Hva om - åra 1960 - 1969

1969 Myken

© RLA (20962).

1969

Nye sykepleiere fra Helgeland

NA 1969 09 19: Tidligere er uteksaminert i år disse: blant flere: Agnes Aakre Gjerøy.

06.01.1969

Ny lingningsjef (Tinnan)

Og kontoret flytter til 'Tjongsfjorden

06.01.1969

Johan Kolvik slutter som ligningssjef

Kolvik var ligningssjef fra før 1.1.1959. Han var ansatt i Rødøy kommune. Fra 1.1.1965 ble han lønna fra Finansdepartementet og fra 4.7.1966 fra Skattefogden i Nordland. Han gikk av som ligningssjef fra og med 6.1.69.

1968

Tannlege

Tannlege
Hans Hamre, f. 02.02.1938.
Gift med Norith f. 08.08.1944.
Han var tannlege her første halvår 1968.

1966

1966

Konfirmasjon også i Tjongsfjord kirke

Den førse konfirmasjon skjer i Tjongsfjord kirke. Det er også foto av presten og konfirmanter - under gården Tjong Øvre, Tjongsfjord kirke.
Kilde: Nordlandsposten 1966. 08.30.

1964

Oktober

Tjongsfjord Idrettslag stiftet

1964: 04.oktober 1964.
Tjongsfjord Idrettslag ble stiftet 4. oktober 1964.
Laget har tilhørighet på Tjongsfjordhalvøya i Rødøy kommune, Nordland, og gir et sportslig tilbud til befolkningen som sokner til halvøya. Dette inkluderer befolkningen på Ågskardet i Meløy.
Tjongsfjord Idrettslag er et fleridrettslag. Dette betyr at klubben har et hovedstyre som koordinerer/leder lagets totale drift med grupper som tar seg av den idrettslige aktiviteten innen de forskjellige særidrettene.

http://www.tjongsfjordil.no/

1964 05 17

17. mai ved Tjongsfjord skole

Lenke til tekst

1961

1961.00.00

Fyrmester på Myken Fyr

Fyrmester Birger Jakobsen, f. 24.09.1908 skal ha arbeidet ved Myken fyr som fyrmester fra høsten 1961 og frem til og med høsten 1969. Han var gift med Kristine f. 02.09.1910.