PSU - Partsammensatt utvalg

PSU 2015-2019

Partsammensatt utvalg (PSU)
Partsammensatt utvalg (PSU)
 
Navn
Adresse
E-post
Leder Olav Terje Hoff 8187 Jektvik e-post
Fast medlem Tove Engseth 8754 Øresvik e-post
1. varamedlem David Sigurd Engen 8186 Tjongsfjorden e-post
2. varamedlem Svetlana Heløy 8188 Nordvernes  
3. varamedlem Borghild Strømdal 8187 Jektvik  
4. varamedlem Anders Ivan Rasch 8187 Jektvik  
       
Fast medlem Jimmy Krogh 8186 Tjongsfjorden e-post
1. varamedlem Arild Lorentsen 8186 Tjongsfjorden e-post
2. varamedlem Yvonne Aag Engen 8186 Tjongsfjorden e-post
       
Nestleder Kristian Aanes 8193 Rødøy e-post
Fast medlem Tone Hammersmark Olsen 8196 Selsøyvik e-post
1. varamedlem Jon Egil Johansen 8193 Rødøy e-post
2. varamedlem Inger Dagmar Monsen 8187 Jektvik e-post
3. varamedlem Jim Roger Monsen 8195 Gjerøy  
4. varamedlem Thomas Olsen 8198 Nordnesøy e-post

2011-2015 PSU

Partsammensatt utvalg (PSU)
 
 
Navn
Adresse
E-post
Leder Olav Terje Hoff 8187 Jektvik e-post
Nestleder Thor Magne Hoff 8186 Tjongsfjorden e-post
1. varamedlem Borghild Strømdal 8187 Jektvik  
2. varamedlem Reid Engseth 8754 Øresvik  
3. varamedlem Svetlana Heløy 8188 Nordvernes  
       
Fast medlem Marit Hagtvedt 8186 Tjongsfjorden e-post
1. varamedlem Arild Lorentsen 8186 Tjongsfjorden e-post
2. varamedlem Ragnvald Seljevoll 8185 Vågaholmen e-post
3. varamedlem Frank Kristiansen Heimdal 8186 Tjongsfjorden e-post
       
Fast medlem Thomas Olsen 8198 Nordnesøy e-post
1. varamedlem Jon Egil Johansen 8193 Rødøy e-post
2. varamedlem Lyder Storhaug 8195 Gjerøy e-post
       
Fast medlem Kristian Aanes 8193 Rødøy e-post
1. varamedlem David Engen 8186 Tjongsfjorden e-post
2. varamedlem Kjell Viggo Ovesen 8186 Tjognsfjorden e-post
       
Fast medlem Elisabeth V. Pettersen 8187 Jektvik e-post
Fast medlem Anita Tustervatn 8198 Nordnesøy e-post

2007-2011 PSU

Leder - Olav Terje Hoff, 8187 Jektvik.

Nestleder Monica Karlsen, 8195 Gjerøy.

Fast medlem: Tone H. Olsen, 8196 Selsøyvik.

Fast medlem: Hallgeir Hafsmo, 8185 Vågaholmen.

Fast medlem: Morten Åsmund Karlsen, 8754 Øresvik.

Fast medlem: Kristi Aga, 8186 Tjongsfjorden

Fast medlem: Arne Jan Hoff, 8195 Gjerøy.

Varamedlemmer:
 
- Borghild Strømdal, 8187 Jektvik
- Harry Pedersen, 8754 Øresvik
- Thor Magne hoff, 8186 Tjongsfjorden
- Herbjørn Fyhn, 8193 Rødøy
- Terje Lauritzen, 8195 Gjerøy.