Året 2011

Hendelser - mest fa Meløyavisa - bare litt av det som har skjedd - kanskje blir det mye mer senere....

2011 desember

15de

LUCIADAGEN i Rødøy

Meløyavisa 15.12.11, siste side (baksiden). Overskrift for et stor fargefoto er "Gleder de eldre på Luciadagen". Barn fra Barnehagen besøker Alderstun Omsorgssenter.

15de

SKOLE PÅ MYKEN NESTE HALVÅR, men ikke lenger?

Meløyavisa 15.12.2011, side 13: Omtaler skolesituasjonen på Myken som tas opp i kommende kommunestyremøte før jul.

15de

MER LIMERICK

Meløyavisa 15.12.2011, side 9:

Fra Åsmoa i Rødøy kommer en Limerick - om tidligere omtalte "Kystnisse" og "Grånisse".
To politikere fra Rødøy
synes det er veldig gøy

å skrive nidvers til hverandre.
Jeg vil ingen klandre,
for barn liker jo støy.

15de

DIKT

Melsøyvisa 15.desember 2015, side 8: Arild Lorentsen er ut med et dikt om julestria og hva som skal til for å slappe av....

November

Gir ut CD

JOHN OLAV AGA gir ut egen PLATE
Opptak i forbindelse med en møteserie for Den Indre Sjømannsmisjon oktober -november 2011 i Tjongsfjorden.
Gitar og sang: John Olav Aga.
Keyboard og sang: Paul Mattis Nøstebø.
10 sanger.
Selges av Johan Olav Aga og koster kr 75 pr cd.