Noe om legekontorene

Her er den nye AMBULANSEBÅTEN m/legekontor ombord på sin første kontordag i Myken. © RLA.

Tilbake

Fra først av - da de begynte med å ha kontordager rundt om i kretsene - var det legekontor i privathus omkring i kretsene.   Legen arbeidet i stua og det var venterom på kjøkkenet.

Senere ble det flytta ut til mer egne kommunale lokaler eller leide av private - rundt om i kretsene - mye med svært dårlig kvalitet.

Det skjedde så en endring etter at legeskyssbåten kom i kommunal drift med mer moderne båter.   Landkontorene ble så delvis nedlagt - med unntak av Jektvik og Tjongsforden.  Det ble mobilt legekontor i båten.

Dette en kortversjon av historiene bak legekontorene, mer grundig senere nedenfor her.

Og her sammen med den tidligere

Fra kommunens hjemmeside, desverre ikke oppgitt fotograf.

Kila i Tjongsfjorden

Legekontor for kontordagene i Tjongsfjorden. Også kontor for tannlege. Foto fra august 2012. Nytt tak ble lagt i 2011?. Ellers trenges det mye renovering, eller gjøres om til annet bruk, og at kontordagene samordnes med lokaler i tilknytning til Alderstun Omsorgssenter. © RLA.

og det tidligere på Tjong Nedre

Flyfoto av øverste del av Tjong Nedre. Brukene Fjellheim, Vollan, Østrem, Elvtun og Åsheim. Rett opp for Tjongskrysset til høyre i bildet ligger et stort bygg som Sverre Tangstad bygde. Det ble det nye legekontor (og tannlegekontor) for Tjongsfjorden i slutten av 1950-årene. Det ble da flytta oppover fra Storbygga hos handelsmann Mathilde Falch nede ved Tjongssjøen. © RLA.

Første "offentlige" legekontor i Tjongsforden

Fra Rødøy historielags årbok.

Før det ble etablert legekontor her - ble bolighus brukt - kjøkken til venterom og stua til legekontor.

Dette anlegget stod ferdig her rundt 1920 og da ble det ventelig etablert legekontor her i øverste etasje.  Vinduene helt til høgre øverst i storbrygga er fra legekontoret - to små rom - et venteværelse og et kontor.

Omtales her mere senere.

Historikk

8. nov, 2017

Ingen nye fast ansatte leger enda

Lyste ut legestillinger - alle de kvalifiserte søkerne trakk seg
Artikkeltags
RØDØY
Lyktes ikke: Helse- og omsorgssjef Petter Tindvik satt igjen uten kvalifiserte søkere til kommunens legestillinger.
Lyktes ikke: Helse- og omsorgssjef Petter Tindvik satt igjen uten kvalifiserte søkere til kommunens legestillinger. Foto: Johan Votvik
Av Johan Votvik
Publisert:08. november 2017, kl. 10:01
DEL
Rødøy kommune må nå ut på en ny runde for å få kvalifiserte søkere til sine tre legehjemler.

Det forteller helse- og omsorgssjef Petter Tindvik.

– Vi kommer til å lyse ut stillingene på nytt i løpet av denne uka, sier han.

Trakk søknadene

Rødøy kommune fikk inn i alt fem søkere til stillingene som kommunelege og én til stillingen som kommuneoverlege.

– Tre av søkerne var ikke kvalifisert, og de andre har trukket sine søknader, forklarer Tindvik.

De tre var søkere fra Latvia, hvorav to av dem ikke hadde norsk autorisasjon på plass.

Ny legestruktur

Kommunestyret besluttet den 2. oktober å endre på legestrukturen, med hovedkontor i Jektvik samlokalisert med andre helsetjenester, og et kontor i Tjongsfjord, samt et legekontor for øybefolkningen på Rødøya.

Etter dette sa Petter Tindvik opp jobben sin som helse- og omsorgssjef.

2016

Kila legekontor - Tjongsfjorden

Redusert drift Kila legekontor
Publisert 26.07.2016
Grunnet ferieavvikling vil det være redusert drift på Kila legekontor. Dette innebærer at Kila legekontor kun er åpent for legetime, blodprøver og andre henvendelser på torsdager fremover. Telefontid er som normalt mandag-torsdag fra kl 09-13. Dette gjelder uke 30 og 31.

2011

Situasjon 2011

Kontordager :
•Rødøya på mandag
•Tjongsfjorden på onsdag
•Nordnesøy, Storselsøy og Myken annen hver tirsdag på legeskyssbåten.
•Øresvik, Sørfjorden, Melfjorden annen hver tirsdag på legeskyssbåten.
•Gjerøy, Selsøyvik og Sundøy annen hver torsdag på legeskyssbåten.
•Jektvik annen hver torsdag på legeskyssbåten.

1936

FASTE LÆGEKONTORDAGER I RØDØY.

Socialdepartementer har bestemt at de faste reiser for distriktslægene i Rødøy til Sørfjorden og Tjongsfjorden fra 1. oktober d.å. (1936) skal innskrenkes til å reise hver 14. dag til hvert av stedene.