Tilrettelegging for turgåing

I min oppvekst på 1950-1960 tallet var det å ta seg en tur opp på det nærmeste fjellet ganske vanlig for ungdommen.   Noen av ungdommene var mer avanserte og dro mer lange/krevende turer som Blokktinden, Bjønntinden og opp til Svartisen fra Reppen.

Og under konfirmasjon på Rødøya var det obligatorisk å gå tur opp på Rødøyløva.

Senere årene med mer stillesittende arbeide for nesten hele befolningen er turgåeing blitt en del av det helseforebyggende arbeide som skjer fra frivillige organisasjoner og fra kommunen.

1. april 2016 dro jeg selv på tur til Otervær, da med båt, men jeg kjørte gjennom Langåsdalen på vei til Våga og talte da 17 biler som stod på parkeringsplassen for veien opp til Steintuva.

Tilrettelegging

2014

Polarsirkeltrimmen

Polarsirkeltrimmen er tilbake fra 1. april
Informasjon Publisert 24.03.2014
Polarsirkeltrimmen
En ny sesong med Polarsirkeltrimmen starter opp 1.april. 140 turmål i Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna kan besøkes. Les mer om turene og konkurransen hos Polarsirkelen Friluftsråd.

1997

Kommuneløypa - turområder

Som ledd i kommunedelplanen for friluftsliv ble det som ett av tiltakene vedtatt at en skulle forsøke å få til minst en turløype i hver krets av kommunen og at dette skulle utgjøre en "kommuneløype".

Tanken var at innbyggerne derved kunne besøke turløypene i andre kretser enn hvor de selv bor og at en etter hver sommersesong skulle gi premier til de som hadde besøkt flest turområder. Som pilotprosjekt ble det anlagt turløype til toppen av Rødøyløva og en fikk tilskott fra Nordland fylkeskommune til bl.a. å bygge en almenningshytte oppe ved Rautinden. Også i andre kretser kom en i gang med å anlegge sine turløyper.
Kilde: Rødøy kommunens nettside.

1997

Rødøya

"Som pilotprosjekt ble det anlagt turløype til toppen av Rødøyløva og en fikk tilskott fra Nordland Fylkeskommune til bl.a. å bygge en almenningshytte oppe ved Rautinden"

Tur i skolens regi

Skoleklasse Tjong skole årgang 1959 - på tur i Tjongsfjellet. Bak på bildet er skrevet : "Grædelig jul. Hilsen Ragna". Må være Ragna Nilssen, g. Hagevik, som var småskolelærer en tid.
Bildet ble den 21..8.2014 lagt ut på FJESBOKA.