Om meg selv (2) = frivillig arbeide

Til hovedsiden

Dette er bare en start på denne siden

Kommunale verv

Innledning

Har ikke vært et prioritert område for meg å arbeide innen, men jeg arbeidet i mer en 25 år sammen med trygdesjef og politiker Svend Hansen - og ble da innvalgt i noen nemnder for en periode.

Etter fullført periode valgte jeg å si fra at jeg ikke ville være med videre - under valg neste periode. Nemnda har da heller ikke satt noen spor etter seg ut over den periode jeg var med som leder.

Den kommunale bygdeboknemnda

Jeg ble valgt inn som representant (formann) i den kommunale årbokkommite for 4-årsperioden 1980-83.

Nemnda var slik:
Thom Bakken, Tjongsfjorden, medlem. Johan Martin Mathisen, Tjongsfjord, formann. Olav Svenning, Gjerøy, nestformann.

Vara:
Gerd Opdal Gjersvik, Storselsøy.
Johannes Johansen, Reppasjøen.
Ansgar Jensen, Selsøyvik.

Om arbeidet

Det ble diskutert videre arbeide og det som da var mest naturlig var å starte for alvor arbeidet med å ta vare på kilder. Thom Bakken - var da kultursekretær og han hadde informasjon om det gamle kommunearkivet som lå helt åpent og usortert i det kommunelokalet på Rødøya.
Det ble ett av arbeide som kunne gjøres - og det var da greit at jeg som leder tok dette. Thom Bakken henta det på Rødøya i sekker.

Kommunearkivet

Jeg brukte to av årene på å sortere det gamle kommunale arkivet fra ca 1820- årene og frem til ca 1930. Det ble mottatt hulter i bulter i sekker. Det ble sortert i forhold til "etat" og årstall, og det ble vel tilsammen ca 80 folio arkivkasetter. Det er idag etter en liten rundgang - lagra ved det gamle kommunelokalet på Gjerøy. Se oversikt som PDF fil nedenfor.

Fotoarkiv for Rødøy (FFR)

Fotoarkiv for Rødøy (FFR)
I 1981 kom det tilbud til kulturkontoret i Rødøy på kurs i "Innsamling, registrering og arkivering av eldre fotografier". Egentlig var det kultursekretær Tom Bakken som skulle reise til Mo på kurset. Det kom noe i veien og han bad meg reise på det.

Straks jeg var hjemme igjen starta system for innsamling og registrering av bilder - i regi av boknemnda, men det var allerede da vurdert slik at kulturkontoret skulle overta det. Den spede begynnelse ble da på trygdekontoret på Vågaholmen. Kommunalt tilskudd ble gitt til arkivskap, skjema for registrering og syrefrie komvolutter. Da Tom Bakken forlot Rødøy og Helge Nome ble ansatt som ny kultursekretær, ble det flytta til Jektvik hvor han arbeidet og bodde.

"Løvelabben" (Mørkerom) ble etablert og det ble svært mange gode arbeidsår med innsamling og registrering av gamle bilder under Solfrid Lorentzens gode og langvarige ledelse. Jeg forsatt å samle og gi foto til arkivet i mange år etter.

28 kalendre med 25 bilder, har fått mange av sine bilder derfra. Det har også historielagets 6 bøker fått.

Det ble så en "ny tid" - med digitalisering av foto (skanning), men det er en annen historie.

Men, innsamling av foto for bevaring er like viktig som tidligere, men noe enklere nå.

At fotobevaring kom igang så tidlig som for 31 år siden (2013), har redda mye foto fra "fortapelsen", både fysisk og for å finne ut hvem som var på de (teksting).

Gikk ut

Etter fullført periode valgte jeg å si fra at jeg ikke ønsket å være med med videre i flere perioder.
De etterfølgende nemnder gjorde lite eller ingenting og til slutt ble den tatt bort.

Andre verv

Rev

DET GAMLE KOMMUNEARKIVET

Her en oversikt over hva som ble sortert åra 1980-1983.

Lokalhistorisk arbeide

For å starte med det, jeg har ikke noen akademisk bakgrunn for mitt lokalhistoriske arbeid, jeg er bare en vanlig amatør, en som har interesse av å se bakover, for bedre å forstå fremtiden.  En som samler, systematiserer og bevarer vår lokale kulturarv. En som har fått med seg mye "mental ballast" etter 45 års arbeid i forhold til mennesker i kommunen her.

En som har ærbødighet for det krevende i det å skulle skrive om noe som har skjedd for lenge siden, og som ikke har trodd at jeg viste alt fra første dag.

Etter straks 40 år med denne interessen har jeg lenge vært klar over kompleksiteten.  Det er når man vet og har erfart mye, man blir klar over hvor lite man i grunnen vet....

Jeg har også som målsetting i ettertid å rette de feil som beklageligvis oppstår i alt lokalhistorisk arbeid.  Det har jeg starta med som redaktør for historielagets årbøker. Alle feil som jeg blir klar over selv eller blir fortalt, blir tatt opp i etterfølgende bok. Det anbefales også andre lokalhistorieskrivere å starte med en slik praksis.

Desverre blir svært mye bevist "kosta under teppet" av alt for mange. Det er en ansvarsfraskrivelse og det viser også liten respekt for de man skriver for.


Nedenfor skriver jeg litt om noen formelle erfaringer fra verv og dugnadsarbeid jeg har hatt gjennom noen 10-år innenfor dette området....

HISTORIELAGETs ÅRBOKKOMMITE

Denne ble først etablert fra og med arbeidet med årbok nr 4.

De to første årbøkerne var det Helge Nome og Kolbjørn Lorentzen fra styret som arbeidet mest med, og førstnevne som adminstrator og pådriver.

Her kommer mer tekst...

Rødøy historielags styre

Da Rødøy historielag ble starta høste 1982 kom jeg med i styret.  Det første styret var slik sammensatt:

- Kolbjørn Lorentzen, formann.
- Johan M. Mathisen, kasserer.
- Helge Nome, sekretær.
- Anne Ellefsen, styremedlem.
- Torsten Simonsen, styrmedlem.

Kommer mer her....

STYRET for FALCH GAMLE HANDELSSTED Stiftelsen

 

Fra den tid jeg var styreleder og Jann Breivik nesteleder.   

Her fra venstre: Hans Strømdal, Johan Svartis, Johan M. Mathisen, Lillian Årnes Falch og Jann O. Breivik.  Foto er tatt på et styremøte hos Jann og Elsa, på "Loftstua" deres.  Det er sannsynlig Elsa som fotograferer med mitt kamera, etter å ha servert oss med mye godt. (Tidspunkt settes inn senere.)
© Johan Martin Mathisen.

 

Innsamling av museumsgjenstander..

Innsamling av gjenstander til butikken og bryggene var også en del av jobben for meg som styremedlem og senere styreleder.  Også det etterfølgende registeringsarbeid gikk det nok mange hundre timer til....

Her er jeg ombord i malosjarken "Oterværing" som jeg tidligere eide.  Vi har vært i Kilavika (Kilaosen) og henta gjenstander fra ett bolighus og et naust og lasta både sjarken og en 16 fots båt jeg også hadde på slep.  Det var gjenstander gitt av Svanhild Hamran, tidligere eier av Kilavika.  Gjenstandene er registert og lagret på bryggene ved Stiftelsen Falch gamle handelssted.

og om registeringsarbeidet

Mye mer om dette

ligger på min "Næring og foreningsside". hvor alt om Falch gamle handelssted, stiftelsen, er omtalt.

Regimus

Jeg arbeidet i mange år for stiftelsen Falch gamle handelssted med rengjøring og registrering av gjenstander. Det ble lagt inn opplysninger om ca 2900 av gjenstandene ved det museale handelsstedet.

Overføring i nytt datasystem

4.10.2018 fikk jeg melding fra fagsjef ved Helgeland musum - at alt av registrerte gjenstander ved FGH var blitt overført til det nye datasystemet deres. Jeg hadde et år i forveien laget en CD med alt fra Regimus og sendt inn,
men pga lang tid og mange forskjellige versjon av systemet - ble prosessen komplisert.

Stiftelsen regnskap

Da stiftelsen Falch gamle handelssted ble oppretta - var jeg styremedlem og hadde arbeidet som kasserer.   Senere har andre overtatt "kassen", men jeg fortsatte å "databehandle" stiftelsens regnskap.  Det har jeg gjort til og med året 2010, da bad jeg om avløsning etter 24 års arbeid med dette.  

PERSONDATABASER

MANNSKAPSRULLENE

Om søkbar versjon 1809-1835
Søkbar for:
1809-1835
Om transkripsjonen
Form:
Søkbart fulltranskribert
Transkribert når:
2000
Transkribert av:
Langeland/Mathiesen
Bidragsyter:
Langeland og Mathiesen
Korrekturlest av:

Først publisert:
2000-01-14
Sist publisert:
2018-11-29
Merknader:
Navn, etternavn og gårdsnavn er normalisert etter det navnet som forekommer hyppigst. Feltet "Gårdsskyld" betegner gårdsskylden før matrikkelskylden ble endret i 1838. Skylden er angitt daler-ort-skilling. Feltet "familieforhold" er et felt konstruert av registratorene selv. Feltet er laget for å ha oversikt over personens forhold til husstanden: om han er hovedperson i familien, og i hvilken husstand; eller om han er dreng eller sønn, og i hvilken rekkefølge han er nevnt i husstanden. Eksempelvis andre sønn i fjerde husstand vil stå betegnet som 42SØ.

Mer informasjon
Militære mannskapsruller 1805-1836, Rødøy.
Noen anmerkninger til den elektroniske kildeutgaven:
Navn, etternavn og gårdsnavn er normalisert etter det navnet som forekommer hyppigst.
Feltet "Gårdsskyld" betegner gårdsskylden før matrikkelskylden ble endret i 1838. Skylden er angitt i daler, ort og skilling.

Feltet "Fam.Forhold" står for familie forhold, og er et felt konstruert av registratorene selv. Feltet er laget for å ha oversikt over personens forhold til husstanden: om han er hovedperson i familien, og i hvilken husstand; eller om han er dreng eller sønn, og i hvilken rekkefølge han er nevnt i husstanden. Eksempelvis andre sønn i fjerde husstand vil stå betegnet som 42SØ.

Eksempel:
!
Jøren Isachsen fra Nornæsøen var den andre sønnen i første husstand på gården, mens Hans Christensen på samme gård var ved andre husstand -- som første dreng. Hans Pedersen var hovedpersonen i husstand nummer to på gården Nornæsøen.

ASC 14/1/00

Jan Langeland og Johan Martin Mathisen

Jan Langeland og Johan Martin Mathisen har registrert militære mannskapsruller fra Rødøy i
Nordland. Navn, etternavn og gårdsnavn er normalisert.

Langeland har også sendt oss kirkebokregistreringer for Rødøy 1739-1824(1845). Her har ikke
normaliseringen av navn og gårdsnavn blitt gjennomført helt konsekvent, samtidig som dataene ikke
er korrekturlest.

De ønsker også kontakt med andre slektsgranskere som arbeider med Rødøy. Spørsmål vedrørende
kildene kan rettes til:
Jan Langeland
Solvollveien 5A 8200 FAUSKE

e-post: jan.langeland@nl.telia.no eller
Johan Martin Mathisen 8186 TJONGSFJORD

Følgende data er tilgjengelig: Nordland
DP 14.01.2000 Millitære mannskapsruller 1805-1835, Rødøy

DP 06.06.2000 Døde i Rødøy 1739-1845

DP 06.06.2000 Døpte i Rødøy 1739-1824

DP 06.06.2000 Introduksjon i Rødøy 1739-1824

DP 06.06.2000 Konfirmerte i Rødøy 1739-1824

DP 06.06.2000 Publice absolveret i Rødøy 1739-1824 DP 06.06.2000 Vielser i Rødøy 1739-1824
DP 06.06.2000 Utflyttede fra Rødøy 1825-1845

DP 06.06.2000 Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

DP 09.06.2000 Samledatabase for kirkebøkene fra Rødøy 1739-1824(

.

KIRKEBØKER FRA RØDØY

Jan Langeland og Johan Martin Mathisen

Jan Langeland og Johan Martin Mathisen har registrert militære mannskapsruller fra Rødøy i
Nordland. Navn, etternavn og gårdsnavn er normalisert.

Langeland har også sendt oss kirkebokregistreringer for Rødøy 1739-1824(1845). Her har ikke
normaliseringen av navn og gårdsnavn blitt gjennomført helt konsekvent, samtidig som dataene ikke
er korrekturlest.

De ønsker også kontakt med andre slektsgranskere som arbeider med Rødøy. Spørsmål vedrørende
kildene kan rettes til:
Jan Langeland
Solvollveien 5A 8200 FAUSKE

e-post: jan.langeland@nl.telia.no eller
Johan Martin Mathisen 8186 TJONGSFJORD

Følgende data er tilgjengelig: Nordland
DP 14.01.2000 Millitære mannskapsruller 1805-1835, Rødøy

DP 06.06.2000 Døde i Rødøy 1739-1845

DP 06.06.2000 Døpte i Rødøy 1739-1824

DP 06.06.2000 Introduksjon i Rødøy 1739-1824

DP 06.06.2000 Konfirmerte i Rødøy 1739-1824

DP 06.06.2000 Publice absolveret i Rødøy 1739-1824 DP 06.06.2000 Vielser i Rødøy 1739-1824
DP 06.06.2000 Utflyttede fra Rødøy 1825-1845

DP 06.06.2000 Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

DP 09.06.2000 Samledatabase for kirkebøkene fra Rødøy 1739-1824(

Om søkbar versjon - Fødte og døpte 1758-1776
Om transkripsjonen
Periode (liste):1758-1776
Lisens:Digitalpensjonatet
Bidragsyter:Langeland og Mathiesen
Rettighetshaver (eier):Langeland og Mathiesen
Transkribert når:2000-06-06
Først publisert:2000-06-06
Sist publisert:2011-12-21

Om søkbar versjon - Fødte og døpte 1758-1776
Om søkbar versjon - Viede 1758-1776
Om søkbar versjon - Døde og begravde 1758-1776
Om søkbar versjon - Offentlige skriftemål (publice absolverede) 1758-1776