Rødøya omsorgsenter

Om

Rødøya omsorgssenter

Rødøya omsorgssenter er døgnbemannet. For tiden består bemanningen av ca 17 årsverk. Våre ansatte har bakgrunn som blant annet sykepleier, hjelpleier, helsefagarbeider, assistent og kokk.
 

Beboerne kan kjøpe alle måltider på omsorgssenteret. Det er felles spisestue, og stue med TV og andre sosiale aktiviteter. Alle boligene er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Rødøya omsorgssenter disponerer 16 boliger, hvorav to leiligheter og to rom for avlastning/korttidsopphold. 
 

Kontakt oss for mer informasjon om tilbudet:

Avdelingsleder Merete Einvik

Telefonnr.: 75 09 89 70 eller 75 09 89 74
E-post: rodoya.omsorgssenter@rodoy.kommune.no

Søknad om plass på omsorgssentrene sendes på eget skjema til

Helse- og omsorgsetaten
Rådhuset
8185 Vågaholmen

(sist oppdatert her - 8.5.2016.)

Tidligere Rødøy sykehjem. I front en av de tre gravgårdene på Rødøya, samt omsorgsboligene. © RLA (Geir Hagland).

2013

Desember

Julebord

Det tradisjonelle JULEBORDET ble holdt ved Rødøya omsorgsener før jul 2013. Se omtale i informasjonsavisa Rødøy-Løva, side 6.