Administrasjon i kommunen før 1968

1968.

1968 skjedde ordførerskifte - ved at Hans Aakre med bosted Gjerøy ble valgt til ordfører.  

Etter en vurdering lar jeg dette året være det år hvorfra det starter en begynnende "senterdannelse" i Rødøy, det hadde ikke vært tidligere i noe større grad.

I Sven Hansens foregående periode ble det ansatt "formannsskapssekretær.   Denne hette Sigurd Volden og bodde på Ågskardet i Meløy. Han hadde eget kontor ved siden av trygdesjef/ordfører sitt kontor i den trygdekontorbygningen som ble fraflytta 1985 - da rådhuset stod ferdig.

Den nye ordfører - kom innover med en skjøyte fra Gjerøy og henta alt av utstyr som var i formannskapskontoret. Formannskapssekretæren ble med utover, men fikk straks etter Sosialsjefstillingen i Meløy.

 

Ordførere

Kommunen ble fra 1838 mye administert av den til enhver tid valgte ordfører.  Disse bodde på sine gårder i Meløy og Rødøy - og administerte kommunen derfra. Fra 1894 ble Meløy skilt ut og det ble da bare valgt ordførere videre som bodde i Rødøy.

Her er en liste over valgte ordførere fra 1838.

Og noe jeg selv har lagt inn...

Lensmennene

Lensmenn

Innledning

Lensmennene bodde tidligere på de steder de var bosatt og hadde sine gårdsbruk. Unntak er noen av de lensmenn som kom utenfra og ble bosatt på Rødøya.

Fra lensmann Peder Skreslett sin tid - ble Tjong det faste kontorsted for lensmennene. Han bygde hus på Tjong med kontor/arrest i kjelleren. Det ble kjøpt av Rødøy kommune ved hans fratreden og ble da brukt også som lensmanns bolig og kontor videre.

Under er en liste for over bosted for denne administrasjon i Rødøy.

Tjongsfjorden

Sleipnes, Æsvik og Tjong Nedre.

Søren Tjong
Kristen Oudsen
Hans Andersen Sleipnes
Hermann Hansen Norum Edsviken
Ole Arntzen Storch
Christian Jakobsen Tjong
Jacob Christiansen Tjong
Peder Skreslett
Jan M. Larsen
...og alle senere lensmenn som har bodd i "lensmannsgården" på Tjong Nedre.

Telnes

Ole Jonsen Telnes
Anders Mogensen Telnes

Meløy

Lars Olsen Neverdal

Rødøya

Peder Karstensen Høivåg
Birger Fredrik Modtzfeldt
Lorents Forsaa Fugelsang
Peder Skreslett - en kort tid før han flytta til Tjong Nedre.

Gården Værnes søndre

Gustav Pleym Vernes

Gården Gjerøyhavn

Leonhard Losvik

Trygdeetaten

Start

Trygdeetaten var kommunalt drevet i lengre tid. Det har svært ansatt 4 trygdesjefer - de første tre - Petter Rasmussen, Johan Kruger og Sven Hansen. Alle disse ble ansatt av kommunestyret i Rødøy. Sven Hansen ble etterfulgt av Johan Martin Mathisen som trygdesjef - han ble ansatt av RTV uten at Rødøy kommune hadde noe med det å gjøre. Se mer ved å klikke på lenkene nedenfor. Trygdkassen var da først på Langnes, senere i Kila og fast videre fra 1943 på gården Våga i Rødøy.

NB: Trygdesjef var vel en betegnelse som kom fra 1967 da folketrygden kom. Før den tid var det forretningsfører og kanskje noe også før den tid...

Gården Langnes

Gården Kila

Gården Våga