Konfirmasjon i Rødøy fra og med 1966

Året 1966 kom det første kullet med konfirmanter fra Tjongsfjord kapell (senere Tjongsfjord Kirke).