Andre råd, utvalg og ombud

Kontrollutvalget:

Representanter og vara

Tor Magne Hoff (leder). 1. Vara: Andreas Heen.
Elin Rita Telnes Kvalvik. 2. Vara: Tove K. Evik Eliassen
Bjørn E. J. Pedersen (nestleder). 1. Vara: Monca Karlsen/2 Vara: Knut Andreas Kvarv.

2011-2015

Representanter og vara

Medlem og leder: Reidar Jensen. Varamedlem: Tone H. Olsen.

Medlem og nestleder: Terje Lauritzen. Varamedlem: Johan Svartis.

Medlem: Trond Telnes. Varamedlem: Stian Olsen.

2007-2011

Representanter og vara

Medlem:
Gerd Opdal (Leder).
Varamedlem:
Torun Fremstad

Medlem:
Annveig Kvalvik (nestleder) Varamedlem:
Kjersti Setvik

Medlem:
Erling Hagsmo
Varamedlem:
Reidar Jensen

Representant til kommunerevisjonens styre (YHK):

Representanter og vara

Arne Tore Bang Jon Egil Johansen

Klage og ankenemnd

Representanter

Kato Kvarv (leder) Kristian Stensland
Monica Karlsen (nestleder) Kjell Setvik
Signe Marie Hansen Kristin Myrvoll

2007-2011

Representanter

Kato Kvarv
Hege Engen
Inger Lise K. Aakre

Representant til KS fylkesmøte:

Representanter og vara

Ordfører og vara: Varaordfører.

Representant til styret for Rødøy-Lurøy Kraftverk AS:

Representanter og vara

Olav Terje Hoff
Vara:
Frank Kristiansen Heimdal

Representanter til Representantskapet for Helgeland Avfallforedling (HAF):

Representanter

Olav Terje Hoff
Kitt Grønningsæter

Sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt:

Representanter og vara

Jimmy Krogh (leder) 1. Hege Kristin Bang
Elisabeth Værang Pettersen 2. Henriette Veronica Berge Blix
Kjell Setvik (nestleder) 3. Inger Dagmar Monsen

Sakkyndig overtakstnemnd for eiendomsskatt:

Representanter og vara

Randi Storvik Telnes (nestleder) 1. Hege Aimee Engen
Per Ivar Myrbekk 2. Sten-Arnt Jensen
Jim Roger Monsen 3. Margareth Mathisen
Hanne Grimsland 4. Bjørnar Karlsen
Morten Åsmund Karlsen 5. Tove Engseth
Kristian Harald Stensland (leder) 6. Kristian Alexander Aanes

Representant til menighetens fellesråd:

Representanter og vara

Olav Terje Hoff og vara; Marit Hagen Olsen

Heimevernnemnd

Representanter og vara

Medlemmer:
Olav Terje Hoff
Ove Arntsen

Varamedlemmer:
Torolf Heen
Randi Storvik Telnes

Samarbeidsutvalg

Representanter til Samarbeidsutvalg:

Representant:
Gjerøy skole: Paul Amundsen
Jektvik skole: Randi S. Telnes
Nesøy skole og barnehage: Hanne Grimsland
Rødøy skole: Lisbet Støre
Tjongsfjord skole: Hege Engen
Øresvik skole: Tove Engseth
Rødøy barnehage: Styrer
Tjongsfjord barnehage: Styrer
Jektvik barnehage: Styrer