5the TIPP

458 - 474 og 459 -475

SIVERT PEDERSEN ROSTAD

Ane-tap = blir to forfedre pga. giftemål mellom slektninger.
Sivert og Randi er foreldre til ane 229/237 Ane Sivertsdtr (1702-1770).

.

RANDI JOHNSDTR ROSTAD

Sivert og Randi er foreldre til ane 229/237 Ane Sivertsdtr (1702-1770).

Randis foreldre er foreløpig ukjent, men Sivert er sønn til ane 916/948 Peder Sivertsen d.1697(?).

496 - 497

NILS JENSEN

Far til ane 248 Ole Nilsen, Oldervik i Rødø.
Nils Jensen døde i Olderviken i Rødø 1762, sønn av en med navn Jens på 1600-tallet.

Han er nevn som formynder i skifte etter broren Ole Jensen på Tjong nedre.

Skifte gården Tjong Nedre 1717 etter avdøde Ole Jensen.
Gjenlevende ektefelle Brønnød Tønnesdtr.
Sønn: Ole Olsen, formynder farbror Hans Jensen Bjerga.
Maren Olsdtr, datter, formynder morbror Ole Tønnessen Aas. I
Ingeborg Olsdtr, datter, formynder Gregus Jensen Block.
Ane Olsdtr, datter, formynder Niels Jensen Oldervigen.

Kjente søsken er da:
Gregus Jensen Blok d. 1729
Hans Jensen, død 1751/52?
Anders Jensen, Melfjorden, d. 1744.
Ole Jensen, Tjong nedre, d. 1716/17?

1762 Skifte - Nils Jensen
Skifter i Rødøy:
Skifte 1762 Oldervik etter Niels Jensen. Gjenlevende ektefelle Christen Jacobsdtr. Barn: Jens Nilsen, gift og bosatt Langnes. Olle Nilsen, gift og bosatt Oldervik. Marit Nilsdtr, enke og bosatt Olderviken. Randi Nilsdtr og Ingeborg Nilsdtr.

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte etter Anders Jensen Melfjorden 1744. Gjenlevende ektefelle Sara Pedersdtr. Nils Jensen, bror Aalderviigen.

1762 Var fra
Vet ikke enda hvem foreldrene til Nils Jensen var. Det jeg har opplysninger om er noen søsken: Gregus Jensen, Hans Jensen, Anders Jensen og Ole Jensen.

Kilde er skiftet etter Hans Jensen.
SKIFTER I MELØY 1686-1780:
Skifter Æsøen i Meløy 1751 etter avdøde Hans Jensen. Ingeborg Hansdtr (gjenlevende ektefelle). Nils Jensen (bror) Olderviken. Gregus Jensen, (død bror) Blok. Ole Gregussen, barn av Gregus, Strømsviken. Hans Gregussen, barn av Gregus, Bloch. Ingeborg Gregusdtr, barn av Gregus. Ane Gregusdatter, barn av Gregus (som er av sin stedfager besvangret og befinner seg i arrest på Nord Herø. Ole Jensen, død, bor Tjong. Ole Olsen, barn av Ole (Æsøen). Anne Olsdtr, barn av Ole, gift med Povel Nilsen Etzholmen, Ingeborg Jensdtr, død, søster av avdøde. Povel Nilsen, barn av Ingeborg, Rangsund. Sara Nilsdtr, barn av Ingeborg, Tjong Nedre.

1755 manntall
Stilling/stand:-
Fornavn:Nils
Etternavn:Jensen
Gård: Oldervigen
Alder: 60
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 jb: Bruker (1 av 2): Nils Jensen
Fornavn: Niels
Etternavn: Jensen
Gård: Oldervigen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (1 av 2): Nils Jensen
Fornavn: Niels
Etternavn: Jensen
Gård: Oldervig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1729
Oldervik 19 Nils Jensen Nils Jensen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 jb: Brukeer (ene): Nils Jensen
Fornavn: Niels
Etternavn: Jensen
Gård: Oldervig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1723 Nils Jensen (Jonsen?) er eneste bruker på gården Oldervik ved
Matrikkel 1723.

Andre personer:

Dreng: Ole Jonsen
Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Ole
Etternavn:Jonsen
Gård: Oldervigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

.

Ektefelle (3): KIRSTEN JAKOBSDTR

1769 Skifte – Kirsten Jakobsdtr
Skifter i Rødøy:
Skifte 1769 Oldervik etter enken Kirsten Jakobsdtr. Barn: Ole Nilsen (33), Marith Nilsdtr (gift) og Randi Nilsdtr. (Datteren Ingeborg fra 1762 er ikke nevnt her). Hun er fra fars første ekteskap.

1763 skifte Sørfjorden
Det er nevnt en Karen Jakobsdtr, datter av Jakob Andersen, leilending i Sørfjorden. Hun nevnes som gift i «Aaldervigen» i Rødøy. Kan det være en søster av Kirsten (?). Karen døde i Oldervik 1814, 91 år gammel.

.

1731 sønn: OLE NILSEN

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn:Ole
Etternavn: Nilsen
Gård:Oldervigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 24
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Ole:
Skifte mor 1769: sønn Ole Nilsen (33).
Skifte far 1762: sønn Ole Nilsen

0000 Datter: Randi Nilsdtr

Nevnt som datter i mors skifte 1769.
Nevnt som datter i fars skifte 1762.

0000 Datter: Marit Nilsdtr

Nevnt i mors skifte 1769 som datter,
Nevnt far skifte 1762 som Randi Nilsdtr, datter. Enke og bosatt her.

.

Ektefelle (2): MARITE WILLUMSDTR

Skifte etter Marithe Willumsdatter, Oldervik i Rødøy
Ektefelle: Niels Jensen. Internt skiftenr: 19215. Skiftet åpnet: /-1729.

Arvinger:
Niels Jensen, Oldervik i Rødøy.
Ektemann av avdøde. Ektefelle: Marithe Willumsdatter. På folie 437 er anført at mannens barn fra hans tidligere ekteskap har til gode sin morsarv.

Disse er
Jens Nilsen,
Anna Nilsdatter,
Ingeborg Nilsdtr.
Jens Nielsen,
Oldervik i Rødøy.

Stesønn av avdøde.
Niels Jensens barn fra tidligere ekteskap
Anna Nielsdatter, Oldervik i Rødøy. av avdøde.
Niels Jensens barn fra tidligere ekteskap
Ingeborg Nielsdatter, Oldervik i Rødøy. av avdøde.
Niels Jensens barn fra tidligere ekteskap

Om familien her:
Barn av Willum Melchiorsen (1640 – 1697 ca.) født og bosatt Meløy.

BENKESTOKBOKA, side 263: Lensmann i Meløy fjerding, ikke bosatt i Rødøy. 2 av hans døtre fra det andre ekteskapet ble gift i Rødøy. Han ble som enkmann gift ca. 1680 med Kirsten Pedersdatter og fikk med henne 6 barn.

Bare to av barna ble gift i Rødøy: Marite her i Oldervik og søster Karen i Våga.

Det er feil her i skiftet når hele familien nevnes bosatt Oldervik.


Jacob Willumsen, Oldervik i Rødøy. Bror av avdøde.

Melchior Willumsen, Oldervik i Rødøy. Halvbror av avdøde. Død.

Villum Melchiorsen, Oldervik i Rødøy. Brorsønn av avdøde.
Barn av Melchior
Christen Melchiorsen, Oldervik i Rødøy. Brorsønn av avdøde.
Barn av Melchior
Jon Melchiorsen, Oldervik i Rødøy. Brorsønn av avdøde.
Barn av Melchior
Anna Kiersten Melchiorsdatter, Oldervik i Rødøy.
Brordatter av avdøde. Barn av Melchior
Berethe Melchiorsdatter, Oldervik i Rødøy.
Brordatter av avdøde. Barn av Melchior

Sophia Willumsdatter, Viigdelen i Gildeskål. Halvsøster av avdøde.

Berethe Willumsdatter, Sandvigen i Gildeskål. Halvsøster av avdøde.

Margrethe Willumsdatter, Øisund i Meløy. Halvsøster av avdøde.

Ingeborg Willumsdatter, Sutternes i Lurøy. Søster av avdøde.
Anne Willumsdatter, Nedre Valle i Meløy. Søster av avdøde.
Agnis Willumsdatter, Enge i Meløy. Søster av avdøde.

Skifte etter Marithe Willumsdatter forts.
Karen Willumsdatter, Vaage i Rødøy. Søster av avdøde

.

Ektefelle (2): RANDI TØNNESDTR

Skifte etter Randi Tønnesdtr åpnet 1720.
Ektefelle: Nils Jensen, Olderik.
Jens Nilsen, Oldervik i Rødøy, sønn av avdøde.
Anne Nilsdtr, Oldervik i Rødøy, datter av avdøde.
Ingeborg Nilsdtr, Oldervik i Rødøy, datter av avdøde.

1715 sønn: JENS NILSEN

Mer om Jens:
Jens er 1755 bruker av "bonde brug" på gården Langnes. Han er der nevnt født her.
1762 sønn Nils i fars skifte som bosatt Langnes.

0000 datter: ANNE NILSDTR

Nevnt i skifte etter mor 1720.

0000 datter: INGEBORG NILSDTR

Datter første ekteskap, nevnt mor skifte 1720.
Ingeborgs uekte barn; Peder Stephensen
1739 Peder Stephensen U-ekte. Faren: Stephen Ivarsen. Mor: Ingeborg Nilsdtr, Aaldervigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

500 -501

PEDER ELLIINGSEN

Peder er sønn av ane 1000 Elling Pedersen og ane 1001 Dorothea Christophersdtr
Karen er datter av ane 1002 Jon Trondsen og 1003 Anna Wilolumsdatter
Peder og Karen er foreldre til ane 250 Jon Pedersen

.

KAREN JONSDTR

Peder og Karen er foreldre til ane 250 Jon Pedersen

Peder Ellingsen

Tekst foto 5784 RLA.

Dok 5634 RLA. BST 49

502 - 503

JØRGEN BERNTSEN

Jørgen og Randine er her nevnt i boka «Slækten Benkestok», side 68, som foreldre til ane 251 Alette Johanna Gording.

.

RANDI OLSDTR NORUM

Jørgen og Randine er her nevnt i boka «Slækten Benkestok», side 68, som foreldre til ane 251 Alette Johanna Gording.

504 (508) og 505 (509)

HANS RASMUSSEN

Hans er sønn av 1008 Rasmus Mortensen Angell og 1009 Judithe Carstensdtr Wolqvartz

Ingeborg er datter av ane 1010 Micel hvis og 1011 Anne Blix.
Foreldre til ane 252 Rasmus Angel.

Som slektetavlene nedenfor viser, dette er Ingeborgs 2dre ekteskap.

.

INGEBORG BLIX HVID

Ingeborg er datter av ane 1010 Micel hvis og 1011 Anne Blix.
Foreldre til ane 252 Rasmus Angel

506 -507

HANS ELLINGSEN

.

KIRSTEN JONSDTR

Dok 5786 RLA.

Dok 5785 RLA. BST 231.

510 - 511

JØRGEN BLIX

Jørgen er sønn av ane 1020 Erik Pedersønn Blix og 1021 Karen Johannesdtr Schrøder.
Maren er datter av Michel Hvid - ane 1010 og 1011 Anne Blix.
Jørgen og Maren er foreldre til ane 255 Maren Hvid Blix

MAREN MICHALSDTR HVID

Maren er datter av Michel Hvid - ane 1010 og 1011 Anne Blix.
Jørgen og Maren er foreldre til ane 255 Maren Hvid Blix