige fellesråd
E-post: r-felles@online.no
Eller:
Menighetskontoret
8186 Tjongsfjorden

Søknadsfrist 18.07.12

*Den norske kirke
Adresse: 8186 TJONGSFJORDEN

2007

1998

Menighetsbladet 1999.02: "Ingunn Johansen er nå ferdig med sin arbeidsavtale som organist i Rødøy prestegjeld, så for tiden er vi uten fast organist.

1994

Rødøy menighetsblad 1994 (11055).

1993 - Tor Einar Andersen og Onar Haugli

Rødøy menighetsblad 1994 (11022).

Tor Einar hadde stillingen i lag med Onar Haugli fra høsten 1993.

1991 Onar Haugli

1970

Rødøy menighetsblad 1970 (7475).

1966 september

(20159)

Martin Solheim

Rødøy menighetsblad 1961-04: "organisten vår Martin Solheim har begynt med et lite "kirkekor" på Rødøy.  Kommer du hit i julen skal du selv få høre hvilke resultat det kan bli opå kort tid med dyktig dirigent og flinke utøvere.

Rødøy menighetsblad 1963-02: Organisten vår 70 år.  Martin Solheim fylte, så utrolig det høres ut, 70 år, den 19. juni. Vi gratulerer så meget post festum.

Div

1966

Organist Kolvik

Rødøy menighetsblad 1966-04: Inger søkeren var det til organiststillingen i Rødøy ved fristens utløp. Som en foreløpig ordning vil Ola Bikset spille i Tjongsfjorden, fra Ingrid Høyvåg på Rødøy. Vi har håp fom en gunstig ordning i Værangfjorde, mens det ser vanskelig ut for Sørfjorden.

1966

Organist Kolvik

Rødøy menighetsblad 1966-02: Vi takker Magne Kolvik for god hjelp og dyktig innsats som organist fra nyttår av og til 1. september (...).

1914

Organist Johan Othelius Bang

Fra boka: Norges orgler og organister til og med 1914 av Anna Lindhjem.

Rødøy (Nordland).

Rødøy kirke blev indviet 1884 med orgel paa 6 st., 1 kop, 1 man og pedal. Ukjent fabrik. Organist: Forhenværende missionær I. O. Bang. Løn 4 kr pr. gang. Noksaa god menighetssang. Hurtig tempo. I konfirmasjonstiden synger konfirmanterne tostemmig.

(I.O.Bang = Johan Othelius Bang, Esvika).