Hva om 1980-årene

1983

1983

Rødøy sparebank

Fusjon mellom Mo og Rødøy sparebanker til Mo Sparebank. Senere er det skjedd mer - nå inngår Rødøy sparebank i den nye "Helgeland Sparebank".
Kilde: Sparebankforeningen - Fusjoner 1982-1988.

1981

1981.00.00

Hovedoppgave i historie skrevet

Tittel: Omlegging til motor i fiskeflåten i Rødøy 1900-1920 / av Magnus S. Mathisen.
Forfatter: Mathisen, Magnus S.

Trykt: [Tromsø], 1981.
Sidetall: 171 bl. : ill.
Noter: Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 1981, II.
Eiere: UBTØ UHS

1980

1980 02 21

Kommunestyret i "Dusteforbundet"

Se klipp fra Dagbladet i 1980. Lenke.