Valg og lister før 1940

Retur

 

1937 DNA

 

## ValglisteNavn og bostedFødtVerv
1 3−4 Bankkasserer Sigurd Martin Carson, Rødøy 1885  
2 19 Klokker Martinus Johannes Bikset, Rødøy 1880  
3 Gårdbruker Torbjørn Aga, Tjongsfjorden 1899

1937

Øvrige representanter 

#Navn og bostedFødtVerv
1 Toralf Kristian Heen 1884 Ordfører
2 R. Andersen   Varaordfører
3 Hans Daniel Aakre 1893  
4 Olaf Johan Pettersen Bjørnø 1878  
5 Alfred Johan Bang Danielsen 1878  
6 Lyder Andreas Forsmo, Melfjorden 1893  
7 Olav Hoff 1905  
8 Einar Iversen 1908  
9 Paul Olai Angel Larsen 1896  
10 Monrad Sleipnes 1886  
11 Ludv. Block    
12 Johan Eliassen    
13 Johan Block    
14 Tobias Strømdal    
15 Alf Hågensen    
16 Johan Bernhoff    
17 Emil Eliassen    

1 Representantene er ikke fordelt på partier

På lister - ikke innvalgt

Valglisten fra 1937 viser også Småbruker Ole Fordelsen, Storselsøy (1-2), Småbruker og fisker Petter Aanes, Sørfjorden (5-6), Kjøpmann O. Rossvoll, Rødøy (7-8), Småbruker Meyer Larsen, Melfjordbotn (9), Fisker Aksel Andersen, Nordnesøy (10), Fisker Mathias Larsen, Tjongsfjorden (11), Småbruker og fisker Sigurd Olsen, Nordfjord (12), Fisker Enevold Olsen, Engøy (13), Gårdbruker Ebbe Værnesos, Værnes (14), Fisker Hans Hansen, Myken (15), Småbruker og fisker Albert Hilstad, Sørfjorden (16), Arbeider Vilhelm Pedersen, Sleipnes (17), Fisker Sverre Nilsen, Storselsøy (18), Fisker Karl Antonsen, Nordnesøy (20), Småbruker Erling Nikolaysen, Tjong (21), Fisker Anton Høivåg, Rødøy (22), Småbruker Georg Skivik, Sørfjorden (23), Småbruker Martin Mikalsen, Nordfjordnes (24), Fisker Monrad Esjeholm, Rødøy (25) og Fisker Møller Lydersen, Nordnesøy (26).

Grunnet omfattende kumulering ble ingen av disse valgt inn i herredstyret.

1937

PartiProsentStemmerSeter i by-/kommunestyretMedlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeidere, småbrukere, fiskere 37,9   278   8    
Det norske Arbeiderparti 31,7 +31,7 233 +233 6 +6  
Borgerlige felleslister 15,7   115   3    
Andre lister 14,7   108   3    
Valgdeltakelse/Total 48,1 % 734 20  
Ordfører: Toralf Heen (Arbeidere, småbrukere, fiskere) Varaordfører: R. Andersen ()
Merknader: «Borgerlige felleslister» og «Andre lister» bør spesifiseres.

 

 

1937

1937

Herredstyrevalget 1937 var det første valget hvor Det norske Arbeiderparti stilte liste i Rødøy herred. Partiet stilte til valg under navnet Rødøy herreds fisker og arbeiderparti (Det norske Arbeiderparti).

Det kommunestyre som var valgt da krigen startet

og som overtok igjen etter krigen - før valg ble hold på nytt 1945.

1937

Arbeider, småbrukere, fiskeres liste

Denne fikk 37,9 av stemmene og fikk 8 "seter" av til sammen 20.

1937

Det norske Arbeiderparti

De fikk 31.7 % av stemmene og fikk 6 seter.

1937

Borgelige felleslister

De fikk 15,7,% av stemmene og fikk 3 seter.
(mulig dette er fra flere borgelige lister).

1937

Andre lister

Flere som fikk til sammen 14,7 stemmer og 3 seter.

1936 oktober

© RLA (48).

Valg 1934

Rødøy herredstyre 1935−1938 er en oversikt over representanter i Rødøy herredstyre etter herredstyrevalget i 1934.

Representanter 

#Navn og bostedFødtVerv
1 Toralf Kristian Heen 1884  
2 Hans Daniel Aakre 1893  
3 Dampskipsekspeditør Torbjørn Aga, Tjongsfjord 1899  
4 Klokker Martinus Johannes Bikset 1880  
5 Olaf Johan Pettersen Bjørnø 1878  
6 Sigurd Martin Carson 1885  
7 Alfred Johan Bang Danielsen 1878  
8 Lyder Andreas Forsmo, Melfjord 1893  
9 Poståpner Olav Hoff 1905  
10 Einar Iversen 1908  
11 Paul Olai Angel Larsen 1896  
12 Monrad Sleipnes 1896  
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

1 Listen over representanter er ikke komplett, og er ikke fordelt på partier

 

1934

Valg i Rødøy

Valgdeltagelse; 71,0 %. Totalt antall stemmer 718. 20 seter.

1934

Kommunevalget i Rødøy

Avisklipp fra 30.10.1934: (RLA312).
"Det er valgt 17 borgelige og 3 av arbeiderpartiet. Ved forrige valg hadde de borgerlige 14 og arbeiderpartiet 6 representanter i herredstyret.

1934

Borgerlig samlingsliste

Har foreløpig ikke denne listen, men vet fra andre kilder til listen hadde den valgte ordfører som far Torolf Heen fra Borgelig Samlingsliste.

1934

Bøndernes og fiskernes liste (1934)

Bøndernes og fiskernes liste ved kommunevalget i Rødøy 15. oktober 1934.

1. J. O. Bang, Eidsvik

2. J. O. Bang, Eidsvik

3. Monrad M. Seines, Seines

4. Monrad M. Seines, Seines

5. Elvenus B. Tjong, Tjong.

6. Elvenus B. Tjong, Tjong.

7. Lyder Forsmo, Melfjord.

8. Lyder Forsmo, Melfjord.

9. Laurits Bangsund, Bangsund (skal være Rangsund).

10. Laurits Bangsund, Bangsund (skal vøre Rangsund).

11. Alf Olsen Slethaug, Storselsøy.

12. Alf Olsen Slethaug, Storselsøy.

13. Josefine Aakre, Gjerøy.

13. Josefine Aakre, Gjerøy.

14. Ole Aakre, Gjerøy

15. Olav Bronum, Gjesøy (skal være Branum).

16. Johan Norum, Vågengen.

17. Hans Nilsen, Myken.

18. lærer Lars Brennesvik, Melfjorden.

19. Anton Hagevik, Kila.

20. Lyder Pedersen

21. Nils Tomassen, Kvalvik.

Merknad fra innskriveren:

Josefine Aakre, Gjerøy - er antagelig den første kvinne som har vært på en valgliste til kommunestyret i Rødøy. Hun hadde pikenavn Jentoft, og var født og også bosatt en tid på Nordnesøy, før hun som gift flytta til Gjerøy. Hun var utdannet og arbeidet som lærerinne i småskolen.

Lærer Brennesvik flytta senere til Tjong, hvor han arbeidet som lærer i svært mange år.

1934 Desember

© RLA. (374),

1931

Valgt i Rødøy

2o seter, resten ukjent.

Ordfører

Ordfører ble Peter B. Andersen

1926 - 1928

De følgende ble i 1925 valgt til Rødøy kommunestyre. Valget foregikk som rent flertallsvalg.

Representanter
Enevold Engøy (266)
P.B. Anderssen (266)
Alfred Danielsen (265)
Olav Aga, Kila (263)
Rich. Røsok, Rødøya (263)
Olaf Jæger, Selsøyvik (260)
Lyder Forsmo (255)
Alfred Heen (254)
Sigurd Telnes (243)
Rikhard Anderssen (241)
Nils Haagensen (240)
Angell Stemland (240)
Ivar Sjaavik (223)
Joh. Hagland (215)
Halvor Sleipnes (193)
Petter Moe, Myken (191)
Nils Benjaminsen (180)
Anton Bjerkeli (179)
Ludvik Esjeholm (172)
Elias Haugland (159)


Suppleanter
Monrad Seines
Olaf Bjørnøy
Albert Hildstad
Nikolai Einvik
Joh. Bernhoff
Johannes Gjærøy
Joh. Hagevik d.y.
Monrad Esjeholm
Anton Hagevik
Aksel Værnesos
Alf Olsen, Storselsøya
Martin Vaatvik
Lyder Lindorsen
Olaf Branum
Erling Nikolaisen
Svend M. Ringen
Johan Bloch
Lars Aanes
Kristian Olsen
Johan Abelsen

1928

Oktober 1928.

Valgdeltagelse: 26,7 %.

Stemmer totalt 389.

20 seter.

1925

Når

Statistisk sentralbyrå opererer med 1 418 «effektivt stemmeberettigede» (682 menn og 736 kvinner). Manntallet som ble utlagt på Rødøy lensmannskontor og på butikken til Lossius på Rødøy, fra 15. juli til 20. august 1925, talte imidlertid 1 424 stemmeberettigede.
Valget ble avholdt den 10. oktober 1925. Det ble avgitt 270 stemmer (220 menn og 50 kvinner), hvorav 3 ble forkastet. Antall godkjente stemmer var 267. Valgdeltagelsen var dermed 19,0 %. Stemmene ble opptalte av Rødøy valgstyre i kommunelokalet på Rødøy den 12. oktober og den 14. oktober 1925.

Valgt slik

I 1925 var det direkte valg på personer, og velgerne leverte lister over foreslåtte medlemmer av herredstyret. De som fikk flest stemmer ble herredstyremedlemmer.

På hver stemmeseddel var det skilt mellom representanter og varamenn. Både representanter og varamenn var valgbare.

5 medlemmer av formannskapet, og 5 varamenn til formannskapet ble valgt av Rødøy herredstyre den 23. november 1925.

Valg i Rødøy

20 enkeltrepresentanter. Stemmer 267. Valgdeltagelse 19,0 %.

Direkte valg på personer

I 1925 var det direkte valg på personer, og velgerne leverte lister over foreslåtte medlemmer av herredstyret. De som fikk flest stemmer ble herredstyremedlemmer.

1925

Formannskap

Ordfører fanejunker P. B. Andersen (partiløs).
Varaordfører - gårdbruker Ludvik Esjeholm. (partiløs).
Øvrige medlemmer av formannskapet:
Richar Røsok
Alfred Heen
Enevold Engø

1925 oktober

© RLA. (0617).

Stemmene fordelt på valgkretsene 

ValgkretsStemmerValgkretsStemmer
Næsøy 23 Selsøyvik 18
Nygaard 13 Nordfjordnes 5
Værnes 37 Tjong 19
Myken 20 Gjærøy 17
Storselsøy 18 Venes 6
Melfjordbotn 18 Jektvik 18
Aarnes 15 Sleipnes 15
Rødøy 25 Sum 267

 

 

 

 

 

 

Representanter 

#Navn og bostedFødtStemmerVerv
1 Enevold Olsen, Engøy   266 Medlem av formannskapet
2 Fanejunker Peter B. Andersen,
Fagereng
1869 266 Ordfører
3 Alfred Svinvær   265 Varamann formannskapet
4 Olaf Bergesen Aga, Kila 1880 263 Varamann formannskapet
5 Richard Røsok, Rødøy   263 Medlem av formannskapet
6 Olaf Jæger, Selsøyvik   260 Varamann formannskapet
7 Lyder Andreas Forsmo, Melfjorden 1893 255 Varamann formannskapet
8 Alfred Heen, Storselsøy 1884 254 Medlem av formannskapet
9 Sigurd Telnes   243  
10 Richard Andersen, Rødøy   241 Varamann formannskapet
11 Nils Haagensen, Nesøy   240  
12 Angel Stensland   240  
13 Ivar Sjaavik   223  
14 Johan Hagland   215  
15 Halvor Sleipnes   193  
16 Petter Moe, Myken   191  
17 Nils Benjaminsen, Tjong   180  
18 Anton Bjerkeli   179  
19 Ludvig Esjeholm   172 Viseordfører
20 Elias Haugland Aanes   159  

Varamenn

#NavnFødtStemmerVerv
1 Monrad M. Seines   267  
2 Olaf P. Bjørnøy   267  
3 Albert Hilstad   267  
4 Nikolai Einvik Ivarøy   267  
5 Johan Bernhoff, Myken   267  
6 Johannes Gjærøy   245  
7 Johan Hagevik, junior   244  
8 Monrad Esjeholm, Rosøy   241  
9 Anton Hagevik, Kila   198  
10 Aksel Værnesos   198  
11 Alf Olsen, Storselsøy   196  
12 Martin Pedersen Votvik   194  
13 Lyder Lindorsen, Nesøy   188  
14 Olav Branum, Gjæsøy   174  
15 Erling Nikolaisen, Tjong   172  
16 Svend Mikalsen, Rengen   172  
17 Johan Bloch   172  
18 Lars Aanes   172  
19 Kristian Olsen, Melfjord   169  
20 Johan Abelsen, Birkelund   168  

 

1923 - 1925

De følgende ble i 1922 valgt til Rødøy kommunestyre. Valget foregikk som rent flertallsvalg.

Lyder Olsen Næsje
Alfred Heen
Kornelius Knudsen, Gjesvik
Johan Hansen, Venes
fanejunker Andersen, Oldervik
Ole Hyttan
Lyder Forsmo, Melfjord
Alfr. Telnes
Hans Jægtvik
Johan Rasch, Engvik
Petter Johannessen, Åkvik
Ludv. Block, Tjongsfjorden
Ivar Mathisen, Tjong
Olav Aga, Kila
Helmer Petersen, Sleipnes
Johan Eliassen, Myken,
Johan Abelsen, Mælen
Enevold Olsen, Engøya
Rich. Røsok, Rødøya
O. Johnsen, Gjerøya
Alfred Tjelnes
Petter Andersen
Peder Nilsen
Johan Norum
Petter Vaageng
J. Selsø
Johan Rasch

1922 okt

© RLA. (16).

Valgdeltakelse: 32,9.  Totalt stemmer 452,   Seter 20.

1920 - 1922

De følgende ble i 1919 valgt til Rødøy kommunestyre. Valget foregikk som rent flertallsvalg.

Kornelius Gjersvik
Olaf Melfjord
Petter Davidsen
Johan Eliassen
Albert Hilstad
Richard Røsok
Lyder Olsen, Nesøya
Elias Haagensen, Nordfjordnes
Helmer Pettersen
Lars Losvik
Sigurd Hagevik
Johan Larsen
Iver Mathisen

1919 oktober

© RLA. (276).

Valgdeltagelse: 47,4, totalt 1160 stemmer.  24 seter.

1917 - 1919 (Valgt i 1916)

De følgende ble i 1916 valgt til Rødøy kommunestyre. Valget foregikk som rent flertallsvalg.

Johan Rasch, Sperstad (334)
Johan Hanssen, Venes (333)
Johan Eliassen, Myken (328)
Helmer Pettersen, Sleipnes (236)
Wilh. Hoff, Jektvik (326)
Nils Benjaminsen, Tjong (311)
Johan Larssen, Gjesøya (303)
Peder Waageng, Værnes (287)
Ludvik Bloch, Blokk (267)
J. Selsø, Storselsøya (260)
John Jenssen, Oldervik (243)
Ricard Røsok, Rødøya (239)
Joh. Benjaminsen, Gjerøya (220)
Edvard J. Havnø, Rødøya (218)
J.O. Bang, Eidsvik (215)
Julius Risø, Nesøy (213)
Ole Hyttan, Melfjord (213)
Kr. Lorentzen, Sundøya (210)
Ludvik Danielsen, Melfjord (205)
Martin Votvik, Melfjord (173)

Valg 1907 - 1916

1916

Valg i Rødøy

Prosent: 28,9, totalt 344. 20 seter.

1913

Valg i Rødøy

Prosent: 11,3, totalt 122 stemmer. 20 seter.

1910

Valg i Rødøy

Prosent: 156,5, totalt 167 stemmer. 20 seter.

1907

Valg i Rødøy

Prosent: 14,5, totalt 111 stemmer. 20 seter.

Kilder

Aviser og tidsskrifter

Nordlands Avis II (20.10.1916).
Nordlands Avis II (20.10.1919).
Nordlands Avis II (20.10.1922).
Nordlands Avis II (20.10.1925).