Rødøy ligningskontor

Diverse

2002 04 15 Krever flere åpningsdager på ligningskontoret

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 15/04 2002
Krever flere åpningsdager på ligningskontoret


Ligningssjef Tove Aag (foto:pas)

Styret i Helgeland Regionråd ber i en uttalelse om at Nordland fylkeskattekontor skal gi en nærmere begrunnelse for åpningstidene i de nye etatskontorene. Regionrådet henviser til planene for den nye ligningsforvaltningen hvor etatskontorene skulle være bemannet med etatens ansatte og ha åpningstid og tjenestetilbud omtrent på linje med de gamle ligningskontorene. Når de nye etatskontorene i enkelte kommuner kun holdes åpne for publikum 2 dager per uke mener regionrådet at dette er i strid med disse forutsetningene.

Det var ordføreren i Rødøy som hadde bedt om at denne saken kom til behandling i regionrådet og grunnen var den situasjon en har fått i Rødøy. Tove Aag arbeider på ligningsforvaltningens etatskontor i Rødøy, men for publikum er kontoret bare åpent to dager per uke.
Ved pas, kl 16:04

2002 03 01 endringer

Nedlagt.
Fra 1. mars 2002 ble ligningskontor i hele landet slått sammen til større enheter. Skatteetaten skulle fremdeles være representert i de fleste kommuner, men med forskjellige typer kontor og tjenester.
Nyorganiseringen var ment å gjøre etaten bedre rustet til framtidige utfordringer, som det så fint hette.

436 ligningskontorer ble slått sammen til 99 større enheter.

Hvert fylke ble inndelt i ligningsdistrikter, som omfattere en eller flere kommuner. Skatteetaten skulle være representert i den enkelte kommune enten som distriktskontor, etatskontor eller kontor med etatsfunksjoner.

Rødøy kom inn under Ytre Helgeland Ligningskontor, Alstahaug.
Omfattet følgende kommuner: Alstahaug, Lurøy, Rødøy, Træna, Herøy, Nesna, Dønna og Leirfjord.

Ligningssjefer

1959-1969

Ligningssjef Johan Kolvik

Kolvik var ligningssjef fra før 1.1.1959. Han var ansatt i Rødøy kommune. Fra 1.1.1965 ble han lønna fra Finansdepartementet og fra 4.7.1966 fra Skattefogden i Nordland. Han gikk av som ligningssjef fra og med 6.1.69.