Fergeutbygging i Rødøybasenget 1992-1993

Hovedsiden

Nordland fylke og Statens vegvesen

Alt fra en brosjyre utgiftt av Staens Vegvesen i 1992 i anledning av Strømdalstunnellen, Kistatunnellen i veianlegget Reppen Strømsvik. Åpning av alle fergeleier på øyene i Rødøy 1992-1993. Brosjyre 6 sider - Forsiden: RV 17 Reppen Straumsvik. Fergekaier i Rødøy.