Rødø folkeskole

Hovedsiden

Første de = Generelt om skolen i Rødøy

Skolekretsen - omtale av den enkelte

Skoleplan 1896

1896 Skoleplan for Rødø

SKOLEPLAN FOR RØDØ

Planen er ferdig utarbeidet på Rødø 16de april 1895.  Det er H. Hansen.  S. Dahl. R. Røsok som har utarbeidet den.

Vedtages af Rødø Skolestyre de 3die Mai og 20de Juli 1896.  Datert Rødø, 9de September 1896. R. Røsok. f.T. formand.

Planen er på tilsammen 27 sider.

I Rødøy historielags arkiv finnes også en tilsvarende - men hvor noe er endret fra den ble trykket, "Med tillæg og rettelser" 1916. M. Bikset.

Lærere

Under her:

1969 november

RLA 21112

1957 storstilt utbygging - også i Rødøy

Nygård skole, Rødøy, 1955.

Øresvik skole, Rødøy, 1954-1955.

Jektvik skole, Rødøy, 1956.

Div

1959-1959

Skolekretser - næringskatalog

- Gjerøy skole, Gjerøy
- Gjesøy skole, Rødøy (ny i forhold til 1952-53).
- Indre Tjongsfjord skole, Reppasjøen (Adresse endra fra Tjongsfjorden til Reppasjøen pga. posthus der).
- Jektvik skole, Jektvik
- Melfjordbotn skole, Melfjordbotn
- Myken skole, Myken
- Nordfjordnes skole, Hanvikhaugen
- Nordnesøy skole, Nordnesøy
- Nordvernes skole, Nordvernes (endra fra Værnes skole)
- Nygård skole, Sørfjorden i Helgeland
- Rangsund skole, Selsøyvik
- Selvåg skole, Rødøy
- Sleipnes skole, Vågaholmen
- Storselsøy skole, Storselsøy
- Tjong Internatskole, Tjongsfjorden
- Øresvik skole, Øresvik.

1958

Rødøy skolestyre

Rødøy skolestyre hadde møte i kommunelokalet på Rødøy 6. mai 1958. Formannen, sokneprest Storebø ønsket velkommen til møtet, og forsamlingen sang "Gud signe vårt dyre fedrelang". Deretter tok saksbehandingen til. Det ble behandla tilsammen

1952-1959

Skolekretser - næringskatalog

Næringskatalog 1952-53:
- Gjerøy skole, Gjerøy
- Indre Sørfjord Skole, senere nevnt som Øresvik skole
- Indre Tjongsfjord skole, Tjongsfjorden
- Jektvik skole, Jektvik
- Melfjordbotn skole, Melfjordbotn.
- Myken skole, Myken
- Nordfjordnes skole, Hanvikhaugen
- Nordnesøy skole, Nordnesøy
- Nygård skole, Sørfjorden i Helgeland
- Rangsund skole, Selsøyvik
- Selvåg skole, Rødøy
- Sleipnes skole, Sleipnes (Postadresse Åmøyhavn)
- Storselsøy skole, Storselsøy.
- Tjong skole, Tjongsfjorden
- Værnes skole, Nordvernes.

Skoleplan fra 1916

Dette er den opprinnelige fra 1896 - men som er rettet opp i 1916 med inntegnelser av lærer Bikset.