Nygård skolekrets

Nygård skole


Kåre Johan Nygård
Gamele Nygårds skole i Sørfjorden. Fjesboka 26.02.1917. "Før og nå Rødøy".

 

1995

Fra hefte utgitt av skolestyrekontoret ca 1995: "Velkommen til Rødøy - skole - banehage". Klipp; © RLA.

1995 forts

Fra hefte utgitt av skolestyrekontoret ca 1995: "Velkommen til Rødøy - skole - banehage". Klipp; © RLA.

1954

1902