Kommunereformen - grensejustering

2016 04 12

Lokalutvalgene i Rødøy

Her er det Harry Pedersen som er avbildet fremst her.   Til lokalutvalget ble han valt inn på 9. plass og ble nest siste varamann. Ikke akkurat den fremste til å representere bygda her.

Den neste i bildet er den som bygda valgte til nr 4 og 1. varamann - Gunnar Leander Skivik.

2016 04 12

Lokalutvalgene i Rødøy

Her er det Harry Pedersen som er avbildet fremst her.   Til lokalutvalget ble han valt inn på 9. plass og ble nest siste varamann. Ikke akkurat den fremste til å representere bygda her.

Den neste i bildet er den som bygda valgte til nr 4 og 1. varamann - Gunnar Leander Skivik.

2013 03 22

Bygdekrangel kan splitte kommunen i to

Det mener grendelaget på Rødøya, som etter møtet der kommunesammenslåing sto på dagsorden, er tydelig på at det for dem er helt naturlig å se mot Lurøy og Mo i Rana, skriver Rana Blad.

– Det har vært lokaliseringsstrid og konkurranse i lang tid om det meste mellom nordre del av fastlands Rødøy og øydistriktet generelt. Konflikter om helsevesen, kommunesenter og samferdsel har vært uløselige og florerer fortsatt. Dette er i høyeste grad årsak til at vi går inn for å dele nåværende kommune i to, sier leder i Rødøy lokalutvalg og tidligere ordfører i Rødøy, Bernt Arntsen.

Han tør være så tydelig vel vitende om at han har Rødøy Grendelag i ryggen.

– Vår holdning er klar, og grendemøtet vedtok å oversende forslaget til Rødøy kommune som et innspill til det pågående arbeidet med kommunereformen, sier Bernt Arntsen.

Forslaget han målbærer går ut på at alle øyene – unntatt Svinvær – pluss Melfjorden, Sørfjorden, Kilboghamn, Øresvik og Langnes-Gjersvik bør overføres til Lurøy kommune, mens Svinvær, Tjongsfjorden, Nordværnes og Jektvik overføres og innordnes Meløy kommune.

Naturlig tilhørighet
– For oss er det mye lettere å kjøre til Mo i Rana, enn Bodø. Vi er mye mer tjent med å orientere oss mot Helgeland, fordi vi har en naturlig tilhørighet til regionen. Mo i Rana blir stadig mer brukt som handels- og serviceby av Lurøy og Rødøy, sier Bernt Arntsen og legger til:

– Samtidig blir både Sandnessjøen, Mosjøen og Sverige lett tilgjengelig for oss.

En omlegging som skissert forutsetter tilpasninger innenfor samferdsel og fergetilbud.

– Nordland fylkeskommune er i gang med å lage et nytt ruteopplegg for oss som bor i denne delen av Helgeland. Dette er derfor en unik mulighet til å tilpasse et nytt kommunikasjonsmønster til ny kommunestruktur, for vår del i rettet mot Lurøy og Mo i Rana, sier Arntsen.

Populært: Får Rødøy lokalutvalg det som de vil, kan det gamle handelsstedet Selsøyvik, i dag et populært besøkssted i Rødøy, bli handlet bort til Lurøy kommune.Foto: Arkiv

Det mener grendelaget på Rødøya, som etter møtet der kommunesammenslåing sto på dagsorden, er tydelig på at det for dem er helt naturlig å se mot Lurøy og Mo i Rana, skriver Rana Blad.
– Det har vært lokaliseringsstrid og konkurranse i lang tid om det meste mellom nordre del av fastlands Rødøy og øydistriktet generelt. Konflikter om helsevesen, kommunesenter og samferdsel har vært uløselige og florerer fortsatt. Dette er i høyeste grad årsak til at vi går inn for å dele nåværende kommune i to, sier leder i Rødøy lokalutvalg og tidligere ordfører i Rødøy, Bernt Arntsen.

STRID: – Lokaliseringsstrid og krangel er i høyeste grad årsak til at vi går inn for å dele kommunen i to, sier lokalutvalgsleder Bernt Arntsen.

Han tør være så tydelig vel vitende om at han har Rødøy Grendelag i ryggen.
– Vår holdning er klar, og grendemøtet vedtok å oversende forslaget til Rødøy kommune som et innspill til det pågående arbeidet med kommunereformen, sier Bernt Arntsen.

Forslaget han målbærer går ut på at alle øyene – unntatt Svinvær – pluss Melfjorden, Sørfjorden, Kilboghamn, Øresvik og Langnes-Gjersvik bør overføres til Lurøy kommune, mens Svinvær, Tjongsfjorden, Nordværnes og Jektvik overføres og innordnes Meløy kommune.

Naturlig tilhørighet
– For oss er det mye lettere å kjøre til Mo i Rana, enn Bodø. Vi er mye mer tjent med å orientere oss mot Helgeland, fordi vi har en naturlig tilhørighet til regionen. Mo i Rana blir stadig mer brukt som handels- og serviceby av Lurøy og Rødøy, sier Bernt Arntsen og legger til:

– Samtidig blir både Sandnessjøen, Mosjøen og Sverige lett tilgjengelig for oss.

En omlegging som skissert forutsetter tilpasninger innenfor samferdsel og fergetilbud.

– Nordland fylkeskommune er i gang med å lage et nytt ruteopplegg for oss som bor i denne delen av Helgeland. Dette er derfor en unik mulighet til å tilpasse et nytt kommunikasjonsmønster til ny kommunestruktur, for vår del i rettet mot Lurøy og Mo i Rana, sier Arntsen.

Helgeland: I et grendemøte på Rødøya er innbyggerne tydelige på at øydistriktet og søndre del av fastlandet, hører til Helgeland.

Og presiserer at en omlegging av fergeforbindelsen i Rødøybassenget må tilpasses behovet for en god bilførende transport mellom øydistriktet og fastlandet, Tonnes og/eller Kilboghamn. Dessuten må Nordlandsexpressen Bodø-Sandnessjøen opprettholdes som nå, for å sikre tilgjengeligheten til og fra fylkeshovedstaden i Bodø.
– Jeg har ikke fått tilbakemelding fra alle de andre småkretsene, men signalene er i favør av en løsning slik vi foreslår. Dette er folk innforstått med, hevder leder i Rødøy lokalutvalg, Bernt Arntsen.

Alternativet Salten
Kommunestyret i Rødøy vedtok i desember 2015 å jobbe videre med å utrede en ny kommune i Salten, sammen med Bodø, Gildeskål, Saltdal, Steigen og Røst.

– For oss vil et alternativ med Bodø bety at en overveiende del av øydistriktet og søndre del av fastlands Rødøy ikke vil bli hørt. Det vil bidra til å gi næring til de gamle stridighetene mellom fastlandet og øydistriktet, sier Bernt Arntsen.

I løpet av juni 2016 skal kommunestyret ta stilling til om Rødøy kommune skal slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bestå som egen kommune.

– Vi håper å få gjennomslag for vårt forslag, og tror det er den eneste muligheten som finnes for å få lagt lokk på stridighetene som Rødøy har lidd under, mer eller mindre siden Meløy ble skilt ut fra Rødøy i 1884, sier lokalutvalgsleder Bernt Arntsen.