Rødøy gamle kirke og prestegården

Dette er nok det eldste foto av den gamle kirke på Rødøya. © FFR.

RØDØY PRESTEGÅRD

Noe om kirken og den gamle prestegården på Rødøya.Opp gjennom årene er det i Rødøy menighetsblad skrevet om den gamle kirken som ble revet i 1887 og om hvor gammel den kunne være!

Noen tall:

Den forrige prestegårdsbygning brente i 1748, det på bildet her er fra kanske allerede året etter?

Presten Caspar Hansen skrev i kaldsboken ca. 1858 at det på alderkledet fantes følgende inskripsjon: SPDS Anno 1708.

Anno 1729 den 21. september var jeg (fogden) med de forhen nævnte mænd efter hæderlig Jacob Munhchs begiæring paa Rødøe præstegaard at tage Rødøye Kirche i besiktelse, samt taxere hvad brøstfeldigheter og reparation som den kunde behøve.  Kirken befantes ganske nylig oppbygget, 5 aar gl. med gulf og et echelt tag, uten bordklædning, paa gulfet yders i kirchen fattedes gulf".

Felleshistorien - Disse tider - disse skikker", side 109 og følgende. Den tidligere kirke på Rødøy er nevnt beskrevet i 1640 og 1705. Begge år som svært dårlig.

Lorentz Dietricson skrev i 1888 at "Den ældre Træ-kork. fra 1667 staar endnu".  Ifølge Dietrichson var det før 1667 en middelaldersk trekirke på stedet, "raudeyjar K". Se kildeoversikt nedenfor).

Tittel

Krusifiks  

Krusifiks i legemsstørrelse. Treskulptur.

Motiv

Utskåret, bemalt. Føttene er naglet til konsoll, v. fot over h., hodet heller t.v., tornekrone og hår uthevet som en kalott, forøvrig er hår og skjegg bare påmalt kroppen, håret hengende nedover h. skulder og ryggen, lukkede øyne, armer utført i egne stykker påsatt ved skuldrene, lendeklede i mange hengende folder uten markert knute. Huden er malt lys grågul, rødt blod, hår og skjegg brunt, grønn tornekrone, hvitt lendeklede med blågrønn skyggelegging, korset svart, konsollen brun. Figuren: h. 184 cm, b. 182 cm, Korset: h. 234 cm, b. 180 cm.

Tid/Periode

1700- tallet

Sted

Norge, Nordland, Rødøy

Fotograf

Tromsø Museum

Prestegården

© RLA. Prestegården

Den 3dje kirke bakover i tid

Rødøy kirke - sist beskrevet 1705.

Felleshistorien - Disse tider - disse skikker", side 109 og følgende. Den tidligere kirke på Rødøy er nevnt beskrevet i 1640 og 1705. Begge år som svært dårlig.

I boka er billedteksten følgende: "Rødøy kirke segner om.  Den ble reparert flere ganger i løpet av 1600-tallet, og den gamle stavkirken, sannsynligvis fra middelalderen, sto enno i 1720, støttet av tre svære stolper".

RMB 1957. Klipp©RLA.

1708 Rødøy kirke

Objekttype: Foto 

Museumsnummer: NF.01066-047
Motiv: Ovalt toistykke
Emneord: Kirkesaker
Emneord: Paramenter
Avbildet sted: Nordland
Brukssted: Nordland, Rødøy, Rødøy kirke
Negativnummer: M05046

Peder Danielsen Strømer(1,2,5) (c.1680- før 1714)
f.c. 1634, d.1714
G. m. Kirstine Jonsdatter Todal (f. xxxx, d. xxxx) Minst 7 barn: Aarselle, Karen, Birgitte, Jon, Daniel, Peder og Stephen.
(1) Brandt, W. (1904): Slægten Benkestok.
(2) Erlandsen, A. (1857): Biographiske efterretninger om geistligheden i Tromsø stift.
(5) Norsk tidsskrift for genealogi, bind II, s. 369.

RMB 1957. Klipp©RLA.

RMB 1965.

RMB 1985. Klipp©RLA.

ANDRE KILDER - prestegården hele perioden

Til høgre her den boka som ble skrevet til 100-årsjubilet 1985.

I Rødøy historielags årbøker er skrevet følgende artikler relatert til prestegården på Rødøy:

Årbok nr 1.

- Kirkejubileet - Et forord til "Rødøy i gamle dage".  Helge Nome.

- "Rødøy i gamle dage, spredte træk fra et nordlandsk kirkested og prestehjem. Av Signe Dahl Meyer (datter av sokneprest Dahl).

- "Segner fra Rødøy om dråg, hulder, prest og djevel". Av Kåre Bang.

NB: Årbok nr 1 er utsolgt og er utlagt i sin helhet på denne nettside.

Årbok nr 2.

- "Konfirmasjon i gamle dager".  Ola Bikset.

Årbok nr 3.

- "Martinus Johannes Bikset - En klokker av den gamle skole". Odd Bikset.

-"Prestegården før århundreskiftet".   Skrevet av en datter av sognepresten Dahl, Aagot Dahl Daae.  (Forord av Johan M. Mathisen).

- "Losvika - handelssted og husmannsplass".  Kolbjørn Lorentzen. (En samtidig krangel mellom sognepresten og handelsmannen).

- "Den Trondhjemske reformats for Rødøy prestegjeld".  Torsten Simonsen. (fra 1588).

Årbok nr 6.

- "Litt om Rødøy prestegjeld og kapellanen Renholdt Kjelstrup som søker kaldsbrev".  Kolbjørn Lorentzen.

Årbok nr 7.

- "Fru Ingiers Fylgje".   Marit Hagtvedt.  (fra prestegården hus i 1830-åra".

Kilder ellers:

Rødøy Menighetsblad - flere år og nr.

Dietrichson, L. (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden-  Kristiania. Malling.

Epilog - den nye prestegården - foto fra 2012.

© RLA. 8687. Bilde tatt 2012 av Johan Martin Mathisen.

Den sist bygde prestegården på Rødøya.  Godt restaurert og fin også idag.  Eies av kirkefondet, men Malin Arntsen bruker den til utleie - for besøkende på Rødøya.

År 2000 ble det kjøpt ny prestebolig i Kila i Tjongsfjorden til sogneprestene i Rødøy.