Kommunale planer

Boligpolitisk plan

Næringingsplan fra 2004-2006

Utdrag om kultur i næring

© RLA (Dok 7254).

Jeg har i mine arkiver bare gjemt disse to kopiene fra denne næringsplanen.  "Hakene" her er fra den tid planen ble kopiert og er gjort av meg.

Jeg tenkte da, som nå, hvorfor disse prosjektene - og ikke det jeg og andre her "brant" for - Falch gamle handelssted.  Nei, det ville ikke de som arbeidet med denne planen, hvem det nå var?  Der var ikke de rette personer som arbeidet! og da så...

I dag er det blitt Rødøy museum, men det andre her kan erklæres som "luftslott", men prioritert av Rødøy kommune....