Konfirmasjon i Rødøy kirke - 1900 - 1923

Mangler

Manglende foto

Har noen foto - ta kontakt - adresse på forsiden...

MANGLER
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914 - har på noen av konfirmantene
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904

1901
1900

1923

1923 gutter

1923 piker

1922

1922 gutter

1922 piker

1914

Rødøykalenderen 2002

1903

En av konfirmantene fra 1903 var Lina Hagland fra Gjerøya, men oppfostret på Havnøya.  Senere gift Jentoft og bosatt Nordnesøy.   Hun har skrevet mye om konfirmasjonen 1903.  Mer om det senere her.

1902

1902 - gutter

1902 - piger