Innledning

Det er henvist til Resolution af 20. februar 1839 vedørende tilskudd til almuebiblioteker fra Oplysningsvæsenets Undestøttelsesfond.

Midt på 1800-tallet ble det grunnlagt mange almueboksamlinger.  Det var en frukt av det arbeide som Ole Vig og Eilert Sund drev sammen med Selskapet til Folkeopplysningens fremme.

Fra skiftene på 1700 og 1800 tallet vet vi at rundt om i hjemmene i Rødøy fantes noen få bøker, så godt som alt av religiøs art.

Osv.
Det kommer mer her med tiden.....

(fra akivmappe 05-02).

Tilbake...

2016

Åpningstider Rødøy folkebibliotek:

Hovedbiblioteket i Tjongsfjorden

Tirsdager: 10.00-14.00

Torsdager: 15.30-18.00

 

Filial i skolen på Rødøya

Mandager: 16.00-18.00

Utlånsstasjon på Gjerøy

Mandag - fredag: 14.00-15.00 

Lørdag: 13.00-15.00

2013

Rødøy folkebibliotek er pussa opp med nyheter på rekke og rad.....

Les mer om dette i:

RØDØY-LØVA (bladet).

Div

2016

Steng i sommerferie

Rødøy folkebibliotek i Tjongsfjorden er åpent tirsdager fra 10.00-14.00 i uke 27, 31 og 32.

I uke 28, 29 og 30 er biblioteket stengt!

Fra uke 33 er biblioteket åpent som vanlig på tirsdager og på torsdager.
GOD SOMMER!
Publisert av Anita Lykkja. Sist endret 28.06.2016

2013

Fra kommunens hjemmeside

Bibliotek PR idag 07.05.2013.

Bokbussen

Det er en utfordring å drive bibliotektjeneste i en kommune som vår. Med vår geografi må vi ha flere ulike tilbud.

Pr i dag har vi:

Hovedbibliotek, samfunnshuset i Tjongsfjorden

Filial - Bårstua på Rødøya

Filial - Myken

Bokbuss Øresvik/Hilstad/Stensland - kjøp av tjenester fra Rana

Bokbuss hele nordre del av fastlandet - Breivik/Våga/Sleipnes/Jektvik/Nordvernes, kjøp av tjenester

Utlånssentraler: Nordnesøy, Gjerøy, Sørfjorden, Jektvik

Åpningstid for hovedbiblioteket:
- Tirsdag kl. 15.30 - 18.00 (OBS! Ny åpningstid fra 02.08.12)
- Torsdag kl. 10.30 - 13.30

Telefonnr.: 99 44 30 04
E-postadresse: bibliotek@rodoy.kommune.no

Rute for bokbussen, Tjongsfjord-/Værangfjordområde

Rute for bokbussen, Tjongsfjord-/VærangfjordområdeKlokkeslett Sted
09.50-11.00 Jektvik skole
11.00-11.45 Jektvik Handel
12.45-13.00 Nordvernes v/Reidar Jensen
13.15-13.40 Kvalvika
14.15-14.30 Breivik
14.45-15.10 Tjong
15.30-15.50 Sleipnes
15.55-16.20 Bunnpris Vågaholmen

Tilbakeblikk

1940

Klipp fra avis

RØDØY FOLKEBOKSAMLING kan i denne tid feire sitt 100 års jubileum. Den ble startet av sokneprest Casper Hansen omlag 1840. Folkeboksamlinga teller idag ca. 1000 bind, hvorav godt og vel tredjeparten er faglitteratur.

Det sees i årene 1858-1868 å ha vært plassert på Havnø hos smed John Eriksen og Dampskipseksepeditør Joh. Jensen. Sia 1905 har den igjen vært plassert på Havnø, og den bærende kraft har vært her. Edv. J. Havnø.

Bokliste fra Edv. J. Havnøs sin tid...

© RLA.

og resten...

© RLA.

Tilbakeblikk

1902

Nytt navn

Fra 1902 gitt disse boksamlinger over til å hete folkeboksamlinger.

1892

Om en bok

En bok fra 1892 har nr. 465 og en fra 1915 har nr 676.
Innlimt i en bok fra 1892:
"Udrag av R›d›y folkeboksamlings utlaansregler.
Aarlig kontigent kr 0.25.
Utlaanstid 6 uker, for inntil 3 bøker ad gangen.
Overdagspenge erl‘gges med 2 ›re daglig pr.bok.
Laantakeren er ansvarlig for de laante b›ker og deres
tilbakelevering i ubeskadiget stand.
Beskadigelse eller tap av b›ker maa uopholdelig erstattes.
Overdagspenge eller erstatningsansvar maa avgøres inden ny bok
kan erholdes."

Genrelt

Det er henvist til Resolution af 20. Februari 1839 vedrørende tilskudd til almuebiblioteker fra Oplysningsvæsenets Understøttelsesfond.

Midt på 1800-tallet ble det grunnlagt mange almueboksamlinger. Det var en frukt av det arbeide som Ole Vig og Eilert Sund drev smmen med Selskapet til for Folkeoplysningens Fremme.

Fra skiftene på 1700 og 1800 tallet vet vi at rundt om i hjemmene i Rødøy fantes noen få bøker, så godt som alt av religiøs art.

Noe mer omfattende og varierte boksamling var det nok bare embetsmenn og andre kondisjonerte som hadde. Oppvakt ungdom som ville frem denne vei måtte låne hos presten.

Etter forslag fra stortingsmann Jaabæk bevilget Stortinget i1851 3000 spd. som bidrag til almuebiblioteker. Tidligere hadde kirkedepartementet uten Stortingets bevilgning i 1841 og 1843 anvendt 2000 og i 1846 og 1849 220 spd. i samme øyemed.


I anledning søknad til Troms›s biskop i 1852, vedrørende stortingets bevilgning, er det for Nordre Helgelands prosti opplyst at Rødøy og Meløy har særskilte boksamlinger, som hadde litt bidrag av kirkekasserne.

Lurøy anvendte aarlig 5 spd. av brændvinsavgiftskassen til sit almuebibliotek. Nesna, Hemnes og Mo søkte om bidrag til sine almueboksamlinger.

Kilder

Kilder:
Artikkel i Håløygminne av rektor J.Qvigstad. "Almuebiblioteker i Troms› stift".
Beiarns sognekalls historie.

.

Tilbakeblikk 1800 tallet

Almuebibliotek

”Rødø Almuebibliotehek var på 1800-tallet til for hele prestegjeldet, også Meløy sogn.
Et styre med sognepresten som formann hadde tilsyn med hva som ble gitt av bøker til samlingen, og det var også dette styret som tok imot pengegaver til innkjøp av bøker. Hele virksomheten var kun basert på gaver. Høsten 1846 hadde boksamlingen og kassabeholden blitt delt mellom Rødø og Melø sogn – etter folketallet, dvs. 2/5 til Rødø og 3/5 til Melø. Opptegnelsen viser at Melø ble tildelt 41 bind og 21 spd (Speciedaler) i kontanter. Klokker Knud Hoff ble utnevnt til bibliotekar. Første utlån var den 25. juli 1847, og det var da 4 personer som lånte bøker”.

Kilde:
Årbok for Meløy år 2002, side 126.