Menighetsrådene i Rødøy - del II

Tilbake

 

 

 

1994-1997 Menighetsrådene i Rødøy (3)

På den tid var det tre menighetsråd i kommunen, og i tillegg "Menighetsrådendes fellesråd":

1. Tjongsfjord menighetsråd

2. Sørfjorden menighetsråd

3. Rødøy menighetsråd

1994-1997 Menighetsrådenes fellesråd

Hermann Abelsen, leder
Anne-Grethe Theimann

osv