Brosjyrer

RØDØY KOMMUNE - TURISTBROSJYRE SOM PDF

Omtale av hele Rødøy

1998

© RLA.

NÆRINGSLIVSKATALOG - RØDØY KOMMUNE

Laget i forbindelse med "Bygdepolitisk program" i 1998.

1992-1993 Rødøykatalogen

© RLA

RØDØYKATALOGEN

HÅNDBOK FOR RØDØY 1992 -1993


Utgiver: Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen.

Produksjon:
KBH DATA, 8186 Tjongsfjorden.

1990-1991 Rødøykatalogen

© RLA.

RØDØYKATALOGEN

HÅNDBOK FOR RØDØY 1990-1991


Utgiver: Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen.

Produksjon:
KBH DATA, 8186 Tjongsfjorden.

1938 HELSEFORSKRIFTER FOR RØDØY HERRED

HELSEFORSKRIFTER for Rødøy kommune.
Vedtatt ved Kongelig resolusjon av 24. juni 1938.

Innledning I og Innledning II.
- Om tilsynet
- Om bygningsvesenet
- Om priveter og avfallsstoffer
- Om drikkevann
- Om sundhetsskadelige bedrifter
- Om salg av fødemidler
- Om fjøs og melkens behandling
- Forskrifter for butikker
- Renhold i bakerier
- Om smittsomme sykdommer
- Om båtlosjier
- Forskrifter for fiskevær
- Om offentlige boksamlinger
- Om rum for tjenere
- Om overholdelse av helseforskriftene
- Tillegg

14 sider med tekst.

Trykt ved: Nordlands Framtids Trykkeri - Bodø.

1916 Skoleplan

© Rødøy historielags arkiv.

1896 Skoleplan for Rødø

© Rødøy historielags arkiv.

SKOLEPLAN FOR RØDØ

Planen er ferdig utarbeidet på Rødø 16de april 1895.  Det er H. Hansen.  S. Dahl. R. Røsok som har utarbeidet den.

Vedtages af Rødø Skolestyre de 3die Mai og 20de Juli 1896.  Datert Rødø, 9de September 1896. R. Røsok. f.T. formand.

Planen er på tilsammen 27 sider.

I Rødøy historielags arkiv finnes også en tilsvarende - men hvor noe er endret fra den ble trykket, "Med tillæg og rettelser" 1916. M. Bikset.