Ukjent år

Brevkort

RLA 5118

Brevkort

RLA 5119.

Navn fra Meløys gårdhistorie bind I – alfabetisk på etternavn

 Etternavn

Fornavn

Født

Død

Side

Aleksandersen

Ole

 

 

147-02

Andersen

Bjarne

1905

1957

298-02

Antonsen

Anny

1918

 

178-01

Arntsen

Hans

1846

 

085-01

Arntsen

Judith

1915

 

300-01

Bang

Anders (Svinvær)

 

 

087-01

Baruksen

Michael

1838

 

087-01

Benjaminsen

Benjamin

1816

 

331-01

Benjaminsen

Hans (Sleipnes)

 

 

166-01

Bernhardsen

Agnes

1905

 

171-01

Danielsdtr

Margrethe

 

 

085-01

Danielsen

Gerda

1926

 

279-01

Danielsen

Olava

 

1929

181-02

Hagevik

Olga

1883

 

177-02

Hansdtr

Karen

1843

 

166-01

Hansen

Per (Kjetvik)

 

 

223-02

Iversen

Alf

1906

 

096-02

Iversen

Hildur

1908

 

096-02

Jakobsen

Hilmar (Årnes)

 

 

223-02

Jakobsen

Ole (Årnes)

 

 

223-02

Jensen

Eva

1919

 

331-01

Jensen

Johan (Havnø)

 

 

061-02

Jeremiassen

Knut

1871

 

076-02

Jeremiassen

Dorthe

1882

 

076-02

Johansen

Rafael

1827

 

087-02

Johansen

Rafael

1827

 

088-01

Johansen

Lise (Blok)

1863

 

074-01

Juel

Jens Tomassen

 

 

143-01

Juel

Jocum Tommessen

 

 

087-02

Juel

Tomas Jensen

 

 

142-02

Juel

Tomas Jensen

 

 

238-02

Karlsen

Harder

1921

 

169-02

Karlsen

Hildur, giftnavn

1916

 

242-02

Kilvik

Elling

1891

 

232-02

Kristiansen

Johan

1876

 

089-01

Kruger

Torolf

1911

1944

169-01

Kvanåli

Josefine, giftnavn 

1911

 

231-02

Larsen

Lars (styrmann Svinvær)

 

 

087-01

Larsen

Peder

1819

 

099-02

Mathisen

Helene

1875

 

216-02

Olsen

Henny

1902

 

344-02

Olsen

Teodor

1851

 

087-02

Olufsen

Harald

1896

 

063-01

Olufsen

Hermann

 

 

061-02

Olufsen

Ragnar

 

 

062-02

Pettersdtr

Berit (Sleipnes)

 

 

166-01

Pleym

Lensmann

 

 

087-01

Ribe

Lars

 

 

089-02

Rødøy kirke

Tømmer

 

 

173-02

Seines

Birgith

1932

 

150-01

Sleipnes

Arne

1912

 

285-02

Sleipnes

Ragnar

1908

 

184-01

Svenning

Brynjulf

1933

 

352-01

Taraldsen

Håkon

 

 

284-01

Thomassen

Hans, styrmann

 

 

238-02

Thostrup

Reinholt, sogneprest

 

 

238-02

Ukjent

Gudrun,

gift Bjarne Andersen

 

 

298-02

Ukjent

Dagny

1892

 

097-02

Navn fra Meløys gårdhistorie bind I – sortert på side nr.

 Etternavn

Fornavn

Født

Død

Side

Jensen

Johan (Havnø)

 

 

061-02

Olufsen

Hermann

 

 

061-02

Olufsen

Ragnar

 

 

062-02

Olufsen

Harald

1896

 

063-01

Johansen

Lise (Blok)

1863

 

074-01

Jeremiassen

Knut

1871

 

076-02

Jeremiassen

Dorthe

1882

 

076-02

Arntsen

Hans

1846

 

085-01

Danielsdtr

Margrethe

 

 

085-01

Bang

Anders (Svinvær)

 

 

087-01

Baruksen

Michael

1838

 

087-01

Larsen

Lars (styrmann Svinvær)

 

 

087-01

Pleym

Lensmann

 

 

087-01

Johansen

Rafael

1827

 

087-02

Juel

Jocum Tommessen

 

 

087-02

Olsen

Teodor

1851

 

087-02

Johansen

Rafael

1827

 

088-01

Kristiansen

Johan

1876

 

089-01

Ribe

Lars

 

 

089-02

Iversen

Alf

1906

 

096-02

Iversen

Hildur

1908

 

096-02

Ukjent

Dagny

1892

 

097-02

Larsen

Peder

1819

 

099-02

Juel

Tomas Jensen

 

 

142-02

Juel

Jens Tomassen

 

 

143-01

Aleksandersen

Ole

 

 

147-02

Seines

Birgith

1932

 

150-01

Benjaminsen

Hans (Sleipnes)

 

 

166-01

Hansdtr

Karen

1843

 

166-01

Pettersdtr

Berit (Sleipnes)

 

 

166-01

Kruger

Torolf

1911

1944

169-01

Karlsen

Harder

1921

 

169-02

Bernhardsen

Agnes

1905

 

171-01

Rødøy kirke

Tømmer

 

 

173-02

Hagevik

Olga

1883

 

177-02

Antonsen

Anny

1918

 

178-01

Danielsen

Olava

 

1929

181-02

Sleipnes

Ragnar

1908

 

184-01

Mathisen

Helene

1875

 

216-02

Hansen

Per (Kjetvik)

 

 

223-02

Jakobsen

Hilmar (Årnes)

 

 

223-02

Jakobsen

Ole (Årnes)

 

 

223-02

Kvanåli

Josefine, giftnavn 

1911

 

231-02

Kilvik

Elling

1891

 

232-02

Juel

Tomas Jensen

 

 

238-02

Thomassen

Hans, styrmann

 

 

238-02

Thostrup

Reinholt, sogneprest

 

 

238-02

Karlsen

Hildur, giftnavn

1916

 

242-02

Danielsen

Gerda

1926

 

279-01

Taraldsen

Håkon

 

 

284-01

Sleipnes

Arne

1912

 

285-02

Andersen

Bjarne

1905

1957

298-02

Ukjent

Gudrun,

gift Bjarne Andersen

 

 

298-02

Arntsen

Judith

1915

 

300-01

Benjaminsen

Benjamin

1816

 

331-01

Jensen

Eva

1919

 

331-01

Olsen

Henny

1902

 

344-02

Svenning

Brynjulf

1933

 

352-01