2019 hva skjer -har skjedd?

2019 desember

31. des, 2019

Grenseregulering

"Fremstår som løgnaktige og fordreide påstander"
Skrevet av HARRY PEDERSEN
31.12.2019

941 63 650
TIPS@RANANO.NO
Øresvik, også sviktet av sine egne nye kommunestyrerepresentanter
Rødøys nye kommunestyre vedtok i sin siste sak 2019, en enstemmig uttalelse, som starter med:

"Vi vil bestå med de grensene vi har i dag!"
Og i pressemeldingen/vedtaket, som underbygges med et foto av fornøyde kommunestyrerepresentanter, skrives blant annet: «Kommunestyret vil investere i kretsene som nå kan bli berørt av en eventuell grensejustering, men investeringene har stått stille i påvente av en beslutning i grensesaken», sitat slutt.

Dette fremstår som løgnaktige og fordreide påstander, langt fra den sannheten som kan leses ved gjennomgang av tidligere sakspapirer til kommunestyret og til lokalutvalgene (sistnevnte har i dag sin siste funksjonsdag etter kommunestyrevedtak om nedlegging).


Rødøy kommune/kommunestyrerepresentanter, er på sin Fb side konfrontert med sitt vedtatte utsagn, men det er så langt ikke komment noen tilbakemelding.

For mange av Øresvik krets sine innbyggere, som etter flere kommunestyrevedtak fra og med 2011, har fremstått som «stebarna» i Rødøy kommune, kan enstemmigheten og fotoet av kommunestyregruppa, gi sterke assosiasjoner til bibelske handlinger, når det gjelder Øresvik sine to kommunestyrerepresentanter.

LES OGSÅ:
Vil ikke gi fra seg en eneste rødøyfjerding
En kan imidlertid uttrykke en viss forståelse for at representanter fra andre-, og da spesielt kommunalt prioriterte kretser, ikke ønsker å miste tilgangen til «hodepengene» for innbyggere i uprioriterte kretser, eller at de ser at veien til en overordnet kommunesammenslåing kan bli enda kortere, med en nåværende grensejustering.

At nyvalgt ordfører, like etter sin tiltredelse, skrev et ikke utgående journalført brev, hvor KMD inviteres til befaring i Rødøy, og så ber KMD om, at grensejusteringsavgjørelsen utsettes til etter et evt. besøk, vitner imidlertid ikke om samsvar mellom vedtak og handlinger, noe som forøvrig, ikke sjeldent blir utsatt for i Rødøy kommune. I så måte kan den nye ordføreren, som i siste k.møte, i forrige periode, var med på å gi enstemmig tilslutning til et benkeforslag, om forhandlinger med Lurøy vedrørende bo og omsorgstjenester, stå som et eksempel for hvordan Rødøy kommune, fordekt gjennom nye saksfremstillinger og vedtak, overkjører gamle vedtak for å tilpasse de skjøre økonomiske handlingsrommene, til fordel for andre og mer «sentrale strøk».
Øresvik krets sin lokalutvalgsleder og vararepresentant i kommunestyret, som også har signert det siste lokalutvalgets enstemmige vedtak (2019) om en ønsket grensejustering, vender nå tommelen opp for dette vedtaket. Hans umiddelbare kappevending ved ankomst kommunestyresalen, vil for fremtiden trolig fremstå som et svik mot Øresvik krets sin befolkning og muligheter.
Bygda Øresvik er i lys av et tidligere famøst brev fra Øresvik FAU, til KMD, om grensejustering, godt kjent med at den faste nye kommunestyre representanten, fra Øresvik, på tross av sin profesjon og arbeide i Lurøy pleie- og omsorgstjeneste, samt god kjennskap til kommunal omsorgshistorikk, lokale behov, fraværende tilbud og bygdas flertallsbeslutninger for grensejustering, utrolig nok kan fornekte at kretsens innbyggere vil få det de ønsker og har krav på, ved en grensejustering. Hennes eneste offentlige kjente begrunnelse for sin holdning, dog uten en sammenhengs forklaring, er at Øresvik kan komme til å miste skolen. Og å begrunne hvorfor Øresvik mister skolen fortere i et Lurøy enn i nåværende Rødøy, er ennå ikke besvart.

For undertegnede, har årelange prosesser for å få til bedre kommunale tjenester og tilbud, spesielt for innbyggere i Øresvik og Sørfjorden, vært både utfordrende, tøft, men til tider givende, spesielt når arbeidet har gitt oppmuntrende resultater. Men dessverre, i denne grensejusteringsprosessen kan det ikke underslås at bygdene rives og slites, sterkt, mellom de som ikke ønsker eiendomsskatt og/eller nedbygging av Rødøy kommune, satt opp mot, de som først og fremst ønsker, mest mulig rettferdige, likeverdige og lovpålagte tilbud, som bare Lurøy kan gi sine innbyggere.

Hvordan «nei- siden», forholder seg med forståelse og respekt ovenfor bygdas allerede pleietrengende-, og deres nære pårørende-, som må ta mer og mer av den belastning som er en kommunal oppgave, har jeg ikke her tenkt å skrive noe om. Men det kan være greit å minne om, at i livets neste øyeblikks fase, er det en selv eller nære pårørende, som må klare å organisere sin egen omsorg og pleie i hjemmet, eller ta til takke med dagens eneste forutsigbare løsning, som for søndre Rødøy kommune, er en omsorgsbolig i Tjongsfjorden.
I vedtaket skrives helt riktig, at det vil bety mye for befolkningen i de kretsene som er under utredning om grensejustering, å få forutsigbarhet for fremtiden. Men for innbyggere i søndre Rødøy må forutsigbarheten ligge i, at vi blir likeverdige innbyggere av Lurøy kommune.

Og, helt klart, med de siste 8 års gjentakende utredninger og vedtak, ignoreringer/treneringer av forhandlinger og vedtak, er det kun en grensejustering av Tonneshalvøyas Rødøy del til Lurøy, som vil skape forutsigbarhet, lovpålagte tjenester, trygghet, og fornuftige/samordnete samfunnsløsninger for innbyggere fra Sørfjorden krets, og fra grensen ved Gjersvik til Øresvik krets.

Godt nytt år!

28. des, 2019

Gjerøy

Karaokeparty på Gjerøy
Lørdag 28. desember 2019 kl. 21:00–02:00
Detaljer
Da nærmer det seg jul og vi gjentar fjorårets suksess denne romjula også:

Aldersgrense:15 år
Gratis inngang.
Diplom og premie til vinneren.
Enkel servering ( Kaffe og litt julekaker, så hvis dere vil ha noe annet må dere ta med selv ;) ).

Denne gangen er det et par ting som er nytt:

1. Vi får låne lyskaster / lasere og røykmaskin av Ole Karstein. Dette kommer til å bli spektakulært!!

2. Vi kan lage egne karaokeversjoner til sanger; Dette kan være aktuelt for norske sanger, eller andre mindre populære låter som er vanskelig å finne karaokeversjoner til. Så hvis du har en sang du har lyst til å framføre, men sliter med å finne karaokeversjon til den så må du/dere si fra i god tid på forhånd til meg (Arne) slik at jeg kan lage en.

3. Hvis vi ikke finner Jury til kvelden kommer vi til å benytte oss av facebook-avstemminger / polls slik at alle deltakere har mulighet til å kåre vinneren. Så husk å ta med telefonene deres!

Håper så mange som mulig kommer innom denne kvelden. Dette blir gøy :D Vel møtt! Inviter venner og bekjente!!

Mer info kommer etterhvert.

Arr.: Gjerøy UL/I

23. des, 2019

Ordførerens julehilsen Publisert 23.12.2019

Året 2019 er snart historie
I knappe to måneder har jeg sittet i ordførerstolen. Det har vært en travel og lærerik høst. Å være ny som ordfører innebærer at det er MYE å lære og sette seg inn i. Bratt læringskurve som det så fint heter. Noen søvnløse netter har det også rukket å bli.MEN du verden for en fin jobb jeg har! Det å være ordfører for Rødøy kommune er fantastisk flott. Ingen dager er like og jeg har allerede fått oppleve mange hyggelige oppdrag. Både julebord på Alderstun og Rødøya omsorgssenter og utdeling av erkjentlighetsgaver kan nevnes her.
Det er ikke bare ordfører som er ny i høst. Kommunevalget 2019 gav oss en overvekt av nye lokalpolitikere i kommunestyret. Det er flott med nye krefter, men også bra at det noen igjen med lang erfaring. Alt i alt er vi 17 motiverte Rødøyfjerdinger som ønsker å gjøre Rødøy til en enda bedre kommune å bo i.
Innbyggertallet i Rødøy går som i de andre distriktskommunene - ned. Per tredje kvartal 2019 er det talt opp 1214 innbyggere i Rødøy. Dette må vi gjøre noe med. Ta gjerne kontakt med ordfører om du har gode forslag til tiltak her :-)
I skrivende stund vet vi ikke hvordan det vil gå med saken om grensejustering Rødøy-Lurøy. Svaret kommer over nyttår, men også det nye kommunestyret har vært tydelig på at vi ønsker å beholde dagens grenser. Vi ønsker å få avklaring i grensesaken, så vi kan fokusere framover på utvikling av hele kommunen.
Vi får stadig forelagt forslag til kutt innen samferdsel. Nå rett før jul på fergeruter. Det er slitsomt at vi hele tiden må argumentere for å beholde det lille vi har av kommunikasjoner. Vi utgjør dessverre ikke mange i reisestatistikken, men vi burde få beholde det minimale tilbudet vi tross alt har.
Det positive er at kraftinntekter og havbruksfond gjør at vi står oss godt økonomisk i Rødøy. Vi politikere har en viktig oppgave i å forvalter disse inntektene godt framover, da vi ikke har noen garanti for hvor lenge vi får beholde dem.
Jula står for døren. Det er nok den høytiden jeg liker aller best! Jeg gleder meg veldig til noen rolige dager og masse god mat. Synes det er koselig å få julebesøk, og gå i julebesøk. Det er en gammel tradisjon vi burde opprettholde. Jeg får si det samme her som i et intervju i Juleheftet til Gjerøy skole, at det får være en oppfordring fra meg: Dra på julebesøk til venner, familie og naboer, og se etter hverandre i jula.
I tillegg vil jeg anbefale alle (inkludert meg selv) å logge av sosiale medier i jula, og heller ta seg tid til dem man har rundt seg.
Avslutter julehilsen med Nordnorsk julesalme av Trygve Hoff. Personlig syns jeg den er en av de fineste julesangen som er laget. Den synes jeg er vanskelig å synge uten å bli rørt!
En ekstra julehilsen går til de av dere som skal være på jobb i jula og yte tjenester for kommunens innbyggere.
Med Nordnorsk julesalme vil jeg få ønske alle innbyggerne i Rødøy kommune en riktig god jul og fredfylt nytt år – 2020!

19. des, 2019

Erkjentlighetsgaver

– Det er en stor ære å få lov å dele ut erkjentlighetsgaver til ansatte i kommunen. Et annet ord for erkjentlighet, er takknemmelighet og jeg synes det er et mye finere ord. Takknemmelighetsgave – det sier noe om hva som ligger bak påskjønnelsen, innledet ordfører Inger Monsen da hun delte ut erkjentlighetsgaver i kommunstyrets desembermøte.
– Når folk har arbeidet lenge i kommunen så vil gjerne kommunen gjøre stas på dem og takke for innsatsen gjennom mange år. Det er jo sånn at vi alle er små brikker i et stort puslespill. Alle vet at det er umulig å legge et puslespill når en brikke mangler. Derfor vet vi at alle brikkene teller og er kjempeviktig i det stor bildet. Sånn er det med oss arbeidstakere også. Alle arbeidere er uhyre viktig for at organisasjonen skal fungere. At kommunen skal fungere – for at tjenestene skal leveres.
25 års tjeneste i kommunen

Gullklokke og blomst ble tildelt
Nina Engøy Johansen
Laila Engen
Heidi Andreassen
Elisabeth Sjåvik Monsen
Wibeke Vangstad Aga
Nina Våtvik

40 års tjeneste i kommunen

Gavekort på kr 10.000 og blomst ble tildelt
Evelyn Fredriksen

Sist endret 20.12.2019

18. des, 2019

Rødøyprisen 2019

Rødøy kommune
2 t ·
JONNY LOSVIK BLE TILDELT RØDØYPRISEN
Han fikk prisen for sitt kulturhistoriske og kunstneriske engasjement. Det ligger mye kunnskap og enorm kraftanstrengelse bak Losvikhagen, kunstlåven og lensmannskontoret i Gjerøyhavn.

Losvikhagen er både en botanisk og kunstnerisk opplevlese, og den har blitt viden kjent.

Kunstlåven var opprinnelig gårdens fjøs. Den er bygget om til et særpreget kunstgalleri, hvor det holdes salgsutstillinger om sommeren.

Lensmannskontoret er renovert slik det var da det var i drift fra 1917 til 1954. Selv interiøret er intakt, med bilder og gjenstander.

Losvik har med dette samlet en rekke flotte kulturopplevelser i Gjerøyhavn.

Rødøyprisen:
Rødøy kommune har mange ildsjeler som gjennom sin frivillige innsats driver fram et rikt lags- og foreningsarbeid, bidrar til levende og livskraftige lokalsamfunn og gjør kommunen til en god plass å være.

Rødøyprisen er måte å takke ildsjelene for det frivillige arbeidet som legges ned. Den deles ut annet hvert år, og består av en diplom og en pengegave på fem tusen kroner. Dette var femte gang prisen ble delt ut. Det er befolkningen i kommunen som nominerer kandidater, og formannskapet som tildeler prisen.

18. des, 2019

Vi vil bestå med de grensene vi har i dag!

–Vi vil bestå med de grensene vi har i dag!
Rødøy kommunestyre har gitt ny uttalese om grensejustering. - Klikk for stort bilde
Rødøy kommunestyre har gitt ny uttalese om grensejustering.
Hele det nye kommunestyret stiller seg bak tidligere vedtak om at Rødøy skal bestå som egen kommune. Vi har økonomiske forutsetninger til det, og vil samarbeide med andre kommuner for å få tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å løse oppgavene som ligger til morgendagens kommuner.

I disse dager jobbes det intenst med å komme til en beslutning i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Saken det gjelder er en grensejusteringssak mellom Rødøy og Lurøy kommune.

Rødøy kommune har flere vedtak i formannskap og kommunestyre som viser til at vi ønsker å bestå som egen kommune, og beholde de kommunegrensene vi har i dag.

Rødøy kommune har per tredje kvartal 1214 innbyggere. En grensejustering vil være svært uheldig da det i verste fall vil føre til at kommunen mister om lag 230 innbyggere. Det mener et samlet kommunestyre ikke vil bidra til å skape en robust kommune.

Kommunestyret vil investere i kretsene som nå kan bli berørt av en eventuell grensejustering, men investeringene har stått stille i påvente av en beslutning i grensesaken. På Storselsøy må vannverket utbedres i forhold til kapasitet og forsyningssikkerhet. På Nesøy står bygging av en sårt tiltrengt gjennomgangsbolig på vent. I Øresvik/Sørfjorden krets ønsker kommunen å utrede mulighetene for bedre hjemmetjenester.

Fylkesmannen i Nordland utaler seg negativt til en grensejustering for Rødøy. En stor del av kommunenes inntekter er avhengig av antall innbyggere. Kommunene er også avhengig av å ha en viss størrelse for å opprettholde og ha tilstrekkelige fagmiljøer og kapasitet. Fylkesmannen anbefaler ikke en grensejustering.

Rødøy vil klare seg som egen kommune, men er avhengig av å få beholde inntektene fra havbruk og kraft. Kommunen har jobbet svært aktivt for å tilrettelegge for verdiskapning innenfor disse næringene, og forventer å få uttelling for dette – også i fremtiden.

Vi ønsker å få avklaring i grensesaken, så vi kan fokusere på våre samfunnsmål og utvikling av tjenesteproduksjonen. Det vil bety mye for befolkningen i de kretsene som er under utredning om grensejustering, å få forutsigbarhet for fremtiden.

Sist endret 18.12.2019

17. des, 2019

Trimgruppe

‎Nina Våtvik‎ til Tjongsfjord I.L. Trimgruppa
17. desember kl. 22:00 ·
I dag har vi hatt årets siste tirsdagstur, den såkalte gløggturen.Vi var 15 stk som først gikk til åg-kilskardet og så til gapahuken for bål og kos. Det ble nok en tur vi minnes lenge. Det viste seg at gløggen sto hjemme i kjøleskapet�������� men vi er nå en fantastisk gjeng. Tusen takk til dere alle som gjør det slik at vi fortsatt går disse turene etter over 12år. God jul og godt nytt turår.

14. des, 2019

RØDØY KALENDEREN - veldig SEN som vanlig

Harry Pedersen
16 t
Rødøy kalenderen 2020

Rødøy historielag skriver den 13. des.

God aften:) I kveld mottok vi Rødøykalenderen 2020 fra trykkeriet! Vi jobber nå med å få den distribuert ut til butikker i regionen. Kalenderen kan også bestilles på mail kdidrik@gmail.com eller sms til 97604148. Kalenderen koster 120 kroner + porto for de som ønsker den tilsendt.
---------
REDAKTØR FOR DENNE SIDEN:
Det er bra at det Rødøy historielag lager en kalender, men den nye styrelsen burde ha kommet med den tre uker FØR minst. Hva/hvem er "tidstyvende" her? Dette går sterkt ut over salget av den. Alt salg av den til julegaver er nå over.

9. des, 2019

Boeral

Traffikkmelding fra Boreal:
På grunn av dårlig vær returnerer MS Regine til Bodø. Rutetur til Sandnessjøen i kveld vil dermed bli kansellert.
Dersom været tillater der opptas ruta fra Vågaholmen i morgen tidlig kl 08:43.

8. des, 2019

Tjongsfjord IL

Kom å prøv klatring idag mellom 13.00-15.00

‎Freddy Bang‎ til Tjongsfjord IL Klatring
6. desember kl. 11:32
Hei!

Vi i klatregruppa har besluttet at vi skal prøve å utvide oss. Vi inviterer derfor alle til å komme å klatre sammen med oss. Vi prøver oss med oppstart søndag 8.12.2019. Dette er et tilbud til alle og enhver, uavhengig om du er medlem av Tjongsfjord IL eller ikke. Det vil ikke være en bindende påmelding, men vi ser oss nødt til å kreve 20,- pr klatrer. Vi har også muligheten til å gi ungdom/voksne muligheten til å ta sikringskurs, mer info kommer om dette.

Da vil jeg bare ønske vell møtt i Rødøyhallen Søndag 8.12.2019 kl 1300-1500.

Mvh

Freddy S. Bang

Leder, Klatregruppa, Tjongsfjord IL

5. des, 2019

Myken

Butikken på Myken trenger ny butikkdriver!

Vi søker etter en sosial, dyktig og arbeidsglad person som kan drive og utvikle butikken videre :-)

Butikken er et samvirkeforetak som eies av Mykenfolk og venner av Myken. Butikken er kanskje det viktigste samlingsstedet for alle på øya og er åpen to timer hver dag (unntatt søndag). Og folk er på butikken hele åpningstiden. Om sommeren er det mange folk på øya, og da vil vi nok ha noe utvidet åpningstid.

Arbeidet omfatter hele butikkdriften, som bestilling og mottak av varer, «post i butikk», daglig tilstedeværelse, kassa og renhold og alt som hører med.

Har du lyst på å være butikksjef på øya langt ute i havet? Kontakt da styreleder Tom Arne Bergman. Telefon: 91542018, Mail: tomab65@gmail.com. Svar så fort som mulig, og senest 01.01.20.

2019 november

2019 oktober

Årets innsamling

Rødøy på topp-10 i Norge
Skrevet av INGUNN ANNIE DAHLE
22.10.2019 08:18 - OPPDATERT 22.10.2019 21:02

977 93 103
POST@KULINGEN.NO
Kvinner og deres mulighet for et bedre liv i noen av de mest sårbare områdene i verden, var målet for årets innsamlingsaksjon.

Tall for hele Nordland fylke viser at det til nå er kommet inn i overkant av 10,3 millioner kroner av totalt rundt 220 millioner på landsbasis.

Av alle fylkene i landet havner vi på en 7. plass. Ser vi litt lokalt på det, er tall for Meløy, Rødøy og Gildeskål henholdsvis 247.923,- kroner, 173.122,- kroner, og 146.715,- kroner.

Snittet per innbygger blir 39,16 i Meløy, hele 139,84 i Rødøy og 74,17 i Gildeskål. Dette plasserer innbyggerne i Rødøy på en fin tiende plass av de mest gavmilde kommunene i landet. Også Gildeskål klatret et stykke og ser ut til å bli nummer 43, mens Meløy havnet på 299. plass av totalt 423 kommuner.

Også lag og foreninger har bidratt, i Meløy fikk Glomfjord barnehage inn hele 8.896,- kroner da de arrangerte basar til inntekt for Care og Tv-aksjonen. I Gildeskål bidro blant annet Gildeskål Forskningsstasjon med 15.000.- kroner, mens Selsøyvik Havbruk donerte 20.000,- kroner som en av de mange gavmilde bedriftene i kommunen lengst sør i vårt dekningsområde. Vil du lese mer om dette finnes informasjon på giverstafett.no.

2019 september

27. sep, 2019

Bredbåndsprosjekt overlevert

Telenor bredbånd
Telenor Norge ved moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen og Nordix data ved daglig leder Siri Løvlund har overlevert det store bredbåndprosjektet til ordfører Olav Terje Hoff.

Prosjektet omfatter fiber i Øresvik-Kilboghavn, i Jektvik og på Gjerøy, og ny mobilmast på Gjerøy. Rødøy kommune har bidratt med omtrent 10 millioner kroner i prosjektet, som nå er ferdigstilt.

I møtet fikk en også diskutert andre utfordringer og "hvite områder". Melfjordbotn har ikke dekning. En håper å finne en løsning der snart, og samtidig for både Melfjorden og Nordfjorden hvor mange ferdes.

Videre fikk ordføreren argumentert for forbedring av mobil tale og data ved Sleipnes og i Jektvik, og fortetting av fibertilbudet langs strekningen Værnes-Nordværnes.

Telenor vil sammen med kommunen utarbeide bedre informasjonsmateriell til publikum om de tekniske løsningene. I dag kan man forsterke mobilsignaler for bedre mottak lokalt i områder hvor det allerede er 4G dekning, men hvor fjellknauser og andre hindringer reduserer kvaliteten på signalene.

4G nettet har blitt utbygget i så godt som hele kommunen i prosjektperioden, og det utbedres stadig med tanke på kapasitet og frekvenser. I Rødøy har vi derfor nå et godt grunnlag for den kommende 5G satsingen.
Sist endret 27.09.2019

27. sep, 2019

Kurs i skinnfellsying

SEP. 27.
Kurs i skinnfellsying
Offentlig · Arrangør: Tjongsfjord Husflidslag
InteressertSkalDel
clock
27. sep. kl. 17:30–29. sep. kl. 15:00
pin
Tjongsfjord samfunnshus

26. sep, 2019

Rødøyprisen

Rødøyprisen 2019
Rødøy kommune - Klikk for stort bilde
Det skal deles ut kulturpris i år, og vi ønsker derfor å få inn forslag på aktuelle kandidater.

Forslag på kandidater må være begrunnet.

I vedtektene for Rødøyprisen heter det blant annet:

Rødøyprisen kan tildeles til kommunens innbyggere, eller andre med nær tilknytning til kommunen.
Rødøyprisen kan tildeles uavhengige og frivillige foreninger, lag og organisasjoner. Dvs. foreninger, lag og organisasjoner som alle kan være med i, og som ikke utelukker enkeltpersoner eller grupper.
Rødøyprisen kan tildeles privatpersoner.
Rødøyprisen skal fremme frivillig arbeid i lokalmiljøet, og tilføre trivsel og glede for folk i Rødøy.


Prisen består av et diplom, samt kr. 5.000,-.

Alle kan nominere. Fristen for å sende inn begrunnede forslag til kandidater er 1. november 2019. Prisen vil bli utdelt i siste kommunestyremøte før jul.

Forslag sendes på e-post til: postmottak@rodoy.kommune.no

Eller som vanlig post til: Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen.

22. sep, 2019

Gjerøy

Lyder Storhaug
22. september kl. 14:51
I forbindelse med kurshelga 28.-29. september vil Jim åpne kafèen i Lyngvågen for servering av Bacalao søndag ettermiddag, men bare til forhåndsbestillere. Send derfor melding til meg innen fredag. SMS 48048358 eller lydersto@outlook.com om du har lyst til å være med. Tidspunkt ca 17.00

21. sep, 2019

Rødøy historielag

Rødøy Historielag
Velkommen til Nesøya den 21. september :) Historielaget og gode medspillere i Helgeland Museum og Rødøy kommune inviterer til fellestur.
SE MER UNDER ABLUM - OPPSLAGET.

19. sep, 2019

Fv 17 Straumdalstunnelen

Fv 17 Straumdalstunnelen, på strekningen Kilboghavn - Ågskardet. Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene 17.09.2019 - 05.10.2019

Mandag til fredag fra kl. 08:55 til 20:00

Lørdag og søndag fra kl. 08:00 til 20:00

Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonnekjøring med ledebil èn gang tur/retur:

Mandag-fredag: kl. 09:46, 10:40, 12:40, 14:00, 14:46, 15:25, 16:40, 18:30

Lørdag-Søndag: kl. 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

16. sep, 2019

Rødøy frikirke

Rødøy Frikirke har denne helgen arrangert sin årlige Høstfest. I år ble det også samtidig arrangert egen ungdomsleir "MOVE" - Høstcamp, sammen med Rødøy FSK sjøspeidere. Ungdommene deltok bla.a på seiling, rappellering, leirdueskyting, fjelltur, overnatting i telt, grilling, leker, morgen- og kveldssamling +++ Hjertelig takk til alle dere - og det er mange - som har deltatt og bidratt på mange forskjellige måter slik at dette ble ei god helg for både "store og små, ung og gammel"!! Noen bilder under her. Kvaliteten er litt "ymse" men de viser LITT av det som foregikk. Flere bilder kommer etterhvert.

16. sep, 2019

Nytt menighetsråd etter kirkevalg

Rødøy
1. AUD PETRINE STEINREM JOHANSEN
2. FREDDY SELJEVOLL BANG
3. ELISABETH TORILL VÆRANG PETTERSEN
4. STEINAR OLSEN
5. EDEL MARIE PAULA HEEN
6.HEIDI ANITA FYHN

14. sep, 2019

Kulturminnedag 2019

Kulturminnedag 2019
Arrangør: Helgeland Museum, Rødøy og 3 andre
Lørdag 14. september 2019 kl 13.00-16.00.
Oppmøte ved Jektvik skole.
Arrangeres av Helgeland Museum, avd Rødøy

Detaljer
I år besøker vi kverna i Risdalselva. Peter Kolvik som har bygget kverna tar imot oss, og om det er nok vann i elva blir det demonstrert maling av korn.

Oppmøte ved parkeringsplassen ved Jektvik skole klokken 13, lørdag 14. september. Vi går sammen inn til kverna, en liten halvtimes spasertur. Delvis på traktorvei i lett kupert terreng. Hele arrangementet er utendørs.

Det blir lett servering, og på grunn av manglende dekning ber vi om at dere tar med kontanter.

Om noen fra øyene har mulighet for å komme med ferja og ha en lang dag i Jektvik, kan vi være behjelpelig med skyss til NEX fra Vågaholmen 18:45.

Ved spørsmål ta kontakt med Live på telefon 486 00 348.

Velkommen til store og små!

Arr. Rødøy Historielag, Tjongsfjord Husflidslag, Rødøy kommune og Helgeland Museum

11. sep, 2019

Kommunestyrevalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 - resultat og klagefrist
Publisert 11.09.2019
Da er resultatet etter kommunestyrevalget klart, se valgresultat.no

Se også følgende rapporter:

- Mandatberegning
- Kandidatstemmetall (kandidater med to stjerner er valgt inn som faste medlemmer, kandidater med en stjerne varamedlemmer)
- Slengeroppgjør

Valget skal godkjennes av kommunestyret i møte 31. oktober, som også er det nye kommunestyrets konstituerende møte.

11. sep, 2019

Sommerbåtene 2019

Knallsuksess for sommerbåtene
Skrevet av ROGER MARTHINSEN
05.09.2019 13:00 - OPPDATERT 05.09.2019 15:01

934 24 070
TIPS@RANANO.NO
– Et flott eksempel på at fylkeskommunen kan skape gode forutsetninger for reiselivsnæringen, sier Lovund Hotells Sivert Olaisen.

De nye sommerrutene i Nordland har hatt 15.000 reisende og bidratt til økt aktivitet og styrking av reiselivsbedriftene på Nordlandskysten.

De tre nye sommerruter som ble introdusert i år, i tillegg til den daglige helårsruta i Nordlandsekspressen, var Sandnessjøen-Myken, Myken-Bodø og Bodø-Skutvik.
Sandnessjøen – Myken har hatt ca. 5000 passasjerer, Myken - Bodø omlag 4000 passasjerer og Bodø – Skutvik omlag 6000 passasjerer.
Samtidig har det også vært mye folk på de ordinære helårsavgangene i Nordlandsekspressen. Rutene korresponderte for gjennomgående reiser, og det nye tilbudet ble utviklet og markedsført sammen med reiselivsnæringen.
Foreløpige tall fra noen av reiselivsbedriftene langs leia viser økt aktivitet og innehaverne ser en klar sammenheng med de nye hurtigbåttilbudene.
– Sommerruta er et flott eksempel på at fylkeskommunen kan skape gode forutsetninger for reiselivsnæringen, samtidig som det kommer lokalbefolkningen til gode, sier Sivert Olaisen ved Lovund Hotell, som kan vise til en økning på 17,5 prosent i antall overnattingsdøgn i sommer.

Støtt Brygge har økt sin omsetning med hele 50 prosent siden i fjor, og innehaver Eva Ann Andersen er ikke i tvil om at sommerruta har vært et viktig bidrag til veksten. Blant annet har mange dagsturister og grupper kommet til Støtt Brygge med den nye ruta.

På Myken har sommerbåten vært dagens «happening» med båtankomst samtidig både fra Bodø og Sandnessjøen og mydring på kaia. Bruket Bord og Bar på Myken har hatt 50 prosent økning i antall middagsgjester i år. Overnattingskapasiteten på Myken ble bygget ut kraftig inn mot årets sesong, på grunn av det nye sommerbåttilbudet. Med mange kulturelle aktiviteter, økt tilgjengelighet og økt kapasitet har reiselivsnæringen på Myken hatt en god sesong.

Bolga Brygge har gjort mye for å tilrettelegge for flere «øyhoppere». Daglig leder ved Bolga Brygge Helén Lindquist er godt fornøyd med sesongen og har mange planer for neste år.

– På Bolga og Bolga Brygge har vi hatt betydelig flere dagsbesøkende i sommer, blant annet som følge av sommerhurtigbåten. For å ta imot disse på beste måte, har Bolga Brygge ansatt en ungdomsvert som har møtt gjestene på kaia og informert dem om Bolga og hva en kan gjøre på øya. Vi har satt sammen aktiviteter som kan gjennomføres i de 3 timene gjestena hadde på Bolga. Neste år blir det enda mer, sier Lidquist.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er meget fornøyd med effekten av sommerrutene.

– Dette har bidratt til økt aktivitet og styrking av reiselivsbedriftene på Nordlandskysten, og suksessen med sommerrutene blir garantert gjentatt neste år, sier fylkesrådslederen.

6. sep, 2019

Torghatten

Rødøy kommune
6. september kl. 16:08 ·
Torghatten Nord melder fredag kl 1500 at formiddagsruten mandag 9. september blir kansellert. Legekontordagen på Rødøy blir derfor redusert til kl 11-16. Vi tar kontakt i morgen, lørdag, med alle pasienter som blir berørt. Andre avtaler internt i kommunen som var basert på ruten må gjøres om ved behov. Vi beklager denne situasjonen.
https://www.torghatten-nord.no/Alleruteavvik.aspx

4. sep, 2019

Valget

Yngve Brox Guldbjørnsen har delt sitt første innlegg.
I går ble første av 3 valgdebatter arrangert.
Den foregikk på Rødøya.
30 personer fikk med seg en interessant debatt om samferdsel, skole/oppvekst, næringsliv og helse og omsorg. I panelet satt Torill Olaisen, Arne Tore Bang, Sindre Engseth , Jimmy Krogh og Frank K. Heimdal. Ingen fra Frp møtte.
I ettermiddag er det debattmøte i Jektvik, kl 18.00.

2019 august

1. aug, 2019

Gjerøy

Monica Karlsen har delt en lenke.
VIKTIG INFORMASJON!
Fra og med 1.august 2019 skal behovsanløp av MS.Gjerøy bestilles via Sentrumsterminalen

Behovsanløp meldes til: behovsanlop@nfk.no
eller tlf.nr. 9100 9600
Behovsanløp må meldes i sentrumsterminalens åpningstid og senest dagen før avreise.

Åpningstidene er:

mandag - fredag: 08:00 - 17:30

lørdag: 10:00 - 17:30

søndag: 16:00 - 19:00

For åpningstider på helligdager og øvrig

informasjon om behovsanløp se

www.177nordland.no/behovsanlop

-GJERØY RUTEBÅTEKSPEDISJON-

2019 juli

29. aug, 2019

Stor brannfare

Skogbrannfare: det er forbud mot å gjøre opp ild utendørs
Publisert 29.07.2019

Vi går inn i en varm og hektisk sommertid. Sol og vind, samt med stor aktivitet i skog og mark, gir skogbrannfare.
Aktuell informasjon ligger på nettside Sikker hverdag.
Spesielt om bålbrenning finnes her: https://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-ma-du-vite-for-du-tenner-bal/ (her ligger

22. jul, 2019

Rødøya

Endring i åpningstid legekontoret Rødøy
Publisert 22.07.2019
Legetjenesten minner om at i forbindelse med endringer i båtruter er kontordager på Rødøya mandager flyttet til onsdager. Dette gjelder til og med uke 34.

22. jul, 2019

Tjong

Tonje Hansen
Hus vurderes solgt/leid ut
kr 10 000
Hei!
Hus i hamnbakken vurderes solgt/leid ut. 5 soverom, bad, stor stue, kjøkken, loftstue, vaskerom, bod og to garderoberom. Send melding ved interesse/spørsmål til 90234770.

20. jul, 2019

Rødøya

Rødøy UIL
‎Rødøy UIL‎ til Sommerfest på Rødøya 2019 // Robert og Espen
Vi har dessverre mottatt beskjed om kansellering fra bandet Nødløsninga som skulle opptre på Rødøya 20.07.19.

Vi har fått en fin erstatter i duoen Robert og Espen, og ser frem til en herlig sommerfest på Rødøya førstkommende lørdag!

Alle som har kjøpt billett har fått e-post med info og mulighet for refundering hvis ønskelig.
Vi sees på Rødøya!

18. jul, 2019

Myken

Hanna Norum Eliassen
Grethes ertesuppe kokt på svineknoke serveres på skolen fra kl 19 i kveld. Tilbehør er Hennings knaillgode flatbrød.
Velkommen skal dere være

16. jul, 2019

Myken

Bodil Leidland
Det ble solgt årer og lodd for kr 55 000,- på årets sommerbasar. Myken Vel takker og bukker. Et glimrende resultat. Takk til alle som gjennom sitt bidrag gjør at sommerbasaren år etter år leverer et viktig økonomisk bidrag til Myken Vel.

16. jul, 2019

Friluftsskole i Rødøy

Annette Digermul Hals
Vi har ledige plasser på friluftsskolen i Rødøy uke 32! Her lærer ungene å lage bål, bruke stormkjøkken, sette opp telt/lavvo, sage, hugge og spikke, samt mye mer! Har også gratisplasser ved behov.

Sjekk ut facebook gruppen Friluftsskolen Salten om du vil se noe av det vi gjør:-)

FOR PÅMELDING:
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx…

16. jul, 2019

Helse og barnevern

Sommeråpent i helse og barnevern
Publisert 16.07.2019
I sommer har vi tilnærmet fulle åpningstider i alle funksjoner.
Psykisk helsetjeneste 950 96 112
Ungdomskoordinator og helsesykepleier treffes via psykisk helse til 5. august.
Legekontoret 75 09 88 50

Barnevernleder Siri Midttun på telefon 75 09 80 87 / 904 16 429.
Barnevernkurator Inger Lise Kvalvik Aakre 75 09 80 88 / 904 16 429 (ferie fram til 12. august).
Utenom kontorets åpningstid kan du kontakte Barnevernvakta på telefon 995 41 500.

16. jul, 2019

Veinavn i Rødøy

Vedtak ang. godkjenning av navn på adresseparseller i Rødøy
Publisert 16.07.2019
Plan- og jordstyret i Rødøy har i møte den 12.06.19 under sak 022/2019 behandlet sak vedr. godkjenning av navn på adresseparseller i Rødøy kommune.
Se nederst i artikkelen for lenke til utskrift av møtebok i Plan- og jordstyre sak 022/2019 samt saksfremlegg. Der finner du også liste over godkjente navn på adresseparseller, samt kartutsnitt som viser lokaliseringen av parsellene.

15. jul, 2019

Myken

Myken BnB- Seng og Suppe.
På fredag kommer selveste Anne Lindmo tilbake til Myken med et fantastisk stjernegalleri!

Kvelden starter kl 21 (når båten kommer) med konsert med Frode Fjellheim og Hildegunn Øiseth, før Trio SolTømmerbakken og muligens også en hemmelig gjest fortsetter kvelden sammen med Anne! Dette blir en kveld du virkelig ikke vil gå glipp av. Det blir vakker musikk og gode historier

Billettene selger som varmt Mykenbrød så her lønner det seg å være kjapp! Billetter kjøper du her: https://mykensengogsuppe.hoopla.no/sales/2624749401

Velkommen til en en magisk kveld på Magiske Myken

15. jul, 2019

Myken

Bodil Leidland
Til medlemmer i Myken Vel og fastboende på Myken.
Det skjer mye i og rundt Myken Destilleri, og en del av dette har selvsagt og så betydning for Mykensamfunnet som helhet. De ønsker å informere litt rundt de største prosjektene som ligger foran oss, spesielt:
- bygging av nytt lager ved Isdammen, og
- mulighetsstudien rundt fremtidig energiforsyning i Myken.
Vi ønsker velkommen til et møte på Forsamlingshuset kl 10.00 torsdag 18. juli. Status på prosjektene blir presentert og det åpnes for spørsmål og diskusjon. Vel møtt.

15. jul, 2019

Lokalitet oppdrett

Søknad til offentlig ettersyn - ny lokalitet Linesvika
Publisert 15.07.2019
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Rødøy kommune i Nordland
Søker: Mowi Norway AS org. 959352 887
Søknaden gjelder: Ny akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 3120 tonn
Lokalitet: Linesvika
Frist 19.08.19

14. jul, 2019

Tjongsfjordrevyen

Elisabeth Sjåvik Monsen
Da er det offentlig - Tjongsfjordrevyen er videre i NM i revy med "Barbie"!
Nøyaktig 10 år etter "Gunvor" skal jeg prøve å skjerpe konsentrasjonen til to finaleforestillinger...
Surrealistisk, men veldig hyggelig!

Gratulerer til alle publikumsvinnere, og til Stovnerrevyen som fikk talentprisen!

13. jul, 2019

Rødøy Jeger og Fiskeforening

Rødøy Jeger og Fiskeforening
21. mai
Rødøy JFF arrangerer fiskesommer lørdag 13/7 kl 12.00!!

Et gratis arrangement for barn og voksne.

Vi skal tilbringe dagen i Kisten (ved lastebilen).

Det blir servert bålkaffe, pølser med brød og saft. Maten blir lagt fram slik at man kan grille maten selv på bålpanna.

Aktivitetene blir fisking fra båt og land, og luftgeværskyting.

Ta med redningsvest og fiskestang og bli med!

Rødøy Jff blir å stille med vest og fiskestan for de som ikke har..
Håper vi ses!

13. jul, 2019

Myken

‎Torhild Kvikstad Mathisen‎ til Myken-nytt
Ønsker du en tur til Myken, så kan du overnatte i Huskestua.
Vi har ledig fra 24.juli og ut august.
Leiligheta passer ekstra bra for et par, men kan benyttes av 4 personer.
Ta kontakt tlf: 91668329 eller 41416336

11. jul, 2019

Manntall

Manntall til offentlig ettersyn
Publisert 11.07.2019

Manntall for Rødøy kommune ligger ute til offentlig ettersyn ved Rødøy rådhus.

10. jul, 2019

Endring båtrute

Formiddagsruten mandag flyttes til onsdag
Publisert 10.07.2019

Formiddagsturen mandager, fra Vågaholmen 08:45 med retur kl. 12:00, flyttes til onsdager. Endringen skjer i perioden mandag 15. juli til 26. august, for å unngå hviletidsbrudd for mannskapet.

2. jul, 2019

Veien Tjong - Våga stengt noen dager

Nils-Johan Urskog
Informasjon:
Vedekke Industri AS opplyser om at FV831 stenges for all trafikk:

f.o.m mandag 01.07 fra kl. 07:00 til kl.21:00 t.o.m torsdag 04.07 fra kl.07:00 til kl. 21:00f.o.m mandag 08.07 fra kl. 07:00 til kl.21:00 t.o.m torsdag 11.07 fra kl.07:00 til kl. 21:00

Omkjøring via FV 7408, (tidligere Fv437 Segelfore). Dette p.g.a stikkrenneskift.

1. jul, 2019

Gjerøy (Buøy)

Anita Valrygg er med Hanne Valrygg.
Hei Gjerøy :)

Vi jobber med å ta vare på huset på Buøya og ønsker å bruke gjenbruk der vi kan. Derfor lurte jeg på om noen har ei gammel og solid dør de ikke trenger som kan brukes som ytterdør?

Andre praktiske ting vi trenger der ute er tremøbler som stoler, seng, sofa og bord. Kopper og kar. Gammelt fiskeutstyr som fortsatt kan brukes vil også komme til nytte for oss :) Så hvis dere har noe som står og fyller og som dere ønsker å kvitte dere med, send meg gjerne en melding så kan det kanskje få nytt liv på Buøya :)

2019 juni

30. jun, 2019

Gjerøy

Wenche Kristiansen
30. juni kl. 21:25 Arrangement
Siden Ungdomshuset i Bottnan endelig er i orden, tenkte vi å ha en god, gammeldags kaffekveld med musikk fra anlegget.
Lørdag 6.juli kl 21 - 01.
Inngang kr 150,-
VELKOMMEN
Vi selger: brus, kaffe, pølse m/brød og litt snacks
Vi tar kort og kontant

28. jun, 2019

Myken

Grethe E Friedrich
Program for Myken Kulturcamp som arrangeres 28.-30.juni på Myken seng og suppe

Alle som har kjøpt billetter på forhånd kan "sjekke inn" og få sitt festivalarmbånd fra kl 13.00 i dag -fredag 28.juni.

For kun 1705,- får dere tilgang til alle arrangementer og spise så mye dere orker. Festivalpass uten mat koster 935,- og lørdagspass, ikl mat, koster 935,-

Det er mulig å kjøpe billetter til enkeltarrangement i døra. Prisene står bak hvert arrangement i listen under.

Fredag:

Kl 17.30 Kunstvandring kr 100.-

Fra kl 20.00 Servering av Mykens fiskesuppe 150.-

Ca kl 21.30 (avhenger av båten) konsert med JOHAN BERGGREN Kr 200.-

Lørdag:

Kl 09.00 Frokost kr 100.-

Kl 11.00 Kunstvandring kr 100.-

Kl 12.30 Åpning av PUSHWAGNER-utstilling og konsert med IDA MARIA 400.-

Ca kl 15.00 Kval/fiskegrill-fest kaker 450.-

Kl 17.30 Kunstvandring 100.-

Kl 20.00 Litterære samtaler med BJØRN HATTERUD konsert med NORA KONSTANSE 300.-

Fiskekake-kveldsmat 150.-

Søndag

09.00 Frokost 100.-

Kl 11.00 IREN REPPEN 300.-

Ca kl 12.00 Kunstvandring 100.-

Kl 12.30 Myken suppe-buffet-lunsj 150.-

23. jun, 2019

St.Hans feiring ved Ågvannet

Elsa Olaussen
23. juni kl. 09:37
ST.HANSFEIRING
VED ÅG VANNET.
Vi flytter til Grendehuset.
Det blir salg av rømmegrøt, kaffe og kaker fra kl17.00
Arr: Åg Grendelag

21. jun, 2019

Valg

Tidligstemmegivning
Publisert 21.06.2019


Valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 9. september 2019. Forhåndsstemmeperioden starter 10. august.
Dersom du verken har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme i perioden 1. juli - 9. august (tidligstemmegivning).

21. jun, 2019

Velferd

Velferdsteknologi
Publisert 21.06.2019

Omsorgstjenesten i Rødøy kommune er i gang med implementeringen av velferdsteknologi. Det skjer ved at en først skaffer seg erfaring med bruk tilknyttet omsorgssentrene for så å ta det i bruke for alle som har behov. Ta gjerne kontakt med helse- og omsorgstjenesten dersom det er spørsmål til dette.
«Velferdsteknologi handler om teknologisk assistanse der velferd leveres gjennom teknologi som brukes av og understøtter brukeren, i samspill med kommune eller pårørende. Ulike typer teknologi kan understøtte og forsterke for eksempel trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål og mobilitet i nærområdet».

14. jun, 2019

Høring

Høring av søknad om uttak av vann fra Østerdalselva og regulering av Blokvatnet i Rødøy kommune
Publisert 14.06.2019
Norges vassdrags- og enegrgidepartamentet har mottatt søknad fra Helgeland Smolt AS, datert 12.03.2019, om tillatelse til uttak av vann fra Østerdalselva og regulering av Blokvatnet. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig gjennomsyn på nettsiden www.nve.no/konsesjonssaker/ og i kommunens rådhus.
Hørinsgsfrist er 15.08.2019.

2019 mai

30. mai, 2019

Tjong Øvre

4 roms leilighet til leie i Tjongsfjorden!

Leiligheten ligger i 2.etg. i tomannsbolig på Tjong.

Noe møblement, kjøleskap og komfyr kan lånes hvis ønskelig. Husleien er på 6500,- pr. måned og inkluderer varmt vann, kommunale avgifter, lys/varme i fellesarealer, bod og parkering.

Strøm dekkes av leietaker på egen måler.

Ledig fra 01.07.2019. Visning etter avtale.

Ved spørsmål, ta kontakt med Jimmy Krogh på tlf. 90552139, mail. jimm-k@online.no eller på facebook/messenger.

Del gjerne!

29. mai, 2019

Jodtabletter

Anbefaling om jodtabletterHelsedirektiratets oppdaterte anbefaling om jodtabletter ved atomulykker:
Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.
Mer informasjon finner du her.

27. mai, 2019

Lokalruten

Fra Torghatten:
«Torghatten Nord AS informerer om kansellering av samtlige anløp på rute fra Myken i dag, 27.05.2019. Kanselleringen skyldes teknisk svikt på MS Gjerøy. Det tas forbehold om gjennomføring av neste tur fra Vågaholmen kl. 15.30 i dag. Det blir gitt nærmere informasjon om dette. MS Gjerøy kan kontaktes på 91668001
Kommentarer
Roar Larsen
Roar Larsen Torghatten Nord AS informerer om at rutetur kl. 15:45 fra Vågaholmen utføres at M/S Fjordcruise. Fartøyet kan kontaktes på tlf. 911 11 743.
Roar Larsen
Roar Larsen Torghatten Nord AS informerer om at rutetur kl. 15:45 fra Vågaholmen utføres at M/S Fjordcruise. Fartøyet kan kontaktes på tlf. 911 11 743.

2019 april

29. apr, 2019

Tjongsfjorden

Ny åpningstid biblioteket i Tjongsfjorden
Hovedbiblioteket i Tjongsfjorden endrer åpnigstider. I stedet for tirsdager har vi nå åpent fredager kl 10-14. Ellers uendret torsdager kl 18-20.
Se alle åpningstider.

25. apr, 2019

Friluftskolen

Friluftsskolen - påmelding til sommerens fineste eventyr har startet!I år blir det arrangert Friluftsskole i Rødøy kommune, i samarbeid med Salten friluftsråd i uke 32. 5.-7. august. Oppmøte: Jektvik skole. Lederne kan ta med seg deltakere fra Kilbohamn til Jektvik 08.30 med ferja mandag og returnere med ferja kl. 15.20 onsdag.


Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet hvor barn og ungdom lærer seg en rekke friluftsferdigheter over 3 døgn. Aktivitetene er tilpasset stedet og været, hvor målet er å gi ungene en lærerik og morsom sommeropplevelse i naturen. Det er «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder, der de første 20 påmeldte får plass. Vi har også gratisplasser tilgjengelig, slik at de familiene som har behov for dette kan ta direkte kontakt. Mer informasjon om påmelding finnes hos Salten Friluftsråd.

Sist endret 25.04.2019

5. apr, 2019

Kurs i kurvfletting 5. og 6.

5. apr.–6. apr.
Lillian Julie og Solfrid
Helgeland Museum inviterer til kurs i kurvfletting på Falch-brygga fredag 5. april 16-21 og lørdag 6. april 9-16. Det er kurvmaker Kristine Hognerud Træland (www.traeland.no) som kommer nordover for å lære oss å flette med pil. Kurvfletting er et av verdens eldste håndverk, og pil et nydelig material. De grunnleggende fletteteknikkene er fullt mulig å lære på to dager. Alle lager en kurv på kurset som de får seg med hjem.

Kurset koster kr 1200, pluss materialutgifter (ca. kr 200-400), inkludert kaffemat på fredag og lunsj på lørdag. Det er begrenset med plasser, og bindende påmeldingen innen 25. februar til: lito@helgelandmuseum.no Se mindre

2019 mars

SOMMERSESONG på MYKEN

Grethe E Friedrich
3 t
Kjære Mykenvenner.
Det er mye som skjer på Myken til sommeren. Her er en foreløpig liste over det vi har planlagt så langt (med forbehold om endringer).

30.mai-2.juni Yogaretreat med Kari Ann Egeland
13.-16. juni Tekst- og fotokurs Nina Kaaresdatter Staff og Mari Kjetun
22.juni Sesongåpning med presentasjon av årets kunstner Liz Rekve på Bruket bord og bar
28.-30.juni Kulturcamp på Myken seng og suppe
28.juni-13.juli Pushwager-utstilling med guidet turer hver dag
4.juli kl 21.00 Konsert Polaren Cornelis på Myken seng og suppe
6. juli kl 21.00 Konsert "En dans på nevroser" på Myken seng og suppe
10.juli kl 18.00 Kvalkjøtt-grill-fest på Bruket bord og bar
11.juli Årsmøte i Myken vel
13.juli kl 16.00 Sommerbasar Myken forsamlingshus.
13.juli kl 20.00 Konsert med Cato-prest Forsamlingshuset
19.juli Kulturelle samtaler med Anne Lindmo og gjester og konsert
20.juli kl 13.00 Opera-soiree med Åse Rakel Bøhn og Afternoon tea på Myken seng og suppe
20. juli kl 18.00 Sjømatbuffet på Bruket bord og bar
29. juli kl 18.00 Konsert med Marthe Valle og Håvard Lund på Skolen seng og suppe
29.august - 1.september Sensommer yogeretreat

2019 februar

9. feb, 2019

Rødøya

Malin Arntsen
ÅPEN DAG
LØRDAG 9.2
KL. 12.00 TIL 13.00.

Nå er 3 nye leiligheter klar for utleie på Smiholmen.
Har du lyst å se hvordan de ble?
Da er du hjertelig velkommen på førstkommende lørdag
kl. 12.00.

Er du interessert i å leie eller vet du om noen som trenger bolig, ja da er det bare å ta kontakt.

Leilighetene er bygget av Halsa Bygg AS.

7. feb, 2019

Ruter i Rødøy

Rødøy kommune
7. februar kl. 21:34 ·
Ny ruteplan for MS Gjerøy i Rødøy, gjeldende fra 1. mars 2019 ligger ute på 177nordland.no: https://bit.ly/2MSubqV.

Følgende uttalelse er sendt Nordland fylkeskommune:

Rødøy formannskap har med beklagelse mottatt svar fra samferdselssjef Viseth, angående fylkesråd for samferdsel Eggesviks vedtak om ruteendringer i Rødøyruta.

Vi opplever det som beklagelig at kommunens høring ikke på noe punkt er tatt hensyn til. Vi henviser til rådmannens uttalelse som er basert på klare meldinger fra lokalutvalg og fra pendlerne.

Dette er ei lokalrute som er lagt opp i forhold til internpendling i kommunen og de lokale arbeidsplassers behov. Ruta er godt innarbeidet gjennom mange år og fungerer svært godt.

Vi beklager at samferdselsavdelingen ikke ser konsekvensene av hva denne endringen vil føre til for bomønsteret i vår øykommune, og mulighetene for å pendle til viktige arbeidsplasser. Dette vil være svært negativt for næringslivet og offentlige institusjoner i Rødøy. Det vil igjen føre til økonomiske tap og personellmessige vanskeligheter.

Gode og forutsigbare kommunikasjoner er en forutsetning for bosetting og næringsvirksomhet langs kysten.

Rødøy formannskap vil protestere på det sterkeste på at vi ikke blir hørt i denne saken. Vi krever at hensynet til lokale behov må gå foran argumentet om kortere ventetid til de som skal reise ut av kommunen videre med NEX.

At 15 minutters redusert ventetid på en gjennomgangsrute skal gå foran de lokale behovene er i seg selv oppsiktsvekkende når det ikke medfører tidligere ankomst for NEX-reisende.

At dette skal påføre kommunen omlegging av turnuser og endrede åpningstider og trolig dertil økte kostnader er svært beklagelig.

Vår klare anbefaling er at fylkesråd for samferdsel imøtekommer Rødøy kommunes behov i denne saken og lar Rødøyruta bestå som i dag.


Med vennlig hilsen
Ordføreren i Rødøy
Olav Terje Hoff

1. feb, 2019

Lister til kommunevalget

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Rødøy kommune

Frist for å levere listeforlag til høstens kommunestyrevalg, er mandag 1. april 2019 kl. 12.00. Listeforslaget må da være kommet frem til Rødøy kommune, det er ikke nok at det er poststemplet innen fristen.

Listeforslaget skal inneholde mellom 7 og 23 navn. Det kan gis stemmetillegg til inntil 4 kandidater.

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:
- Oversikt over kandidatenes fødselsdato
- Oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet listeforslaget

De partier/grupper som ikke kan stille liste etter forenklet regelverk, må ha minst 20 underskrifter til listeforslaget. Underskrifter må være av personer med stemmerett i kommunen.

Originale underskrifter skal sendes inn med alle listeforslag, det er ikke tilstrekkelig med kopi eller skann. Listeforslag med underskrifter kan sendes inn elektronisk eller på faks for å rekke tidsfristen, men må da omgående ettersendes med originale underskrifter.

Dersom det er ført opp kandidater på listeforslaget som ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen, skal det legges ved erklæring fra kandidaten(e) om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. Er det ført opp kandidater som ikke er valgbar grunnet sin stilling (se valgloven § 3-3), må det foreligge erklæring fra dem om at de vil ha fratrådt sin stilling når kommunestyret trer i funksjon.

Lenke til skjema som kan brukes for listeforslag, oversikt over parti som kan stille liste etter forenklet regelverk, fullstendig gjennomgang av krav til listeforslag m.m. finner du her.


Lenke til brosjyre fra år 2010: "Partienes nominasjoner: Hvor stor rolle spiller listeplassering og stemmetillegg egentlig?"

2019 januar

5. jan, 2019

Myken handel

Maren Saedi har opprettet en meningsmåling.
3 t
Ok! Vi skriver nå 2019 og det skjer stadig forandringer på Myken Handel, både i varesortiment og butikkinnredning.
Det er viktig å bestille inn varer som kundene ønsker, så som et ledd av kundeundersøkelsen kommer vi til å kjøre en meningsmåling - på hva slags smågodt vi skal ta inn!!
Ja, dere hørte riktig! I 2019 har smågodtet sitt inntog på Myken Handel og i skrivende stund venter vi på at det nye smågodthylla skal ankomme. Men hva er vel en smågodthylle, uten innhold??
De 11 sortene som får flest stemmer tas inn i butikken, enkelt og greit. Men det vil selvfølgelig være rom for å endre litt på sortimentet på sikt.
Godt(eri) nytt år fra Myken Handel!

1. jan, 2019

Nordlandsnett

Endringer nettleie 2019
Hei Johan Martin Mathisen

Vi vil fra og med den 1.1.2019 øke nettleien i vårt forsyningsområde. For en husholdnings-kunde med et årsforbruk på 20 000 kWh i året vil økningen utgjøre ca kr. 50,- i måneden.

God forsyningssikkerhet og elektrifisering av samfunnet
Vi jobber for å bli en god, stor og sterk aktør innenfor nettbransjen i Salten og Nordland. Dette gjør vi blant annet ved å vedlikeholde og bygge et godt og solid nett, med en meget god forsyningssikkerhet og hele 99,98 % oppetid. Dette betyr at strømmen er borte svært sjeldent.

Mye av strømnettet i området er bygd ut fra og med 1950-tallet og frem til idag. Dette betyr at det til enhver tid er deler av strømnettet som nærmer seg slutten på sin tekniske levetid og må fornyes. For å opprettholde den gode forsyningssikkerheten er det viktig å kontinuerlig fornye eldre nettanlegg.

Overgangen til et lavslippssamfunn stiller også større krav til elektrifisering av nye deler av samfunnet. Dette omfatter blant annet transportsektoren, der man vil få el-ferger, el-busser og landstrøm til skip for å nevne noen. I tillegg er det økt grad av elektrifisering på andre områder som for eksempel oppdrettsnæringen.

Dette gjør at både vi og overliggende nett, hvor Statnett er eier, må øke nettleien for 2019.

Våre inntekter blir fastsatt av myndighetene
Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som fastsetter inntekten vi kan hente fra kundene via nettleien. Inntektsrammene vil øke sakte men sikkert framover.

En liten reduksjon i statlige avgifter
Staten reduserer sin forbruksavgift med 0,75 øre/kWh for 2019, noe som bidrar til en liten reduksjon i nettleien. Denne avgiften er nettselskapene pålagt å kreve inn på vegne av staten.

Priser 2019 (eks.mva)
Husholdning/hytte/fritidsbolig: Fastbeløp kr. 3 050,-, energiledd vinter 20,7 øre/kWh, energiledd sommer 19,5 øre/kWh. I tillegg kommer forbruksavgiften til staten på 15,83 øre/kWh.

For komplett oversikt over priser på nettleien vises det til Nordlandsnett AS sine nettsider på https://nordlandsnett.no